Erfanetværksmøde i Roskilde: Hvordan passer vi på vores bytræer når der graves og bygges alle vegne?

Gå direkte til tilmelding

Nåede du ikke med i Aarhus til Park og Naturforvalternes arrangement “Hvordan passer vi på vores bytræer”? Så er chancen der igen. Denne gang mødes vi i Roskilde fredag d. 23. feb. 2024. Emnet er det samme, men denne gang er det Roskilde Kommune og Rudersdal Kommune som fortæller hvordan de passer på deres træer.
Det gælder både i planprocessen med bl.a. lokalplaner, men især også når der graves alle vegne og kommunen skal give byggetilladelser og gravetilladelser.

Formålet med mødet er at vi skal dele ud af vores viden og lærer af hinandens erfaringer.
Alle forvaltere af træer står overfor udfordringen med graveaktører som graver for tæt på rødder, bygherrer som bygger for tæt på vores træer uden ordentlig beskyttelse eller selvtægtssager fra private. Vi som forvaltere af bytræer kan få meget glæde af at høre hvordan vi hver især arbejder med problemstillingen, både i forhold til at planlægge bedre med de øvrige aktører så vi undgår skader, men også hvordan vi får erstatning hvis først skaden er sket.
Derfor kan det også være en fordel at tage en kollega med, som netop giver gravetilladelser eller den kollega som udarbejder lokalplaner med bevaringsværdige træer. På den måde kan vi sammen få en forståelse for hvordan vi passer bedst på træerne.

Program:

09.30 – 10.00 Ankomst – kaffe og uformel snak.

10.00 – 10.30 Sådan arbejder Roskilde Kommune med beskyttelse af træer – i planprocessen og når der graves alle steder v/Parkforvalter Klaus Thomsen og urban landskabsingeniør Claudia Oddone
1

0.30 – 11.00 Sådan arbejder Rudersdal kommune med beskyttelse af træer – udgangspunktet er strategien ‘smukke grønne veje’ v/ Landskabsarkitekt Karsten Kristensen og tilsynsførende Ole Wedel.

11.00 – 12.00 Erstatning af træer, hvordan prissætter man og får krævet pengene ind v/Roskilde Kommune
12.00 – 13:00 Afslutning med frokost og plads til netværkssnak

Tid og sted
Fredag d. 23.2 -2024
Kl. 10.00-13.00 -Bemærk kaffe fra 9.30

Roskilde Kommune
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde.

Besøgende er tættere på indgang ved af benytte Gormsvej.

Der er p pladser begge steder.
P billet udleveres ved indgang på kortet.
Der kan være begrænset p pladser.

Alle er velkomne!
Medlemmer af foreningen deltager gratis og kan tage en ekstra deltager gratis med, f.eks. en kollega i vej- eller planafdelingen så man sammen kan dele viden. Ellers er deltagergebyr 500 kr.

Gennemføres ved minimum 20 deltagere.

Kørsel og p-forhold
Der er begrænsede parkeringspladser ved Rådhuset, så hop gerne sammen flere i bilen (vi hjælper med at arrangere samkørsel) eller hop på toget. Stationen ligger ikke langt derfra.

Gå til tilmelding her

 

 

Mountainbike-spor i fredet skov skal nedlægges

Formanden i pressen:

Fredningsnævnet har afgjort, at MTB-sporet i Lundby Bakker i Aalborg Kommune er i strid med fredningen af naturen i skoven og det derfor skal nedlægges. Lokale ryttere og nationale idrætsforbund kæmper imod, imens andre jubler på naturens vegne, skriver dr.dk. Friluftsrådet har netop påklaget fredningen.

I Aalborg Kommune er det stadsgartner Kirsten Lund Andersen, der har ansvaret for naturen. – Vi har forsøgt at balancere alle de forskellige interesser og interessenter, der er i området. Lundby Bakker er et utroligt eftertragtet område for dem, vi kalder friluftssegmentet. Og det er alt lige fra fuglekiggere til mountainbikeryttere, siger hun til DR.

