Park- og Naturforvalternes Vintermøde 2023

16. marts 2023, IDA, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V.

TILMELDING LUKKER 14. MARTS kl. 12:00

Bæredygtighed, naturindhold, biodiversitet og kvalitet i offentlige friarealer er højt prioriterede temaer, men hvordan formulerer vi kvalitetsbeskrivelser, som fremmer den ønskede udvikling?

På vintermødet i 2023 vil vi skabe dialog og give inspiration til at formulere kvalitetsbeskrivelser med fokus på natur og biodiversitet. Målet er også at formulere beskrivelser i en form, som gør det muligt at prissætte driftsydelser, så vi får et fælles værktøj, når vi udbyder opgaver med at udvikle natur og biodiversitet.

På mødet vil vi sætte relevante udøvende anlægsgartnere, forvaltere at grønne områder, lokalpolitikere, biologer og myndigheder i stævne. Målet er at få flest mulige vinkler og input til at supplere ’Kvalitetsbeskrivelse af grønne områder’ med de nye fokusområder.

Den grønne drift kan være nøglen til at indfri de politiske visioner indenfor en overskuelig økonomisk ramme, men det forudsætter bred faglig viden og et fælles sprog og fælles forståelse, som vi bedst erhverver og faciliterer ved at samarbejde på tværs af fagligheder.

På trods af, at ’Kvalitetsbeskrivelse for drift af grønne områder’ er valgt som det fælles beskrivelsesværktøj er mødet relevant for enhver, der arbejder med at beskrive kvalitet af grønne elementer, som har naturindhold og/eller biodiversitet som målsætning.

Kom og deltag i debatten og få nye faglige input til forvaltning af grønne områder i overensstemmelse med nye vinde og forventninger.

De faglige udfordringer

Der er flere udfordringer i spil i ovenstående

– Hvad er ’naturindhold’ egentlig? Hvordan får vi viden nok om, hvad de bedste løsninger er?

– Hvordan kan vi planlægge driften med et langt tidsperspektiv, så naturen får de bedste betingelser?

– Hvordan får vi omsat de bedste ’natur’-løsninger til kvalitetsbeskrivelser og et klart udbudsmateriale?

– Hvordan bærer entreprenørerne sig ad med at prissætte de nye ydelser

– Hvordan tager borgere og politikere imod de nye elementer, som typisk har et andet æstetisk udtryk end de velkendte kulturplantninger?

Vintermødet sætter primært fokus på de tre første punkter, med et konkret input til arbejdet med nye kvalitetsbeskrivelser.

Pris for medlemmer af Park- og Naturforvalterne 995 kr. + moms.
Medlemskabet af Park- og Naturforvalterne er personligt, der findes ikke kommunemedlemskaber o.a.
Pris for ikke-medlemmer 2.250 kr. + moms.