Eventyrlig have vinder Dansk Landskabspris 2023

H.C. Andersens Have af MASU Planning er vinder af Dansk Landskabspris 2023. Prisen er på 50.000 kroner og uddeles af Danske Arkitektvirksomheder, Park- og Naturforvalterne og Danske Landskabsarkitekter.

MASU Planning vinder Dansk Landskabspris 2023 for H.C. Andersens Have, der ligger i hjertet af Odense. MASU Planning modtog Dansk Landskabspris ved et prisarrangement d. 23. november i Vartov-bygningen i København, hvor H.C. Andersens Have blev præsenteret sammen med de tre øvrige finalister; Bispebjergs Helende Haver af Erik Brandt Dam arkitekter og Charlotte Skibsted Landskab, Karens Minde Aksen af Schønherr og The Social Spine af SLA.

Aftenens vært, Michael Thouber, direktør for Kunsthal Charlottenborg, indledte arrangementet med at fremhæve, at god landskabsarkitektur har mange af de samme kvaliteter som et godt kunstværk; Den er nytænkende, den er båret af en stærk idé, den er æstetisk og den sætter fantasi og refleksioner i gang. Samtidig med at landskabsarkitekturen tjener en konkret funktion.

H.C Andersens Have er Odenses nye åndehul
I år er det 11. gang, at Dansk Landskabspris uddeles af Park- og Naturforvalterne, Danske Arkitektvirksomheder og Danske Landskabsarkitekter. Juryen, der består af en repræsentant for hver af de tre organisationer samt to uvildige medlemmer, fremhæver, at de rekordmange indstillinger til årets pris er de stærkeste i Dansk Landskabspris historie. Derfor har det været svært at vælge mellem de fire eksemplariske og værdiskabende finalister, hvoraf H.C. Andersens Have blev kåret som vinder.

Steen Himmer, landskabsarkitekt MPN i Gladsaxe Kommune og repræsentant for Park- og Naturforvalterne, er talsperson for juryen og fortæller om baggrunden for H.C. Andersens Have som vinder af Dansk Landskabspris 2023. ”H.C. Andersens Have af MASU Planning er et sanseligt åndehul i byen, der med sin legende karakter virker dragende på både børn og voksne. Hvert haverum rummer en særlig stemning, hvor havens planter er nøje udvalgt med henblik på at skabe en rigdom af sanseindtryk, der sikrer et foranderligt udtryk gennem årstiderne. Haven understøtter på fineste vis oplevelsen af H.C. Andersens Hus, men fungerer også som et selvstændigt landskabsprojekt. Det er også positivt, at der er arbejdet med tiltag i forhold til vandopsamling og biodiversitet.,” fortæller Steen Himmer.

En stemningsfuldhed i H.C. Andersens ånd
Af juryens motivation for H.C. Andersens Have som vinder fremgår det blandt andet: Som i H.C. Andersens fortællekunst danner sansning af naturen, vejret og landskabet afsæt for nye eventyr i H.C. Andersens Have. Den grimme ælling mellem skræppebladene. Tommelise gemt i en yndefuld blomst. De fem indgange fra de omkringliggende gader er alle åbne og inviterer byens borgere og besøgende til at tage en grøn smutvej eller en pause fra hverdagens travlhed. Tilsammen fremstår bygningsanlæg og havearkitektur som en symbiose, der bidrager med nye markante, eksemplariske kvaliteter til området og skaber en stemningsfuld helhed helt i H.C. Andersens ånd.”

H.C. Andersens Have indgår i et levende samspil med H.C. Andersens Hus, der er udviklet af Kengo Kuma & Associates i samarbejde med Cornelius+Vöge Atelier for arkitektur, CW Arkitekter, lysdesigner Jesper Kongshaug, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma, samt med OK Nygaard som anlægsgartner. Odense Kommune er bygherre på projektet.

 FAKTA DANSK LANDSKABSPRIS 2023

Der var rekordmange indstillinger til Dansk Landskabspris 2023 og de fire finalister er

VINDER: H. C. Andersens Have // Totalrådgiver: Kengo Kuma & Associates. Landskab: MASU Planning. Arkitekter: Cornelius+Vöge Atelier for arkitektur og CW Arkitekter. Lysdesigner: Jesper Kongshaug. Ingeniør: Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma. Anlægsgartner: OK Nygaard. Bygherre: Odense Kommune.