Kirsten Lund Andersen forklarer, at da man startede med moutainbikestierne i området, var det vigtige for kommunen at adskille “trafikken”, så mountainbikeryttere og andre brugere ikke kom i karambolage med hinanden.

Siden har stierne udviklet sig til anlagte spor – og det er i de fleste tilfælde foregået i dialog mellem kommunen og mountainbikerytterne.

– Vi har ønsket både benyttelse og beskyttelse af naturen, men der er Fredningsnævnet kommet med et klokkeklart svar: Naturen vægter højere, end dem der skal benytte den.

Kilde: dr.dk. – læs hele artiklen på DR.dk

Den 19. december har Friluftsrådet påklaget afgørelsen: læs mere om sagen her

 

 

 

 

Nye suppleanter og ressourcepersoner i PN

Årets generalforsamling bød på vedtagelse af regnskab og budget og en uændret kontingentsats for 2020 og genvalg til de 4 bestyrelsesmedlemmer Steen Himmer, Kirsten Høi, Karsten Linding og Henriette Lunn Vonsbæk.

Nye suppleanter for bestyrelsen blev – efter kampvalg – stadsgartner Kent Alex Larsen, Skive Kommune og skov- og landskabsingeniør Benedicte Isabella Dyekjær, Furesø Kommune.

Samtidigt blev 4 medlemmer knyttet til bestyrelsen som ressourcepersoner: nemlig projektleder Vibeke Schrøder, Roskilde Kommune, parkforvalter Majken Asserbo, Faaborg-Midtfyn Kommune, landskabsarkitekt Julie Foged Andersen, Ballerup Kommune samt studieleder Christine Nuppenau, Skovskolen.

Den nye bestyrelse med suppleanter og ressourcepersoner samles til møde i starten af november og aftaler arbejdsområder og prioriteringer i det kommende år.

På generalforsamlingen præsenterede formanden beretningen, der er tilgængelig her

Læs også referatet fra generalforsamlingen her

 

Parkdage – detaljer om delmøder

Du kan nu finde uddybende beskrivelse af 5 af de 6 delmøder på årets udgave af Danske Parkdage. Find hele programmet, beskrivelse af delmøder og link til tilmelding her. Læs mere

Nyhedsbrev fra Green Cities

Green Cities har udsendt nyhedsbrev om seneste måneds aktiviteter.
Du kan bl.a. læse om Naturmødet og den gode dialog med interesserede besøgende, som var nysgerrige efter at høre om tips til at gøre deres egne haver mere biologisk mangfoldige. Og læs om den reviderede udgave af ‘VAT 19 – Værdisætning af skader på træer’ fra 2003, som skal beskytte bytræerne.
Du kan også se videoen “Er du til gråt eller grønt?” om grå steder i København, som potentielt kan forskønnes af det grønne.

Læs nyhedsbrevet her 

Mærk naturen på ‘Naturens Dag’

Planlæg en aktivitet og vær med til at invitere danskerne ud på natur- og friluftsoplevelser på Naturens Dag søndag den 8. september 2019

Naturens dag er en god anledning til at skabe synlighed om sin forening / organisation / projekt, komme i kontakt med potentielle nye medlemmer og styrke sit lokale netværk. Sidste år var der 340 arrangementer, og vi håber på endnu flere i år.

 Årets tema er ”Mærk naturen” og handler om alt det vi sanser og mærker, når vi er ude i naturen. Under dette tema kan alle være med, men man må også gerne lave arrangementer med andre temaer.
Med Naturens Dag skaber vi positiv opmærksomhed om naturen, om lokale friluftsorganisationer og om friluftslivet. Naturens Dag er samtidig en god mulighed for at synligøre netop jeres friluftsaktivitet og nå ud til nye medlemmer.

Hvad får man hjælp til, når man tilmelder et arrangement til Naturens dag?

