Oplæg fra årets vintermøde

Tak for et godt vintermøde! Oplæg fra dagen er nu tilgængelige her.

Forkvinde Kirsten Lund Andersen, Park og Naturforvalterne: Velkomst og introduktion

Fagchef Anne Laustsen, Aarhus Kommune: Adskillelse af regnvand og spildevand i Risvangen

Proceskonsulent Bente Villumsen, Klikovand: Merværdi og tværfaglighed i klimatilpasning

Landskabsarkitekt Lærke Kit Sangill, Vandcenter Syd: Klimaklar i Skibhus

Ph.d Mona Chor Bjørn og Ph.d Andy G. Howe, Københavns Universitet: Optimering af økosystemtjenester og rekreative værdier af vejbedet

Konsulent Kristoffer Sindby-Larsen, Teknologisk Institut: Drift og anlæg samtænkes i LAR-anlæg

Landskabsarkitekt Mikkel Nicolas Priess og Arkitekt Dorte Winkler Nilsson, Frederiksberg Kommune: Skybrudsprojekter

Landskabsarkitekt Niels Lützen, NL Landskab: LAR og Natur