Vintermøde 2023: Mere biodiversitet med nye standarder

Park- og Naturforvalternes Vintermøde 2023

16. marts 2023, IDA, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V.

Find det fulde program her

Gå direkte til tilmelding her

Bæredygtighed, naturindhold, biodiversitet og kvalitet i offentlige friarealer er højt prioriterede temaer, men hvordan formulerer vi kvalitetsbeskrivelser, som fremmer den ønskede udvikling?

På vintermødet i 2023 vil vi skabe dialog og give inspiration til at formulere kvalitetsbeskrivelser med fokus på natur og biodiversitet. Målet er også at formulere beskrivelser i en form, som gør det muligt at prissætte driftsydelser, så vi får et fælles værktøj, når vi udbyder opgaver med at udvikle natur og biodiversitet.

På mødet vil vi sætte relevante udøvende anlægsgartnere, forvaltere at grønne områder, lokalpolitikere, biologer og myndigheder i stævne. Målet er at få flest mulige vinkler og input til at supplere ’Kvalitetsbeskrivelse af grønne områder’ med de nye fokusområder.

Den grønne drift kan være nøglen til at indfri de politiske visioner indenfor en overskuelig økonomisk ramme, men det forudsætter bred faglig viden og et fælles sprog og fælles forståelse, som vi bedst erhverver og faciliterer ved at samarbejde på tværs af fagligheder.

På trods af, at ’Kvalitetsbeskrivelse for drift af grønne områder’ er valgt som det fælles beskrivelsesværktøj er mødet relevant for enhver, der arbejder med at beskrive kvalitet af grønne elementer, som har naturindhold og/eller biodiversitet som målsætning.

Kom og deltag i debatten og få nye faglige input til forvaltning af grønne områder i overensstemmelse med nye vinde og forventninger.

De faglige udfordringer

Der er flere udfordringer i spil i ovenstående

– Hvad er ’naturindhold’ egentlig? Hvordan får vi viden nok om, hvad de bedste løsninger er?

– Hvordan kan vi planlægge driften med et langt tidsperspektiv, så naturen får de bedste betingelser?

– Hvordan får vi omsat de bedste ’natur’-løsninger til kvalitetsbeskrivelser og et klart udbudsmateriale?

– Hvordan bærer entreprenørerne sig ad med at prissætte de nye ydelser

– Hvordan tager borgere og politikere imod de nye elementer, som typisk har et andet æstetisk udtryk end de velkendte kulturplantninger?

Vintermødet sætter primært fokus på de tre første punkter, med et konkret input til arbejdet med nye kvalitetsbeskrivelser.

Pris for medlemmer af Park- og Naturforvalterne 995 kr. + moms.
Medlemskabet af Park- og Naturforvalterne er personligt, der findes ikke kommunemedlemskaber o.a.
Pris for ikke-medlemmer 2.250 kr. + moms.

Find det fulde program her

Gå direkte til tilmelding her

Studieadjunkt/studielektor til parkdiplomuddannelsen

Studielektor/-adjunkt søges til grøn efteruddannelse på diplomniveau
Skovskolen på Institut for Geovidenskab, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet søger en studieadjunkt/studielektor med forventet tiltrædelse 1. marts 2023.
Vil du bidrage til at udvikle bæredygtig praksis i den grønne branche?
Brænder du for at undervise og styrke grønne kompetencer og viden om bæredygtighed?

Ansøgningsfrist er 29. januar. Find hele opslaget her

Ny publikation fra Nordisk Råd

Stadsgrönska och ekosystemtjänster – en nordisk verktygslåda för grönblå strukturer

Stadens grönområden har stor betydelse för människors hälsa och välbefinnande. De utgör också en viktig förutsättning för att skapa en robust och hälsofrämjande byggd miljö i ett förändrat klimat. I de nordiska länderna finns en mångfald av verktyg som kan användas för att stärka urbana ekosystemtjänster och biologisk mångfald i samhällsbyggnadsprocessen. I denna verktygslåda finner du nio av dessa verktyg. Här finns vägledningar, handböcker, guider och metoder som till exempel grönytefaktor, planering av grönstruktur, restaurering av natur, zonering och lokalt omhändertagande av dagvatten. Varje verktyg presenteras med syfte, målgrupp, resultat, vilka kompetenser som behövs för att kunna tillämpa det och i vilken skala det kan användas. Syftet med denna publikation är att främja planering, byggande och förvaltning av grönblåa strukturer och ekosystemtjänster i de nordiska länderna.

Hent publikationen på svensk her

 

Holland vinder Green Cities Europe Award

Efter Beringen i Belgien i 2020 og Nantes i Frankrig i 2021, vinder Alkmaar i Holland 2022 Green Cities Europe Award 2022 med sit inspirerende “Greening & Biodiversity” program. Vinderne er netop  blevet præmieret ved en ceremoni i Paris.

Alkmaar er en charmerende hollandsk by, berømt for sit ostemarked. Det er også en dynamisk by, som valgte en lokal, pragmatisk tilgang til at løse de aktuelle miljøudfordringer via mere bynatur. Med programmet Greening & Biodiversity” skal træer og planter bidrage til at bekæmpe opvarmning i byen,  håndtere massiv regn og modvirke tab af biodiversitet.  Og i løbet af få måneder blev en række forsømte rum forvandlet til lokale grønne oaser. Alkmaars mål er at skabe 50.000 kvadratmeter grønne områder på syv år. En mulighed, som Stadswerk072, organisationen med ansvar for ledelse og vedligeholdelse af Alkmaar, har grebet med begge hænder.  Første skridt var at identificere og genskabe jordens permeabilitet i en række livløse og ”vandtætte” områder – der kunne drage fordel af en hurtig transformation: små pladser, banker, parkeringspladser og rundkørsler.  Plantevalget fokuserer på biodiversitet, med et stort udvalg af træer, bærbærende buske, vilde blomster, blomstrende løg og stauder.

