Det bliver helt vildt grønt !

Fremtidens Fantastiske Fingerplan

D. 27. oktober i på IGN, Frederiksberg

Park- og Naturforvalterne inviterer i samarbejde med IGN og Dansk Byplanlaboratorium til konferencen ”Fremtidens Fantastiske Fingerplan”. Anledningen er både alvorlig og festlig! Vigtige og alvorlige dagsordner som energiforsyning, fødevareforsyning og biodiversitetskrise skal løftes i vores nærområder. Og festlig fordi Fingerplanen runder 75 år i år. Så vi skåler for fødselaren efter dagens konference! OG så er der god frokost, netværk og god pris, når du er medlem af Park- og Naturforvalterne.

På programmet er overborgmester Sophie Hæstorp Andersen, Københavns Kommune (netop bekræftet), professor Henrik Vejre, Landskabsarkitektur og planlægning, IGN, KU, direktør Winni Grosbøll, Friluftsrådet, landskabsarkitekt Marie Christoffersen Gramkow, IGN, KU, biolog Kristina Cecilie Larsen, Det Naturvidenskabelige Fakultet, KU, chefkonsulent Morten Løber, DI – Dansk Industri, direktør Sofus Rex, Gate 21, projektsekretær Gustav Kragh-Jacobsen, Arkitektforeningen.  Læs mere om konferencen

Glæd dig til IGNsyn den 10. november!

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning inviterer tidligere studerende til en eftermiddag med spændende oplæg fra forskningens verden, networking og mad og drikke.

Her kan du høre om:

– Hvordan vi gør naturen tilgængelig for alle

– Hvordan praksis og forskning arbejder sammen om at redde asketræet fra en ny invasiv skadevolder

– Hvordan vi får CO2’en tilbage i undergrunden

– Hvordan geografen kan forudsige det fremtidig havniveau

– vejen til reduceret drivhusgasudledning fra landbruget

 

Arrangementet foregår i IGNs lokaler på Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C. fra kl. 15:30 – 19.00.

Læs mere og tilmeld dig her 👇

https://ign.ku.dk/om/alumne/arrangementer/2022-arrangementer/moed-den-nyeste-forskning-inden-for-dit-felt/

Sæt kryds i kalenderen – Danske Parkdage 2023

Danske Parkdage 2023 afholdes i Viborg. Klik på billedet herunder for at se to-sides teaser


Generalforsamling 2022 – genvalg på alle poster

Årets generalforsamling blev afholdt i forbindelse med Danske Parkdage i Maribo, og det betød genvalg til formand Jon Pape, til de to bestyrelsesmedlemmer Kristel Jelstrup Hansen og Benedicte Isabella Dyekjær. Ligeledes genvalg til suppleanterne Christine Nuppenau og Hans Ove Pedersen. Der fortsættes med uændret kontingent. Find referatet og øvrige dokumenter fra generalforsamlingen her.

Præsentationer fra Danske Parkdage 2022

Find præsentationer fra Danske Parkdage 2022 som vi har til rådighed/må dele. Klik her

7/9 2022 17:15: Deltag i generalforsamlingen ONLINE

Indkaldelse til generalforsamling 2022

Årets generalforsamling afholdes i forbindelse med Danske Parkdage på Lolland d. 7. september.
Der er valg til formandsposten, to bestyrelsesposter og to suppleanter. Bestyrelsen vil have forslag til kandidater klar, men opfordrer alle interesserede til at melde sig: det kan du gøre på forhånd ved at skrive til formanden eller du kan anmelde dit kandidatur under selve generalforsamlingen.

Alle medlemmer er velkomne til at møde til generalforsamlingen og i år vil der også være mulighed for at deltage i generalforsamlingen via TEAMS. Særskilt invitation/tilmelding til onlinedeltagelse følger; udsendes til alle medlemmer.

Du kan finde mødeindkaldelse med dagsorden, regnskab for 2021 og budgetforslag for 2023 på dette link.

Park- og Naturforvalterne 23.8 2022

Program for Danske Parkdage

“Det vildeste landskab – Den vildeste udfordring” er overskriften på Danske Parkdage 2022, der afholdes med Lolland Kommune som værtskommune. Du får serveret et spændende hjørne af Danmark på et sølvfad, og mulighed for at nørde i feltet mellem biodiversitet og drift og meget mere. Læs mere og find programmet her

Formandens beretning for 2021 – 22

PARK- OG NATURFORVALTERNE

24.8 2022

FORMANDENS BERETNING for 2021-22

Til generalforsamlingen september 2022

Af formand Jon Pape, Park- og Naturforvalterne, pensioneret vicedirektør

‘Verdenssituationen’

Det forløbne år har medført en god portion alvor. Klimaforandringerne ser ud til at ramme hårdt flere steder i verden. Nyhedsmedier flyder over med historier om oversvømmelser, skovbrande og udtørrede floder og meget mere. I Danmark er alvoren måske ikke så nærværende, men i mere hårdtramte egne taler man om vand- og fødevaremangel. Krigen i Ukraine – dens direkte menneskelige lidelser ufortalte — forstærker problemerne og synes at give os nye bekymringer med inflation, energimangel og meget mere.