FINALIST: Bispebjergs Helende Haver // Landskabsarkitekter: Erik Brandt Dam arkitekter (Totalrådgiver) og Charlotte Skibsted Landskabsarkitekter. Ingeniør: Artelia. Entreprenører: Malmos Landskaber, Kjell Pedersen Entreprise, KAH Entreprise og Emil Nielsens Smedeværksted. Bygherre: Region Hovedstaden med donation fra A.P. Møller Fonden.

FINALIST: Karens Minde Aksen // Landskabsarkitekt og totalrådgiver: Schønherr. Ingeniør: WSP. Brugerinddragelse: Vida Local. Entreprenør: Ebbe Dalsgaard A/S. Bygherrer: Københavns Kommune og HOFOR.

FINALIST: The Social Spine // Landskabs- og naturdesign: SLA. Ingeniører: ABC Rådgivende ingeniører. Bygherrerådgiver: arki_lab. Entreprenør: Optimus Anlæg. Bygherrer: Øresundskollegiet / PAB, Byggeforretningsfører: FA09.

Juryen for Dansk Landskabspris 2023  består af

 • Anne Stausholm, landskabsarkitekt MDL, Anne Stausholm Landskab, repræsentant for Danske Arkitektvirksomheder.
 • Eva Sara Rasmussen, landskabsarkitekt MDL, MAA, NATOUR, repræsentant for Danske Landskabsarkitekter.
 • Steen Himmer, landskabsarkitekt MPN, Gladsaxe Kommune, repræsentant for Park- og Naturforvalterne.
 • Anna Esbjørn, byantropolog & programchef i CONCITO – Danmark grønne tænketank / uvildig repræsentant.
 • Michael Thouber, cand.mag., direktør for Kunsthal Charlottenborg / uvildig repræsentant.

Kort om Dansk Landskabspris
Dansk Landskabspris uddeles af Park- og Naturforvalterne, Danske Arkitektvirksomheder og Danske Landskabsarkitekter, der også er sekretariat for prisen. I år er det 11. gang, at Dansk Landskabspris bliver uddelt, og formålet er at hædre landskabsarkitektoniske værker af særlig karakter, der tjener som inspiration for udvikling af branchen.

Tidligere vindere af Dansk Landskabspris er ’Remiseparken’ (2021), ’Christiansborg områdesikring’ (2019), ’Forpladsen til Kulturhuset Nordvest’ (2017), ’Novo Nordisk Naturpark’ (2015), ’Tagparadiset’ (2014),’Haveselskabets Have’ (2013), ’Hjerting Strandpark’ (2012), Billedhuggerhaven (2011), ’Måløvaksen’ (2010) og ’Over sø og land Taarup Davinde’ (2009).

Hvordan passer vi på vores bytræer ? Gratis netværksmøde i Aarhus

Hvordan passer vi på vores bytræer, når byen er i konstant forandring?

Gratis netværksmøde d. 7. 12. i Aarhus – gratis for medlemmer

Gå til tilmelding her

Fjernvarmen, fibernet og mange andre ledningsejere graver løs i de danske byer. Samtidigt er der mange steder i byer gang i fortætning og ændringer af gadeforløb, som kan få store konsekvenser for de træer der vokser i byens rum. Det er svært at undgå, at træerne får skader med overgravede rødder, skader på barken mm., og ofte ved bytræforvalteren ikke at der graves før det er for sent.

Kunne du godt tænke dig at høre andre kommuners erfaringer med at beskytte træerne, så kom med til Aarhus hvor Martin Højholt og Hanne Lund Steffensen fra Aarhus Kommune vil fortælle, hvordan man i Aarhus passer på træerne, og hvordan de sikrer sig erstatning, hvis først skaden er sket.

Du vil høre om procedurerne for beskyttelse af træer i lokalplanlægning, byggesagsbehandling og i dialogen med forskellige graveaktører og hvad du kan gøre for at få erstatning for dit skadede træ. Hvordan er det f.eks. vi værdisætter træernes værdi hvis en gren knækkes, en rod skæres over og lign.?

Vi får også besøg af Aalborg kommune ved parkforvalter Per Rasmussen, som vil fortælle hvordan de griber problematikken an i Aalborg. Tag din kollega med som giver gravetilladelser eller byggetilladelser så I sammen kan dele erfaringen.