I projektet fokuseres også på, at lokale beboere inddrages i planlægningen.

Fra Danmark var Brabrand Boligforening nomineret; læs om projektet her.

Læs mere

 

Biodiversitet i arkitektur og byggeri

Build for biodiversity – 14. og 15. marts 2023

Hvordan løser vi udfordringerne, der er forbundet med den globale biodiversitetskrise? Ved at invitere naturen helt ind i byen kan branchen gå fra at være en af de store biodiversitetssyndere til at være en af de bærende kræfter i arbejdet med at løfte og beskytte biodiversiteten. På den måde kan vi skabe grønnere og sundere byer til gavn for alle mennesker, dyr og planter. Men hvordan gør vi det? Hvordan kan vi øge biodiversiteten i byerne?

For tredje år i træk afholder Building Green konferencen Build for Biodiversity om urban biodiversitet. De sidste to gange har mere end 200 professionelle med interesse for hvordan vi kan bruge det byggede miljø til at beskytte vores biodiversitet, mødtes for at diskutere og blive klogere på de udfordringer den globale biodiversitetskrise stiller særligt byggebranchen i. Det handler om at skabe byer der både er sunde for planeten og alle dens beboere.

På Build for Biodiversity bliver du præsenteret for et stærkt fagligt program med inspirerende projekter, konkrete værktøjer og livlige diskussioner, som vil klæde dig på til at gøre en reel forskel for biodiversiteten i dit eget arbejde. I år kan du opleve det hidtil mest omfattende program med tæt på 30 dybt dedikerede eksperter, der vil gøre dig klogere på de udfordringer krisen stiller og give dig deres bud på hvilke løsninger, der kan bidrage til løse disse. Vi introducerer også 4 spor – 2 hver dag – så du kan skræddersy din konference til at passe dit arbejds- eller interesseområde bedst muligt.

Som medlem af Park- og naturforvalterne kan du få en god rabat. Rabatkode sendes direkte til medlemmer.

Find mere om program og tilmelding

Det bliver helt vildt grønt !

Fremtidens Fantastiske Fingerplan

D. 27. oktober i på IGN, Frederiksberg

Park- og Naturforvalterne inviterer i samarbejde med IGN og Dansk Byplanlaboratorium til konferencen ”Fremtidens Fantastiske Fingerplan”. Anledningen er både alvorlig og festlig! Vigtige og alvorlige dagsordner som energiforsyning, fødevareforsyning og biodiversitetskrise skal løftes i vores nærområder. Og festlig fordi Fingerplanen runder 75 år i år. Så vi skåler for fødselaren efter dagens konference! OG så er der god frokost, netværk og god pris, når du er medlem af Park- og Naturforvalterne.

På programmet er overborgmester Sophie Hæstorp Andersen, Københavns Kommune (netop bekræftet), professor Henrik Vejre, Landskabsarkitektur og planlægning, IGN, KU, direktør Winni Grosbøll, Friluftsrådet, landskabsarkitekt Marie Christoffersen Gramkow, IGN, KU, biolog Kristina Cecilie Larsen, Det Naturvidenskabelige Fakultet, KU, chefkonsulent Morten Løber, DI – Dansk Industri, direktør Sofus Rex, Gate 21, projektsekretær Gustav Kragh-Jacobsen, Arkitektforeningen.  Læs mere om konferencen

Glæd dig til IGNsyn den 10. november!

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning inviterer tidligere studerende til en eftermiddag med spændende oplæg fra forskningens verden, networking og mad og drikke.

Her kan du høre om:

– Hvordan vi gør naturen tilgængelig for alle

– Hvordan praksis og forskning arbejder sammen om at redde asketræet fra en ny invasiv skadevolder

– Hvordan vi får CO2’en tilbage i undergrunden

– Hvordan geografen kan forudsige det fremtidig havniveau

– vejen til reduceret drivhusgasudledning fra landbruget

 

Arrangementet foregår i IGNs lokaler på Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C. fra kl. 15:30 – 19.00.

Læs mere og tilmeld dig her 👇

https://ign.ku.dk/om/alumne/arrangementer/2022-arrangementer/moed-den-nyeste-forskning-inden-for-dit-felt/

Sæt kryds i kalenderen – Danske Parkdage 2023

Danske Parkdage 2023 afholdes i Viborg. Klik på billedet herunder for at se to-sides teaser


Generalforsamling 2022 – genvalg på alle poster

Årets generalforsamling blev afholdt i forbindelse med Danske Parkdage i Maribo, og det betød genvalg til formand Jon Pape, til de to bestyrelsesmedlemmer Kristel Jelstrup Hansen og Benedicte Isabella Dyekjær. Ligeledes genvalg til suppleanterne Christine Nuppenau og Hans Ove Pedersen. Der fortsættes med uændret kontingent. Find referatet og øvrige dokumenter fra generalforsamlingen her.