– Gratis arrangørpakke: I arrangørpakken er der materiale til at synliggøre jeres arrangement. Man kan få et banner, kasketter, T-shirts mv. til at skabe synlighed samt materialer til aktiviteter rettet mod børn.

– Opbakning og synlighed: Arrangører kan få hjælp til invitationer, PR, presse, artikler, synlighed samt inspiration til aktiviteter. Få gode råd og tips som arrangør af et Naturens dag arrangement her: https://www.naturensdag.dk/bliv-sondagsarrangor/. Under ”Værktøjskasse” kan man finde links til fotos, Facebookbannere mv., som arrangører kan bruge i forbindelse med promovering af et Naturens dag arrangement.

Læs mere i flyeren her
Tilmelding sker på hjemmesiden www.naturensdag.dk

Projektet er støttet af Nordea-fonden og koordineres i fællesskab mellem Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening.

Biologisk mangfoldighed og regnbede i private haver

Green Cities stiller op til Naturmødet senere i maj, hvor fagmedarbejdere på Green Cities standen vil give de besøgende gode råd om, hvordan de kan skabe mere biodiversitet i haven.

“Den private haveejer kan gøre en række ting for at få flere dyr, insekter og fugle i haven og dermed styrke den biologiske mangfoldighed. Men det kan måske være lidt svært at overskue, hvor man skal begynde, og hvordan man kan gøre det, så derfor tilbyder vi gratis rådgivning i forbindelse med Naturmødet i Hirtshals den 23-25. maj.”
– understreger Henning Roed, formand, Danske Planteskoler.

Formanden opfordrer folk til at medbringe et billede eller en tegning af deres have, og så vil fagfolkene på standen vejlede om såvel øget biodiversitet og om, hvordan man kan anlægge et regnvandsbed i haven – også kaldet LAR (Lokal Afledning af Regnvand).
LAR har vist sig at have stor betydning set i forhold til at håndtere de massive regnskyl, da de offentlige kloakker ikke kan gøre det alene. Derved er regnvandsbede i private haver en vigtig del af klimatilpasningen

Der vil være masser af planter på Green Cities standen på Naturmødet, så de besøgende kan se, dufte og mærke på planterne og samtidig få et indtryk af, hvordan de kan bruges derhjemme i haven.

Læs mere her

Du kan i øvrigt læse mere om hvordan du får mere biodiversitet i din have her, eller hvordan du anlægger regnvandsbede her

FN’s 17 Verdensmål og arbejdet med park- og naturforvaltning

Af landskabsarkitekt Kirsten Høi,  Vand og Natur – Herlev Kommune, medlem af bestyrelsen, Park- og naturforvalterne

I kommunerne er arbejdet med FN’s 17 verdensmål for alvor gået i gang og det er et arbejde, som vi kan forvente får mere fokus fremover, da FN’s lande har forpligtiget hinanden på at leve op til målene frem til 2030.

I arbejdet bør vi tage udgangspunkt i de interesser og ønsker borgerne og politikerne har, men også tage hensyn til verdensmålene, når vi alligevel er i gang med opgaveløsningen.

Eksempelvis synes jeg, at delmål 6-Rent vand og sanitet, delmål 11-Bæredygtige byer og lokalsamfund samt delmål 13-Klimaindsats er relevante mål at arbejde med. Herunder vigtige delmål som: Sikring af inkluderende grønne offentlige rum, indbyg klimaindsatser i politiske beslutninger og planlægning samt beskytte og genoprette økosystemer i og omkring vand.
Det er alle relevante mål at henvise til som Park- og naturforvalter, når vi arbejder med drift og omlægninger i grønne områder.

