Generalforsamling 2023: Investering i netværk og nye bestyrelsesmedlemmer

2024 byder på mere flere netværksaktiviteter fra Park- og Naturforvalterne, to nye bestyrelsesmedlemmer og en ændring af medlemsgrundlaget. Foreningen har afholdt generalforsamlingen 2023 i Viborg i forbindelse med Danske Parkdage.

Bestyrelsen i Park- og Naturforvalterne har fået 2 nye medlemmer, nemlig leder af park, vej og havne Lisbeth Carstensen Østergaard, Kerteminde Kommune og landskabsarkitekt Lotte Kunstmann, Viborg Kommune. Det betyder, at bestyrelsen endnu bedre dækker Danmark rent geografisk. Lisbeth blev ved det konstituerende møde i bestyrelsen d. 12.10. valgt som næstformand. Ud af bestyrelsen træder efter eget ønske Kirsten Høi og Benedicte Dyekjær, der begge har været medlemmer af bestyrelsen i en årrække. Kæmpe stor tak til Kirsten og Benedicte for godt arbejde i bestyrelsen.

I øvrigt bød 23 på en udramatisk udgave af generalforsamlingen. Økonomien er god, kontingentniveaet holdes uændret trods inflationen og der afsættes 250.000 kr. til at styrke foreningens netværksaktiviteter, hjemmeside og online forum, der kan støtte netværket.

Desuden blev der vedtaget en ændring af vedtægterne, der åbner op for at personer, der er ansat i private organisationer med et almennyttigt formål kan være medlemmer af foreningen. Det kan f.eks. være boligselskaber, fonde eller lignende. Den nye mulighed skal markedsføres i den kommende periode.

Find referat og alt materiale fra generalforsamlingen her

Find alle medlemmer af bestyrelsen her