På den positive side ser det ud til, at alvoren omkring klimaforandringerne giver et positivt skub i retning af større velvilje mod at skabe større biodiversitet og alt det positive, som det grønne generelt bidrager med for mennesker, planter, dyr og for klimaet. Der er varslet ændringer i Planloven – ændringer, som kan stille styrke park- og naturforvaltningen på sigt. Men et efterårsvalg kan godt udsætte det. Vi må se hvad der sker, og om udviklingen i fremtiden vil betyde bedre eller dårligere vilkår for arbejdet som park- og naturforvalter.

På den positive side ser det ud til, at alvoren omkring klimaforandringerne giver et positivt skub i retning af større velvilje mod at skabe større biodiversitet og alt det positive, som det grønne generelt bidrager med for mennesker, planter, dyr og for klimaet.

Miljøministeriets konkurrence om at blive Danmarks vildeste kommune kulminerer i efteråret 2022, hvor kommunen med ‘det mest fantastiske biodiversitetsprojekt kåres i slutningen 2022 til Danmarks vildeste kommune’. Det initiativ har styrket udviklingen af biodiversitetsarbejdet og alle kommuner har meldt sig ind i konkurrencen og det er i høj grad foreningens medlemmer, som trækker læsset og knokler for at få deres kommune med i front.

 Danske Parkdage

I 2021 blev Danske Parkdage afviklet med Fåborg-Midtfyn Kommune som vært den 15., 16. og 17. september. Der var i alt 110 deltagere. Det blev et meget vellykket arrangement som med temaet ‘Sammen om det grønne’ satte fokus på, hvordan natur, grønne områder og byudvikling kan gå op i en højere enhed. Det var meget tydeligt, at værtskommunen evner at arbejde på tværs af fag og forvaltninger for at styrke det grønne og det grønnes rolle i en række andre af kommunens indsatser.

I 2022 holdes parkdagene den 7.-9. september i Lolland Kommune, hvor overskriften er ‘Vildskab, natur og biodiversitet i landskabet, byerne og driften’. I skrivende stund er vi 150 deltagere. En arbejdsgruppe bestående af Helle Kjørup Nielsen og Bent Hansen – begge Lolland Kommune og Benedicte Dyekjær, Christine Nuppenau, Michael Nørgaard og Jon Pape – alle Park- og Naturforvalterne har planlagt dagene. Det er et super spændende program, og værtskommunen har lagt stor energi og faglighed i programmet.

 Vintermødet 2022

Vintermødet blev afholdt i Ingeniørforeningens hus den 15. marts 2022 og havde titlen: Natur i byen – nyskabelse eller fatamorgana ? – Æstetik, effekt og udfordringer i driften. Der var 65 deltagere. Vintermødet kunne ses som en slags ‘opvarmning’ til parkdagene senere på året, temaerne var overlappende. Der var stor diskussionslyst på mødet, og ingen tvivl om, at emnerne og indlægsholderne var aktuelle og engagerende.

 Den grønne stafet

I løbet af 2022 har Den grønne stafet – tænkt som en slags blog fra medlemmerne med de emner, som de selv finder aktuelle i deres arbejdssituation – ikke været så aktivt som bestyrelsen gerne have set. Benedicte Dyekjær har påtaget sig at søge at genoplive aktiviteten.

 Økonomien

Foreningens økonomi er god og foreningen er godt polstret. Vi har noget at stå imod med til dårlige tider. Økonomien giver mulighed for, at iværksætte og støtte aktiviteter som foreningen vil investere penge i. Der kan fx nævnes flere lokale arrangementer, seminarer, et digitalt medlemskartotek, en forbedret hjemmeside eller andet.

Foreningens økonomi er god og foreningen er godt polstret. Vi har noget at stå imod med til dårlige tider. Økonomien giver mulighed for, at iværksætte og støtte aktiviteter som foreningen vil investere penge i. Der kan fx nævnes flere lokale arrangementer, seminarer, et digitalt medlemskartotek, en forbedret hjemmeside eller andet.

 Foreningens liv

Det har været et vigtigt mål for mig som formand at få engageret bestyrelsen endnu stærkere i foreningens arbejde. Det synes jeg lykkes rigtig godt. Der er flere bestyrelsesmedlemmer, som har påtaget sig opgaver og som indgår i arbejdsgrupper, fx til planlægning af Danske Parkdage, Dansk Landskabspris, Green Cities m.m. Det er vigtigt at dette fortsætter fremadrettet, da det klart styrker kvaliteten og mængden af foreningens arbejde. Hans-Ove Pedersen fortsætter utrætteligt arbejdet med at holde styr på medlemmerne, hverve nye medlemmer m.m.

