Vintermøde: Fuldt program er klar… bl.a. med biodiversitetskoordinator fra Aalborg

Brikkerne til programmet for Vintermødet 2022… som lige sniger sig ind i foråret… er klar. Vi har komplementeret programmet med biodiversitetskoordinator Camilla Dahlgaard Astrup, Aalborg Kommune. Aalborg Kommune har i mange år arbejdet på at styrke naturen og biodiversiteten i kommunen. I 2017 vedtog kommunen en biodiversitetsstrategi ’RIG NATUR i Aalborg Kommune’ og i 2018 kom ’Under åben himmel’, en politik for natur, parker og udeliv. I 2020 ansatte kommunen en biodiversitetskoordinator, hvis største fokus er at forbedre og øge biodiversiteten i Aalborg Kommune – i samarbejde med borgere og lokale virksomheder. Vi hører om erfaringerne.

Find det fulde program her

 

PROGRAM for VINTERMØDE 2022 Natur i byen – nyskabelse eller fatamorgana ?

Park- og naturforvalterne inviterer herved til Vintermøde 2022; Natur i byen

Find mere info om arrangement og tilmelding her

Programmet er opdateret med oplægsholdere… 

Lidt vildere natur i praksis: Afdelingschef Jacob Wiinblad, NaturByg

København Grøn By: På vej mod 2025 arkitekt Henriette Berggreen Nguessan, Københavns Kommune

Søndervold – Fredericia; Landskabsarkitekt og plantespecialist Thomas Vejsnæs, SLA

TagTomat – mad og biodiversitet i byen Bybonde og arkitekt Mads Boserup Lauritsen, TagTomat

I år graver vi spadestikket dybere i bynaturen og asfalten, og prøver at finde ud af, hvad bynatur i virkeligheden er, hvad den reelt kan bidrage med og ikke mindst, hvordan vender mere bynatur op og ned på driften rundt omkring i kommunerne. Vi kommer forbi emner som effekten, udtrykket, og driften af bynatur, og som deltager bliver du rustet til at formidle og debattere begreberne med interesserede borgere og politikere som skal lave prioriteringerne på det grønne område

Dato: 15.marts 2022 i København

Sted: IDA Konferencecenter, Kalvebod Brygge 31, 1560 København

Find mere info om arrangement og tilmelding her

 

Vintermøde 2021: Postkort fra den grønne hverdag i Danmark

Park- og Naturforvalternes Vintermøde 2021

Den 4. marts 2021 – kl. 13:00 til 16:00 – Online
Gratis for 2021-medlemmer af Park- og Naturforvalterne
For ikke-medlemmer: 500 kr. + moms.

LUKKET FOR TILMELDING


Parker, grønne områder og byens natur er populære som aldrig før og i rejsebureauernes sommerbrochure er Gran Canaria og Grækenland udskiftet med vandreture på Camønoen, cykelture på Sydfyn og byferier i Ribe og Odense. I de større byer bygges til gengæld mere og mere på bekostning af friarealer.

Men hvilken betydning får efterspørgslen på de grønne områder og rekreative faciliteter for park- og naturforvalterne i kommunerne. For kvaliteten, driften, borgerkontakten og for arbejdet med at sætte det grønne på den politiske dagsorden i året 2021, hvor der er kommunalvalg. På Vintermødet 2021 tager vi pulsen på de opgaver, der er i fokus, udfordringerne og arbejdsbetingelserne for de grønne fagfolk.

På programmet er bl.a.:

  • 4 postkort fra Danmark – korte indlæg fra fagfæller i hele landet – sætter scenen til drøftelser om alt fra borgerdialog, sociale medier og drift til biodiversitet og kommuneplanlægning.
  • Virtuelle mødesteder – samtaler og dialog om dagens emner i mindre grupper.

Sæt kryds i kalenderen ved d. 4. marts kl. 13.00 til 16.00 til et spændende virtuelt Vintermøde.

Og tilmeld dig allerede nu på dette link


PROGRAM
13:00

Velkommen, introduktion til Vintermødet, status fra Park- og Naturforvalterne

v. formand for Park – og Naturforvalterne, Jon Pape

13:10

GRØN NORM 2.0 – nyt oplæg for mere bynatur

v. Michael Petersen, DAG og Susanne Grunkin, Dl og begge Green Cities

Green Cities-samarbejdet har udarbejdet ”Grøn Norm 2.0”, der skal sikre at kommunerne får inspiration og redskaber til at indtænke mere og bedre bynatur i byggeriet og i byplanlægningen. Hvordan er erfaringerne og hvordan kan normen anvendes.

