Herunder kan du på oversigten over oplæg på Danske Parkdage 2015 finde de præsentationer vi har adgang til. For de studerende, der deltog på postersessionen, er en lille introduktion til projektet og deres præsentation..og deres kontaktoplysninger. Der er præsentationer og posters, hvor titlen har en fremhævet farve (link)

Active Living (Key Note)
Fysisk aktivitet som integreret del i dagligdageni forbindelse med arbejde, transport og fritid.
● Lektor, Ph.d. Jasper Schipperijn, SDU

Friluftslivets nationaløkonomiske fodaftryk
● Frank Søndergaard Jensen, IGN

På sporet af friluftslivet
● Direktør Jan Ejlsted, Friluftsrådet

Urban friluftspolitik – på den norske måde
● Park- og veichef Torgeir Sørensen, Stavanger Kommune, Norge

Postersession
Landskabsarkitekt-studerende fra IGN. Se fuld oversigt med detaljer længere nede på denne side.

Esbjergs grønne planlægning
● Vej- og parkchef Mads Astrup Sørensen, Esbjerg Kommune

Vild Med Vilje
● Partner Phillip Hahn-Petersen, Habitats og Vild Med Vilje

Berlin, Tempelhof – omdannelse af lufthavnsområdet
● Dr. Moritz von der Lippe, Technische Univärsitet Berlin

Midt i naturen – Ringkøbing K
● Landskabsarkitekt Alexandra Vindfeld Hansen, SLA

Et nordisk perspektiv
● Direktør Kjell Nilsson, Nordregio

Ekskursioner og workshops – se #parkdage15
● Moderator Moa Bjørnson

Oplæg om Nationalpark Vadehavet
● Sekretariatsleder Peter Saabye Simonsen, Nationalpark Vadehavet

Maritim fysisk planlægning
● Seniorforsker Berit C. Kaae, IGN

Postersession 2015
Ved Danske Parkdage 2015 præsenterede landskabsarkitekt- og have- og parkstuderende 8
afgangsprojekter. Herunder yderligere info om projekterne.

Thingvellir Assembly Site
Et boom af turister udfordrer Thingvellir i forhold til at bevare naturen og samtidig give de besøgende en forståelse af stedet. Rammerne sættes, så fortællingen om Althing og landskab opleves kropsligt, og samtid forholder sig til bevaring af naturen. Dette udmunder i en række ruter, hvor fintfølende indgreb fremhæver stedets karakter.
Louise Amtoft, louiseamtoft@gmail.com

Urban Lightscape
I specialet sættes der fokus på, hvordan belysning af urbane rum kan være stærkt rumskabende samt kommunikere både æstetiske og funktionelle kvaliteter for byens borgere. Dette speciale kan inspirere og give forståelse af designparametre og -principper som kan være givtige for designeren at kende, når der arbejdes med belysning i urbane rum.
Marie B. Hansen, mabaastrup@gmail.com
Marie L. Aa. Balle, marieleneaalundballe@gmail.com

Nyt liv på fabrikken
I specialet præsenteres et svar på, hvordan udearealerne på den nedlagte papirfabrik Ny Maglemølle i Næstved kan transformeres i takt med implementeringen af Ressource City – et grønt erhvervsprojekt igangsat af kommunen. I specialet behandles, hvordan erhvervsområdet kan integreres i den omgivende by, åbnes op for offentligheden og indgå i byens grønne åre.
Christian Weber, kresweber@gmail.com
Sune H. Larsen, suneharboelarsen@gmail.com

Sejerøs fremtid
I specialet ‘Rural Sejerø’ foreslås det at øens problemer løses gennem en alternativ landskabsudvikling. Den alternative udvikling samles i et utopisk scenarie, forankret i strategiske projekter, der forener indbyggernes forskelligrettede interesser med respekt for naturforhold og landskabets karakter.
Lauritz Rask, ritz.rask@gmail.com og Kasper K. Sørensen, kdb2300@gmail.com

Welcoming wilderness
I Welcoming wilderness er der fokus på hvordan små indgreb og respekt for den eksisterende natur kan aktivere forladte, vildtvoksende områder til værdifulde rekreative landskaber. Det har mange fordele i forhold til en større bæredygtighedstankegang både social, økonomisk og økologisk.
Erika Simonsson, erika.k.simonsson@gmail.com

The importance of nature – as a parameter to boost the attractiveness of peripheral Denmark
I specialet belyses det hvordan ’natur’ kan bruges som en vigtig faktor for at gå mod tendensen mod urbanisering. Et udvalg af retningslinjer for planlægning er udarbejdet på grundlag af naturbegrebet og Maslows teorier om behov og bragt i spil i et designforslag til et nyt boligområde i Viby Sj.
Ziff V. Hansen, ziff.hansen@gmail.com

Dynamiske staudeprincipper kirkegårde
Med Bispebjerg Kirkegård som case undersøger afgangsprojektet hvordan traditionelle gravområder med overskudsplads kan udvikles, så de får et mere nutidigt udtryk. Her kan dynamiske staudebede blive et spændende alternativ til både traditionelle staudebede samt den stringente kirkegårdsstruktur.
Kamille Szilas-Hansen, Kamille@Szilas.net

Lokal afledning af regnvand på veje
Afgangsprojektet undersøger hvilke udfordringer kommuner og forsyninger bør være opmærksomme på, for at opnå driftssikre og forskønnende LAR løsninger på veje – og hvilke muligheder der er for at imødegå disse. Tre casestudier belyser aktuelle problemstillinger og løsninger.
Line H. Poulsen, linesprivate@gmail.com