Find kort over Maribo med mødesteder, parkering m.m.

Se det fulde program TRYK HER

Se hvem der allerede er tilmeldt – TRYK HER

“Det vildeste landskab – Den vildeste udfordring” er overskriften på Danske Parkdage 2022, der afholdes med Lolland Kommune som værtskommune. Du får serveret et spændende hjørne af Danmark på et sølvfad, og mulighed for at nørde i feltet mellem biodiversitet og drift. Og så kan du komme tæt på arbejdet med natur og landskab i forbindelse med Femern-projektet. Naturpåvirkningen i Femern Bælt-projektet følges fra start til slut primært med fokus på den tabte natur og udviklingen af den planlagte nye erstatningsnatur. Erstatningsnaturen vil omfatte 40 vandhuller, der etableres med fokus som levested for padder, mere end 70 ha landbrugsjord, der overgår til natur samt ca.250 ha nyt land af opgravet materiale.

Og så er biodiversitet på dagsordenen alle steder og ”det nye sort” i den kommunale friarealforvaltning. Men hvordan kan en klassisk forvaltning og driftsorganisation implementere en ny forståelse af det grønne, der potentielt betyder store ændringer for driften og forudsætter større plantekendskab? På konferencens nørder vi med biodiversitet og praktiske løsninger og får inspiration til, hvordan vi kan arbejde med driften i krydsfeltet mellem naturens behov, interesserede borgere, byens funktionalitet og kommunens budget.

Se det fulde program TRYK HER

Se hvem der allerede er tilmeldt – TRYK HER