Tid og sted

Torsdag d. 7. december 2023 kl. 11.00-13.00

Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand

 

Program

10.30 – 11-00 Ankomst -kaffe og uformel snak.

11.00 – 11.30 Beskyttelse af træer i byen v/projektleder Hanne Lund Steffensen og projektleder Martin Højholt fra Aarhus Kommune

11.30 – 11.50 Beskyttelse af træer i byen v/ parkforvalter Per Rasmussen fra Aalborg

Pause

12.00 – 13.00 Erstatning af træer, brug af VAT19 v/ Hanne og Martin

13.00- 14:00 afslutning med frokost og plads til netværkssnak

Gratis deltagelse for medlemmer – tag en kollega med gratis

Deltagelse er gratis for medlemmer af Park- og naturforvalterne inkl. deltagelse af en kollega, f.eks. din kollega, der giver gravetilladelser. Deltagere som ikke er medlem koster 500 kr.

Samkørsel

Er du interesseret I at køre sammen med andre deltagere, så angiv det ved tilmelding, og så forsøger vi at sætte de folk sammen som kommer fra samme områder – så er der også mulighed for netværkssnak under kørslen.

Gå til tilmelding her

Fire finalister dyster om Dansk Landskabspris 2023

Bispebjergs Helende Haver, H.C. Andersens Have, Karen Minde Aksen og The Social Spine er finalister til Dansk Landskabspris 2023. Vinderen kåres d. 23. november til et prisarrangement i Vartov-bygningen i København.

Gå direkte til tilmelding til arrangementet d. 23. november

Revitaliseringen af haveanlægget omkring Bispebjerg Hospital, en museumshave, der samtidig fungerer som byrum og rekreativ park, et kombineret skybrudsikrings- og byudviklingsprojekt samt transformation af tagterrassen på Skandinaviens største kollegiums; Bispebjergs Helende Haver af Erik Brandt Dam Arkitekter og Charlotte Skibsted Landskab, H.C. Andersens Have af Masu Planning, Karens Minde Aksen af Schønherr og The Social Spine af SLA er de fire finalister til Dansk Landskabspris 2023.

Rekordmange indstillinger og det stærkeste felt i Dansk Landskabspris historie
Det er 11. gang, at Park- og Naturforvalterne, Danske Arkitektvirksomheder og Danske Landskabsarkitekter uddeler Dansk Landskabspris. I år har der været rekordmange indstillinger. Juryen, der består af en repræsentant for hver af de tre organisationer samt to uvildige medlemmer, vurderer enstemmigt, at årets indstillinger også udgør det stærkeste felt i Dansk Landskabspris historie.

Steen Himmer, landskabsarkitekt MPN i Gladsaxe Kommune og repræsentant for Park- og Naturforvalterne, er talsperson for juryen og fortæller ”I Juryen har vi efterspurgt projekter, der understreger, at landskabsarkitekturen grundlæggende handler om samspillet mellem natur og mennesker. Derudover har vi ønsket at sætte fokus på symbiosen mellem bygget og groet, mellem bygning og landskab mellem inde og ude. Alle årets indstillinger fremhæver på forskellig vis den ekstraordinære værdi, der findes i kunstnerisk og arkitektonisk stærke værker. Ud af de mange imponerende indstillede projekter har vi valgt fire finalister, der udviser særlig høj arkitektonisk kvalitet i samspil med benyttelse, tilgængelighed, social værdi, langtidsholdbarhed samt bæredygtig, økonomisk værdiskabelse,” forklarer Steen Himmer.

Landskabsarkitekterne forholder sig til samfundsmæssige problemstillinger
De fire finalister fremhæver på hver deres måde, hvordan landskabsarkitekter adresserer en række af de store samfundsmæssige udfordringer som klimakrisen, den faldende biodiversitet samt den stigende sociale og økonomiske ulighed. Derudover viser finalisterne værdien af det grønne, koblingen til omgivelserne og samspillet mellem det byggede og det groede.

Af juryens motivationer for de fire finalister fremgår det blandt andet:

I Bispebjergs Helende Haver er det historiske haveanlæg revitaliseret på eksemplarisk vis. Den forbilledlige drift af beplantningerne, områdernes rumlighed, og de mange opholdsmuligheder skaber et inviterende og omsorgsfuldt anlæg, der har stor værdi i en nutidig kontekst.