Et andet godt argument for at henvise til verdensmålene er også, at vi i kommunerne bliver målt og evalueret i forhold til vores evner til at forbedre verdensmålene. Under hvert mål er der delmål og indikatorer for delmålene, dvs. målemetoder, som gør det muligt at følge delmålene, og om de bevæger sig i den rigtige retning.
I Danmark arbejder bl.a. Danmarks Statistik med at måle på delmålene, og der bliver også snart målt på hver enkelt kommunes indsats for at følge op på delmålene.

F.eks. har en del af idrætsverdenen taget FN’s verdensmål til sig i forhold til at sikre gode vilkår for idrætten. På samme måde kan vi også bruge verdensmålene, når vi skal arbejde med grøn strategi, byudvikling, partnerskaber osv.

Læse mere om FN’s 17 Verdensmål her 

Karsten Klintø gæster TED Talks

Kom og oplev stadsgartner Karsten Klintø når han den 1. juni gæster TED Talks Frederiksberg til en snak (på engelsk) om det grønne Frederiksberg. Karsten Klintøs oplæg ‘The beating of a green Heart’ er en ud af 12 talks under temaet ‘Human Being – Being Human’.

Måske kender du allerede det internationale format, hvor en række talere hver især får højst 18 minutter til at præsentere deres idéer eller tanker på den mest opfindsomme og engagerende måde, de kan.

TED blev oprindeligt skabt i 1984 som en enkeltstående begivenhed. Nu afholdes konferencerne i hele verden, og talerne kan streames live. De behandler en stadig bredere række af emner inden for forskning og anvendelse af videnskab og kultur.

Se programmet her 

Hvornår: Lørdag d. 1. juni
Tidspunkt: Kl. 12:00-21:00
Hvor: Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Rosenørns Allé 22, 1970 Frederiksberg C
Tema: Human Being – Being Human

Billetter her

 

 

 

 

Kommunerne vil gerne det grønne

Stort set alle ville gerne prioritere mere grønt i byerne – og rigtig mange gør allerede en del, for at få flere grønne områder og mere natur i byerne. Men der er også udfordringer. Det er groft sagt det efterladte indtryk fra Green Cities´ deltagelse i den nyligt gennemførte Teknik & Miljø messe i Fredericia – arrangeret af Kommunernes Landsforening.

– Det overordnede indtryk er, at kommunerne rigtig gerne vil prioritere mere grønt. Men vi oplevede også, at flere er stærkt udfordrede, for eksempel når det handler om at finde den nødvendige plads til at anlægge grønne områder. En byrådspolitiker fortalte, at der end ikke kunne prioriteres plads til en legeplads, når de byggede nyt – fordi der ganske enkelt ikke var kvadratmeter nok at tage af, siger Susanne Reneé Grunkin, formand Dansk Landskabsarkitekter, der ved messen var i dialog med en række KL – repræsentanter.
– Ved konferencedagens mange uformelle samtaler med lokalpolitikere og embedsmænd oplevede jeg, at de udtrykte stolthed over, hvor grønne, de mente deres kommune var. Man fornemmede, at de var klar over, at det grønne har høj værdi i den gode fortælling om deres kommune – og at de bruger det grønne som en salgsparameter.

Også næstformanden for Landskabsrådet, Ole Kjærgaard, var at finde på Green Cities standen i Fredericia.
– Jeg stiller op fordi Green Cities har et vigtigt budskab – og de kommunale embedsmænd og byrådspolitikere er en vigtig målgruppe, som kan være med til at påvirke den grønne dagsorden. – De kommunale embedsmænd har brug for input fra os, der har berøring med virkeligheden både på den projekterende og den udførende del. Her har vi mange års erfaring med, hvad der skaber de rigtige rammer og hvordan vi holder fast i kvalitet og det langtidsholdbare, forklarer Ole Kjærgaard.

Det var første gang Green Cities for alvor var ude at møde en stor og vigtig målgruppe – hvorfor alle sejl var sat til – blandt andet med at opbygge en inspirerende og hyggelig stand. Og flere fra styregruppen bag projektet havde prioriteret at bruge en dag i Green Cities standen.

Læs mere om messen her