13:30 til 15:00
Postkort fra den grønne hverdag i Danmark

Postkort fra Lolland
Vild med Vilje på Lolland

v. fagansvarlig Bent Hansen, parkforvalter Helle Kjørup Nielsen og tilsynsførende Trine Øllegaard Syvmand, Lolland Kommune

Vild med vilje er kommet på dagsordenen på Lolland, hvor traditionelle græsplæner omlægges til uklippede arealer og der eksperimenteres med forskellige alternative driftsformer. Hør også om arbejdet med stauder og græsser.
Og hør om, hvad de egentligt går og laver under nedlukningen!

  • Med debat og spørgsmål

Postkort fra Høje-Taastrup
Grøn temadrøftelse med Byrådet i Høje-Taastrup Kommune

v. landskabsarkitekt og forvalter Kristel Helena Jelstrup Hansen

Naturen, de grønne områder og friluftslivet er en vigtig del af Høje-Taastrup Kommunes DNA. Og emnet er på den politiske dagsorden mere end nogensinde! Et ambitiøst projekt er netop søsat, da administrationen i februar måned afholdt en to timer lang temadrøftelse med Byrådet om naturperler, bynær- og bynatur. Hør mere om grøn strategisk planlægning, temadrøftelsen og fremtidsudsigterne i Høje-Taastrup Kommune.

  • Med debat og spørgsmål

Postkort fra Aarhus
2020 – året, hvor man fik øjnene op for det grønne

v. arkitekt MAA Pernille Thormann Villesen, Aarhus Kommune

Aarhusianerne har valfartet til byens grønne områder som aldrig før. Borgerne har fået interesse, lyst til viden og en nysgerrighed på mere. Vi hører bl.a. om, hvordan udviklingen håndteres og om nedslidning af stier, stigende affaldsmængder, oprydning, zonering og øget borgerbetjening.

  • Med debat og spørgsmål

Postkort fra Kerteminde
Digitalisering, biodiversitet og forskønnelse

v. teamleder for Park, Vej og Havne Lisbeth Østergaard og landskabsarkitekt Cecilie Holmstrøm

2020 blev året hvor vi vendte alt på hovedet i Kerteminde kommune, og nu er i gang med at gentænke planlægning og forvaltning af både park- og vejområdet. Samtidig sættes den vilde bynatur og forskønnelse på dagsordenen.

  • Med debat og spørgsmål
15:00

Breakout rooms med gruppedrøftelser, networking

15:45

Velkommen til Sydfyn! Danske Parkdage 2021

Teaser v. Faaborg-Midtfyn og Park- og Naturforvalterne

Vi krydser fingre og håber, at Danske Parkdage 2021 kan afholdes i Faaborg-Midtfyn – i en eller anden form.

Og vi får en status og en lille appetitvækker, hvor vi hører om kommunens arbejde med friluftsliv, naturturisme og outdooraktiviteter. samarbejde med lokale, frivillige og private lodsejere. Vi hører om, hvordan man håndterer det, når konflikterne og de modstridende ønsker opstår. Danske Parkdage er planlagt til afholdelse i dagene 15. til 17. september 2021 i Faaborg-Midtfyn.

16:00

Tak for i dag!

Ret til ændringer i tidsplanen forbeholdes !


Præsentationer – Vintermøde 2020

Partnerskaber: Fra forvalter til grøn facilitator!
– konference afholdt d. 27. februar 2020

Herunder kan du finde oplægsholderne og deres præsentationer fra vintermødet 2020

Velkomst og rammesætning v/ formand for Park- og Naturforvalterne, stadsgartner Kirsten Lund Andersen, Aalborg Kommune

Værktøjskassen: Lad os tale om det! v/ cand. comm., procekonsulent Lene Varming, Styrket Borgerkontakt

Linjer i landskabet: Merværdi gennem dialog v/ tidl. medlem af Bornholms Regionskommune, biavler og aktiv med projektet Linjer i Landskabet Bjarne Westerdahl og skovrider Morten Bach Jørgensen, Bornholms Regionskommune

Hvordan deler vi bedst pladsen? v/ programleder for DGI Outdoor, Thomas Larsen Schmidt, DGIs Landskontor

Geopark Odsherred – samarbejde og branding v/ geolog og naturvejleder Jakob Walløe Hansen, Geopark Odsherred

Velkommen til Sydfyn! v/ parkforvalter Majken Asserbo, Faaborg-Midtfyn Kommune

 

Opdateret program for Vintermødet 2020

Programmet for vintermødet 2020 – Partnerskaber: Fra forvalter til grøn facilitator!  er opdateret. Find det opdaterede og fulde program her. PROGRAM FOR VINTERMØDE 2020

KONFERENCESTED

NORDATLANTISK HUS

Nordatlantisk Promenade 1, 5000 Odense

Vintermøde: Partnerskaber: Fra forvalter til grøn facilitator!