H.C. Andersens Have er et spektakulært anlæg i Odense Centrum, hvor landskab, bygninger og bykvarter er smukt og poetisk forbundet med cirkelslag, organiske bygninger og havearkitektur. Tilsammen skaber de en transformation af et kompliceret byrum, der giver nye opholdskvaliteter til området.

I Karens Minde Aksen samler den smukke teglbelagte stiforbindelse mennesker, aktiviteter, forskelligartede naboskaber, bygninger og landskabelige rum i et stærkt greb. Med samarbejde, gode materialer og skulpturel formgivning og klimatilpasning sættes kvarteret på landkortet med ny eksemplarisk landskabsarkitektur.

The Social Spine understreger, at landskabsarkitekter med få midler kan skabe stor effekt, og repræsenterer en innovativ ny måde at skabe natur i storbyen til glæde for studerende, der normalt ikke er den primære målgruppe for anlægsprojekter. Biodiversitet, bæredygtighed og naturglæde integreres vellykket i projektet.

Prisarrangement i Vartov d. 23. november
Dansk Landskabspris 2023 er på 50.000 kroner og uddeles ved et prisarrangement torsdag d. 23. november i Vartov i København. Her præsenterer de fire tegnestuer deres respektive finaleprojekter, hvorefter vinderen kåres. Michael Thouber, direktør Kunsthal Charlottenborg er aftenens vært.

Alle interesserede er velkomne til at deltage, og billetter fås via dette tilmeldingslink

 

FAKTA DANSK LANDSKABSPRIS 2023

Finalister 2023
De fire finalister til Dansk Landskabspris 2023 er

Bispebjergs Helende Haver // Landskabsarkitekter: Erik Brandt Dam arkitekter (Totalrådgiver) og Charlotte Skibsted Landskabsarkitekter. Ingeniør: Artelia. Entreprenører: Malmos Landskaber, Kjell Pedersen Entreprise, KAH Entreprise og Emil Nielsens Smedeværksted. Bygherre: Region Hovedstaden med donation fra A.P. Møller Fonden.

 1. C. Andersens Have // Totalrådgiver: Kengo Kuma & Associates. Landskab: MASU Planning. Arkitekter: Cornelius+Vöge Atelier for arkitektur og CW Arkitekter. Lysdesigner: Jesper Kongshaug. Ingeniør: Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma. Anlægsgartner: OK Nygaard. Bygherre: Odense Kommune.

Karens Minde Aksen // Landskabsarkitekt og totalrådgiver: Schønherr. Ingeniør: WSP. Brugerinddragelse: Vida Local. Entreprenør: Ebbe Dalsgaard A/S. Bygherrer: Københavns Kommune og HOFOR.

The Social Spine // Landskabs- og naturdesign: SLA. Ingeniører: ABC Rådgivende ingeniører. Bygherrerrådgiver: arki_lab. Entreprenør: Optimus Anlæg. Bygherrer: Øresundskollegiet / PAB, Byggeforretningsfører: FA09.

Juryen for Dansk Landskabspris 2023

 • Anne Stausholm, landskabsarkitekt MDL, Anne Stausholm Landskab, repræsentant for Danske Arkitektvirksomheder.
 • Eva Sara Rasmussen, landskabsarkitekt MDL, MAA, NATOUR, repræsentant for Danske Landskabsarkitekter.
 • Steen Himmer, Landskabsarkitekt MPN, Gladsaxe Kommune, repræsentant for Park- og Naturforvalterne.
 • Anna Esbjørn, byantropolog & programchef i CONCITO – Danmark grønne tænketank / Uvildig repræsentant.
 • Michael Thouber, Cand.mag., direktør for Kunsthal Charlottenborg / Uvildig repræsentant.

Kort om Dansk Landskabspris
Dansk Landskabspris uddeles af Park- og Naturforvalterne, Danske Arkitektvirksomheder og Danske Landskabsarkitekter, der også er sekretariat for prisen. I år er det 11. gang, at Dansk Landskabspris bliver uddelt, og formålet er at hædre landskabsarkitektoniske værker af særlig karakter, der tjener som inspiration for udvikling af branchen.