 Samarbejdet med andre grønne organisationer

Park- og Naturforvalterne har arbejdet aktivt på en række samarbejder:

  • Green Cities eller mere korrekt ”More Green Cities for Europe” er en EU-kampagne er en forsættelse af ´Green Cities for a Sustainable Europe`, der i 2018 blev igangsat af den europæiske sammenslutning af planteskoler, ENA (European Nurserystock Association). I den nye kampagne, der kører til udgangen af 2023, deltager 13 EU-lande. Bag den danske del af kampagnen står et partnerskab af fem grønne brancheorganisationer: Danske Anlægsgartnere, Danske Landskabsarkitekter, Danske Planteskoler, Landskabsrådet og Park- og Naturforvalterne. Jon Pape har været foreningens repræsentant i styregruppen til og med maj 2022, hvorefter Kristel Helene Jelstrup tog over.
  • Dansk Landskabspris uddeles af Danske Landskabsarkitekter, Park- og Naturforvalterne og Danske Arkitektvirksomheder i samarbejde. Målet er at hædre værker eller personer, hvis projekter tjener som inspiration for den overordnede udvikling af landskabsfaget. Prisen uddeles hvert andet år – næste gang i 2023. Jon Pape har siddet i styregruppen, og Steen Himmer har været medlem af juryen.
  • Den grønne tænketank var et samarbejde med bl.a. Danske Anlægsgartnere og har tidligere arbejdet med en række mere strategiske spørgsmål. Kirsten Høi og Jon Pape har i foråret 2022 holdt møde med Danske Anlægsgartnere om at genoplive samarbejdet, fx omkring skrivning af nogle standarder for drift af bynatur.
  • Staudegruppen har ikke haft aktiviteter i 2022.

NGSA

Nordic Green Space Award (NGSA) har i flere år været inaktiv, og det er også tydeligt at vores nordiske søsterforeninger heller ikke har været aktive på denne front. Derfor har bestyrelsen foreslået, at der ikke længere afsættes penge til NGSA i foreningens budget. Måske genoplives ideen igen, eller måske er der brug for at foreningen selv står for en slags præmieringsindsats for at synliggøre medlemmernes arbejde med at skabe, forvalte og drifte parker og naturområder.

 

 

 

 

Gellerup Ny Naturpark er nomineret til Green Cities Europe Award

Gellerup Ny Naturpark i Aarhus er nomineret til at deltage i den internationale Green Cities Europe Award 2022, der er en del af EU-kampagnen ”More Green Cities for Europe”.

De indsendte projekter er vurderet ud fra, hvordan de udnytter merværdien af grønne infrastrukturer – derudover skal projektet understøtte et eller flere af de fem temaer i Green Cites kampagnen. Det er klima, biodiversitet, social sammenhængskraft, trivsel og økonomi.

– Gellerup Ny Naturpark er et mønstereksempel på, hvordan et smukt koncept for grønnere byer kan få stor effekt ved at være til inspiration for mange andre almennyttige områder, siger Susanne Grunkin, Danske Landskabsarkitekter, der sammen med Henning Roed, Danske Planteskoler, Michael Petersen, Danske Anlægsgartnere, Jon Pape, Park- og Naturforvalterne, Morten Weeke Borup og Ole Kjærgaard, Landskabsrådet, udgjorde juryen i den nationale udvælgelse.

– Der ligger et uforløst potentiale i rigtig mange almene områder, hvor store tomme græsplæner i dag har alt for lidt værdi i forhold til det sociale liv og biodiversitet, fortsætter Susanne Grunkin.

Kristian Würtz, adm. direktør i Brabrand Boligforening udtrykker stor tilfredshed med nomineringen.

– Vi er utroligt stolte af, at Gellerup Ny Naturpark er udpeget til at være det danske bidrag i Green Cities Europe Award 2022. – Naturparken er et særdeles vellykket greb i forvandlingen af Gellerupparken fra et socialt udsat boligområde til en attraktiv bydel i Aarhus. Vi har fået en fantastisk park, der bliver brugt til koncerter, grill, leg og afslapning for områdets beboere – ligesom parken også bruges som et åndehul for besøgende fra resten af Aarhus, pointerer Kristian Würtz.

Der er plantet over 2000 nye træer og buske i Gellerup Ny Naturpark. Alle træerne er specielt håndplukkede til Gellerup, og de er plantet, så de skaber et optimalt mikroklima, effektivt håndterer skybrud og øger trygheden i parken. Træerne er udvalgt med en stor artsvariation, hvilket er en bevidst hyldest til Gellerups etniske og kulturelle mangfoldighed, og som også gør at så mange dyr, bier og insekter som muligt kan finde levesteder i parken.

Læs hele historien her