Konferencedato:

D. 27. februar 2020

Konferencested:

NORDATLANTISK HUS

Nordatlantisk Promenade 1, 5000 Odense

 

Erfaringerne fra store og små kommuner viser, at partnerskaber, hvor dialog og frivillighed er omdrejningspunktet kan skabe værdi og succes for naturpleje, MTB-spor, stiforløb og opholdsmuligheder på private ejendomme! Parter i samarbejderne er bl.a. lodsejere, landmænd, fredningsmyndigheder, sportsforeninger, landbrugskonsulenter og borgere.

I synergi med offentlige rekreative arealer kan tilgangen bidrage til at brande steder og lokalområder og gøre dem mere attraktive for både nuværende og fremtidige beboere, og for turister. Og grønne fagfolk i forvaltninger og drift er helt afgørende for dialogen og de partnerskaber, der kan realisere mulighederne og den rekreative værdi.

Dette er udgangspunktet for Park- og Naturforvalternes Vintermøde 2020, hvor vi bl.a. fokuserer på:

– Hvordan taler vi bedst med borgere og interessenter, og hvad gør vi, når dialogen går i hårdknude?

– Konkrete eksempler på projekter, hvor der er skabt grøn merværdi gennem dialog og samarbejde.

– Opvarmning til Danske Parkdage i Faaborg-Midtfyn, hvor friluftsliv og sundhed er nogle af emnerne.

 

Program for dagen:

9:30 til 10.00: Registrering og morgenmad

10.00 – 10.10: Velkomst og rammesætning
v. formand for Park- og Naturforvalterne, stadsgartner Kirsten Lund Andersen, Aalborg Kommune og landskabsarkitekt Steen Himmer, Gladsaxe, medlem af bestyrelsen

10.10 – 11.50: Værktøjskassen: Lad os tale om det!
V. cand. comm., procekonsulent Lene Varming, Styrket Borgerkontakt

Metoden Styrket Borgerkontakt tager udgangspunkt i veldokumenteret viden om god kommunikation og god konflikthåndtering. Metoden udfordrer de offentlige myndigheders traditionelle måder at arbejde på og giver dokumenteret færre klagesager. Hvordan kan tilgangen anvendes på det grønne område og i forhold til borgerinddragelse, involvering? Med konkrete eksempler og praktiske øvelser.

12.00 til 13.00: Frokost på Nordatlantisk Hus

13:00-13:40: Linjer i landskabet: Merværdi gennem dialog
Tidl. medlem af Bornholms Regionskommune, biavler og aktiv med projektet Linjer i Landskabet Bjarne Westerdahl og skovrider Morten Bach Jørgensen, Bornholms Regionskommune

Linjer i landskabet er et formidlingsprojekt med fokus på geologi og kulturlandskabet ved Aakirkeby på Bornholm. Projektet har skabt ekstra værdi og sammenhænge ved at samle mange aktører. Hør om hvordan, der er skabt ejerskab til projektet i lokalbefolkningen og i relevante foreninger/organisationer, samt om, hvordan projektet blev ”solgt” til lodsejerne. Inspiration til at håndtere og facilitere processer med mange aktører.Hvordan er processen grebet an og hvad er er der kommet ud af projektet? Projektets synlige tiltag – bl.a. en udsigtsplatform – var nomineret til Dansk Landskabspris 2019.

13.40 – 14.00: Kaffepause

14:00-14:40: Hvordan deler vi bedst pladsen?
Programleder for DGI Outdoor, Thomas Larsen Schmidt, DGIs Landskontor

Thomas arbejder bl.a. med faciliteter til friluftsliv, MTB, kano og kajak og med DGIs adgangspolitik. Vi får et bud på, hvordan der kan skabes plads til de mange forskellige aktiviteter i samspil med lokale aktører og netværk. Målet er at skabe uderum, der kan rumme aktiviteter året rundt.

14:40 -15:10: Geopark Odsherred – samarbejde og branding
Geolog og naturvejleder Jakob Walløe Hansen, Geopark Odsherred 

Odsherred på Vestjælland er UNESCO Global Geopark og med konceptet følger, at fundamentet er lokal opbakning og forankring. Målet er at skabe lokal bevidsthed, stolthed, engagement/samarbejde og bruge dette som afsæt for at give området en klarere og mere sammenhængende profil i omverdenens bevidsthed. Vi hører om naturformidling, aktiviteter og samarbejde med lokale aktører.