Tidligere vindere af Dansk Landskabspris er ’Remiseparken’ (2021), ’Christiansborg områdesikring’ (2019), ’Forpladsen til Kulturhuset Nordvest’ (2017), ’Novo Nordisk Naturpark’ (2015), ’Tagparadiset’ (2014),’Haveselskabets Have’ (2013), ’Hjerting Strandpark’ (2012), Billedhuggerhaven (2011), ’Måløvaksen’ (2010) og ’Over sø og land Taarup Davinde’ (2009).

Generalforsamling 2023: Investering i netværk og nye bestyrelsesmedlemmer

2024 byder på mere flere netværksaktiviteter fra Park- og Naturforvalterne, to nye bestyrelsesmedlemmer og en ændring af medlemsgrundlaget. Foreningen har afholdt generalforsamlingen 2023 i Viborg i forbindelse med Danske Parkdage.

Bestyrelsen i Park- og Naturforvalterne har fået 2 nye medlemmer, nemlig leder af park, vej og havne Lisbeth Carstensen Østergaard, Kerteminde Kommune og landskabsarkitekt Lotte Kunstmann, Viborg Kommune. Det betyder, at bestyrelsen endnu bedre dækker Danmark rent geografisk. Lisbeth blev ved det konstituerende møde i bestyrelsen d. 12.10. valgt som næstformand. Ud af bestyrelsen træder efter eget ønske Kirsten Høi og Benedicte Dyekjær, der begge har været medlemmer af bestyrelsen i en årrække. Kæmpe stor tak til Kirsten og Benedicte for godt arbejde i bestyrelsen.

I øvrigt bød 23 på en udramatisk udgave af generalforsamlingen. Økonomien er god, kontingentniveaet holdes uændret trods inflationen og der afsættes 250.000 kr. til at styrke foreningens netværksaktiviteter, hjemmeside og online forum, der kan støtte netværket.

Desuden blev der vedtaget en ændring af vedtægterne, der åbner op for at personer, der er ansat i private organisationer med et almennyttigt formål kan være medlemmer af foreningen. Det kan f.eks. være boligselskaber, fonde eller lignende. Den nye mulighed skal markedsføres i den kommende periode.

Find referat og alt materiale fra generalforsamlingen her

Find alle medlemmer af bestyrelsen her

Erfatur til Søndervold i Kanalbyen i Fredericia

Solen skinner og insekterne summer i de blomsterrige og ”vilde” bede ved mødestedet i Kanalbyen. Landskabsarkitekt Thomas Vejsnæs står klar til at modtage de park- og naturforvaltere som kunne finde tid i kalenderen en mandag formiddag. Turen er gået til den nye bypark Søndervold i Kanalbyen og emnet er de ideer der har været til plantevalg, anlæg mm. samt erfaringerne i forhold til driften.

Af skov- og landskabsingeniør Benedicte Isabella Dyekjær, Park- og Naturforvalternes bestyrelse

Ideen med turen er, at lære om alle de erfaringer Thomas har gjort sig i forhold til parken, få ny inspiration og til at deltagerne kan udveksle erfaringer. Snakken går også på liv og løs, og vi kan alle genkende de problemstillinger som er opstået i forbindelse med anlæg af parken.

Parkens udgangspunkt
Udgangspunktet for parken har været at skabe et godt sted for alle levende væsener. Det er sådan SLA, der står bag projekteringen, arbejder med deres grønne projekter. Det betyder, at der både bliver tænkt i bynatur, brugeroplevelser og naboer. Plantevalget bygger på en tanke om at skabe stor diversitet og oplevelser fra starten.

Der er plantet 350 store træer og 2500 små træer og buske. Budgettet for planteindkøb og plantning har været på 1.2 mio. kr. for hele projektet. Parken er 30 m i bredden og 300 m lang, dvs. 9000 m2. Man fornemmer ikke at parken er så smal, da anlægget i dag flyder sammen med grønne omgivelser ud mod vandet. Planen er dog, at der på et tidspunkt også skal bebygges ud mod havet, så parken bliver det grønne rum mellem bebyggelserne.