15:10 – 15.30: Velkommen til Sydfyn!
Parkforvalter Majken Asserbo og /eller afdelingsleder Ole Tyrsted, Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn kommune er værtskommune for Danske Parkdage 2020. Vi får en appetitvækker, hvor vi hører om kommunens arbejde med friluftsliv, naturturisme og outdooraktiviteter. Områderne udvikles i tæt samarbejde med lokale, frivillige og private lodsejere. Vi hører om, hvordan man håndterer det, når konflikterne og de modstridende ønsker opstår. PS Danske Parkdage afholdes i dagene 9. til 11. september 2020.

15.30 – 15.45: Opsamling og afslutning

 

KONFERENCESTED

NORDATLANTISK HUS

Nordatlantisk Promenade 1, 5000 Odense

Pris for medlemmer af Park- og Naturforvalterne 950 kr. + moms.

HUSK AT KLIKKE I BOX VED TILMELDING, HVIS DU ER MEDLEM

Pris for ikke-medlemmer 1.950 kr. + moms.
Kursusdato 27. februar 2020
Tilmeldingsfrist 1. februar 2020
Find tilmeldingen her

Præsentationer – Vintermøde 2019

Byrum, parker og bynær natur – Kampen om pladsen!
– konference afholdt d. 26 februar

Herunder kan du finde oplægsholderne og deres præsentationer fra vintermødet

Velkomst og introduktion v./ formand for Park- og Naturforvalterne, stadsgartner Kirsten Lund Andersen, Aalborg Kommune

Borgerinddragelse – fra skåltaler til reelt demokrati
Direktør, Anne Tortzen, Center for Borgerdialog

Grøn infrastruktur skaber merværdi!
Administrerende direktør, Ole Kjærgaard, OK Nygaard, næstformand i Landskabsrådet og medlem af styregruppen for Green Cities-projektet.

Hvad kan vi lære af vejsektoren? Hvad skal der til for at bevare den grønne kapital, fx. i form af træer?
Vej- og parkchef, Mads Astrup, Esbjerg Kommune

Kvalitetsstyring i grønne områder
Slotsgartner, John Nørgaard Nielsen, Center for Slotte og Haver, Slots- og Kulturstyrelsen

Kvalitet på den skandinaviske måde
Nordic Green Space Award dommere
Stadsgartner, Kirsten Lund Andersen, Aalborg Kommune og landskabsarkitekt, Mette Esbjerg Jørgensen, Esbjerg Kommune

Så hold da Danmark rent!
Afdelingsleder, Niles Sloth Christiansen, Aalborg Kommune

Arbejdsmarked og kompetencer
Studieleder, Christine Nuppenau, Parkdiplomuddannelsen, Skovskolen

Vintermøde 2019 i Odense: Kampen om pladsen

Programmet for vintermødet d. 26. februar på Nordatlantisk Hus i Odense er klar.

Øget brug af grønne områder skaber slid, problemer med affald og konflikter mellem anvendelser. Situationen forstærkes af byfortætning og politiske ønsker om at finansiere infrastruktur og byudvikling ved at inddrage grønne åndehuller. Hvordan sikrer vi i denne situation både volumen og kvalitet i byernes grønne rum til glæde for fællesskabet og eksisterende og kommende beboere? Hvordan kan vi håndtere belastningen på vores byrum og grønne områder, når vi oplever, at slid og affald dræner vores driftsressourcer?

Hør bl.a. oplæg fra direktør Anne Tortzen, Center for Borgerdialog, administrerende direktør Ole Kjærgaard, OK Nygaard, vej- og parkchef Mads Astrup, Esbjerg Kommune, slotsgartner, John Nørgaard Nielsen, Center for Slotte og Haver, Slots- og Kulturstyrelsen, afdelingsleder Niels Sloth Christiansen, Aalborg Kommune og studieleder Christine Nuppenau, Parkdiplomuddannelsen, Skovskolen

Find det fulde program her: Program for vintermødet 2019 i Odense

Tilmelding her 

Bemærk, at foreningen som vanligt tilbyder en attraktiv pris for medlemmer.

Vintermøde 2019: Kampen om pladsen

Øget brug af grønne områder skaber slid, problemer med affald og konflikter mellem anvendelser. Situationen forstærkes af byfortætning og politiske ønsker om at finansiere infrastruktur og byudvikling ved at inddrage grønne åndehuller. Vestamager og DSB-grunden i Gentofte er aktuelle ”kamppladser” og symboler på udfordringen. Få inspiration til arbejdet med strategi, drift og løsninger.

Læs teaseren her – detailleret program og tilmelding i luften 1.12