Valg af planter
En af parkens begrænsninger har været at der er forurenet jord i området. Så derfor har man ikke måtte plante spiselige planter. Det har selv sagt sat en stor begrænsning på valg af planter. Udgangspunktet for valg af planter har været den lokale biologi. Men trods et stort forarbejde i valg af planter, er der alligevel mange, af især de store træer, som er gået ud. Tørken i 2023 tilskrives en del af skylden, men måske vi også bare må erkende, at det er svært at få de rigtig store træer i gang, selvom der sidder en eller to vandingsposer på. Thomas er derfor også begyndt at eksperimentere med at beskære de store træer rimeligt kraftigt efter plantning. Ved at reducere kronen, så rod top- forholdet bedre passer sammen, håber Thomas at få bedre gang i væksten. Nogle af de store døde træer får lov at blive liggende som dødt ved, men mange udskiftet til efteråret.

Imellem træerne er plantet en del buske, og så er der plantet danske hjemmehørende stauder ud og suppleret med en flerårig staudeblanding. Her i august ligger man især mærke til kællingetanden som har fået godt fat, og giver parken et meget frodigt udtryk.

En af de klassiske problemstillinger som parken står over for, er overleveringen til den kommunale drift. Det bliver spændende at følge, og det kunne være interessant at kommer igen om 5 år, og tale med driftspersonalet hvordan parken udvikler sig og hvordan den bliver driftet. For en ting er hvad den projekterende landskabsarkitekt har tænkt, en anden ting er hvad gartnerne og driftsbudgettet har mulighed for. Deltagerne på dagen var enige om, at det kræver nogle erfarne folk som har en faglig indsigt der skal styre driften. SLA lægger nemlig op til at driften også skal tilpasses den naturlige udvikling parken har, hvilken jo også giver rigtig god mening, når vi taler om park som ikke kun skal have et fast æstetisk udtryk men som også skal fremme naturindholdet.

Du kan læse meget mere om parken og Kanalbyen på https://kanalbyen.dk/oplev-kanalbyen/sondervold/

Park- og Naturforvalterne: Indkaldelse til generalforsamling 2023

I henhold til foreningens vedtægter § 4 stk. 3 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Onsdag d. 6. september 2023 kl. 17.15

Peak 12, Tingvej 10, 8800 Viborg

i  forbindelse med Danske Parkdage. Alle medlemmer kan deltage i generalforsamlingen, uanset deltagelse i Danske Parkdage.

Find mødeindkaldelse, regnskab for 2022 og budgetforslag for 2024 her

Bliv bestyrelsesmedlem i Park-og Naturforvalterne!

Hvis du synes, at fagligt netværk og kompetenceudvikling lyder spændende, så kunne en bestyrelsespost i Park- og Naturforvalterne måske være noget for dig ? Der holdes ca. 4 – 6 bestyrelsesmøder om året, hvor der ideudvikles medlemstilbud og indsatser og hvor man efter muligheder kan påtage sig forskellige opgaver og repræsentere foreningen i forskellige sammenhænge, arbejdsgrupper, udvalg o.a. Nogle møder er online og bestyrelsen lægger vægt på, at hele landet er repræsenteret og er klar til at holde møder rundt i landet. Der er ledige bestyrelsesposter efter at nogle af vores garvede bestyrelsesmedlemmer har valgt ikke at genopstille.

Valg til bestyrelsen sker på årets generalforsamling i Park- og Naturforvalterne, der afholdes i forbindelse med Danske Parkdage i Viborg i dagene 6. til 8. september. Generalforsamlingen afholdes d. 6. september. Du er velkommen til uforbindende at kontakte formand Jon Pape med spørgsmål om bestyrelsesarbejdet. Find kontaktinfo her

Og find indkaldelsen til generalforsamlingen 2023 her

Parkdage: Bæredygtige landskaber I byen og det åbne land

Konference 6.-8. september 2023 i Viborg

Park- og Naturforvalterne inviterer i samarbejde med Viborg Kommune til en spændende og aktuel udgave af konferencen Danske Parkdage. Et spændende program med ny viden, oplæg og faglige udflugter. På den store klinge er spørgsmålet, hvordan grønne fagfolk bedst bringe viden og faglighed i spil, når der skal balanceres mellem politiske ønsker, nabohensyn og vigtige dagsordner som biodiversitet, kulturhistorie, friluftsliv og ønsket om mere sammenhængende natur? Hvordan skaber vi bæredygtige landskaber i bred forstand – også økonomisk, energimæssigt, socialt og kulturelt?

Find programmet her

Gå direkte til tilmelding – tryk på dette link