Kan græsafklip være en ressource?

Gratis webinar torsdag d. 14. dec. kl. 10.00-11.00.
Flere og flere kommuner vil gerne af med græsafklippet efter slåning. Men ofte er det besværligt, dyrt, og besværligt at slippe af med. Kan vi aflevere afklippet til biogasanlæg? Hvis du er nysgerrig på emnet, så tilmeld dig vores webinar torsdag d. 14. dec. kl. 10.00-11.00. Her kan du høre driftsplanlægger Mikael Krongaard Grejsen fra Vordingborg Kommune fortælle om kommunens erfaringer med at aflevere græsafklip til to forskellige biogasanlæg. Her berøres spørgsmål som…
•Hvad kræver det af logistik ?
•Er der en forretningsmodel ?
•Hvordan håndterer man affald o.a. i græsset ?
Derudover fortæller park- og landskabsforvalter Majken Asserbo, Faaborg Midtfyn Kommune, om kommunens arbejde med græsafklip som en ressource, og hvad der spænder ben for dem og hvorfor de i dag afleverer til deponi. Nature Energy som har flere biogasanlæg i landet fortæller hvad der skal til for at de kan modtage græsafklippet i deres anlæg.
Program:
Velkomst v/ skov- og landskabsingeniør Benedicte Isabella Dyekjær
Hvorfor skal vi se græsafklip som en ressource, og hvordan skal vi komme af med det? v/ Majken Asserbo i Faaborg Midtfyn Kommune
Det skal der til for at Nature Energy kan modtage græsafklip i biogasanlæggene v/ Brian Laut Andersen
Praktiske erfaringer fra Vordingborg Kommune v/ Mikael Krongaard Grejsen
Spørgsmål og opsamling
Webinaret er tilrettelagt af  Park- og Naturforvalterne.
Det er gratis at deltage for alle, men oplys alligevel om du er medlem af Park- og Naturforvalterne.

Hvordan passer vi på vores bytræer ? Gratis netværksmøde i Aarhus

Hvordan passer vi på vores bytræer, når byen er i konstant forandring?

Gratis netværksmøde d. 7. 12. i Aarhus – gratis for medlemmer

Gå til tilmelding her

Fjernvarmen, fibernet og mange andre ledningsejere graver løs i de danske byer. Samtidigt er der mange steder i byer gang i fortætning og ændringer af gadeforløb, som kan få store konsekvenser for de træer der vokser i byens rum. Det er svært at undgå, at træerne får skader med overgravede rødder, skader på barken mm., og ofte ved bytræforvalteren ikke at der graves før det er for sent.

Kunne du godt tænke dig at høre andre kommuners erfaringer med at beskytte træerne, så kom med til Aarhus hvor Martin Højholt og Hanne Lund Steffensen fra Aarhus Kommune vil fortælle, hvordan man i Aarhus passer på træerne, og hvordan de sikrer sig erstatning, hvis først skaden er sket.

Du vil høre om procedurerne for beskyttelse af træer i lokalplanlægning, byggesagsbehandling og i dialogen med forskellige graveaktører og hvad du kan gøre for at få erstatning for dit skadede træ. Hvordan er det f.eks. vi værdisætter træernes værdi hvis en gren knækkes, en rod skæres over og lign.?

Vi får også besøg af Aalborg kommune ved parkforvalter Per Rasmussen, som vil fortælle hvordan de griber problematikken an i Aalborg. Tag din kollega med som giver gravetilladelser eller byggetilladelser så I sammen kan dele erfaringen.

Tid og sted

Torsdag d. 7. december 2023 kl. 11.00-13.00

Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand

 

Program

10.30 – 11-00 Ankomst -kaffe og uformel snak.

11.00 – 11.30 Beskyttelse af træer i byen v/projektleder Hanne Lund Steffensen og projektleder Martin Højholt fra Aarhus Kommune

11.30 – 11.50 Beskyttelse af træer i byen v/ parkforvalter Per Rasmussen fra Aalborg

Pause

12.00 – 13.00 Erstatning af træer, brug af VAT19 v/ Hanne og Martin

13.00- 14:00 afslutning med frokost og plads til netværkssnak

Gratis deltagelse for medlemmer – tag en kollega med gratis

Deltagelse er gratis for medlemmer af Park- og naturforvalterne inkl. deltagelse af en kollega, f.eks. din kollega, der giver gravetilladelser. Deltagere som ikke er medlem koster 500 kr.

Samkørsel

Er du interesseret I at køre sammen med andre deltagere, så angiv det ved tilmelding, og så forsøger vi at sætte de folk sammen som kommer fra samme områder – så er der også mulighed for netværkssnak under kørslen.

Gå til tilmelding her

Samarbejde og planlægning i et landskab i forvandling

Missede du Danske Parkdage eller skal du lige genopfriske den faglige oplevelse, så læs her den artikel som fagbladet Grønt Miljø har bragt om konferencen. Fokus på de dilemmaer der opstår, når mange krav kolliderer, og kulturlandskabet ændres voldsomt. Find artiklen her

Erfatur til Søndervold i Kanalbyen i Fredericia

Solen skinner og insekterne summer i de blomsterrige og ”vilde” bede ved mødestedet i Kanalbyen. Landskabsarkitekt Thomas Vejsnæs står klar til at modtage de park- og naturforvaltere som kunne finde tid i kalenderen en mandag formiddag. Turen er gået til den nye bypark Søndervold i Kanalbyen og emnet er de ideer der har været til plantevalg, anlæg mm. samt erfaringerne i forhold til driften.

Af skov- og landskabsingeniør Benedicte Isabella Dyekjær, Park- og Naturforvalternes bestyrelse

Ideen med turen er, at lære om alle de erfaringer Thomas har gjort sig i forhold til parken, få ny inspiration og til at deltagerne kan udveksle erfaringer. Snakken går også på liv og løs, og vi kan alle genkende de problemstillinger som er opstået i forbindelse med anlæg af parken.

Parkens udgangspunkt
Udgangspunktet for parken har været at skabe et godt sted for alle levende væsener. Det er sådan SLA, der står bag projekteringen, arbejder med deres grønne projekter. Det betyder, at der både bliver tænkt i bynatur, brugeroplevelser og naboer. Plantevalget bygger på en tanke om at skabe stor diversitet og oplevelser fra starten.

Der er plantet 350 store træer og 2500 små træer og buske. Budgettet for planteindkøb og plantning har været på 1.2 mio. kr. for hele projektet. Parken er 30 m i bredden og 300 m lang, dvs. 9000 m2. Man fornemmer ikke at parken er så smal, da anlægget i dag flyder sammen med grønne omgivelser ud mod vandet. Planen er dog, at der på et tidspunkt også skal bebygges ud mod havet, så parken bliver det grønne rum mellem bebyggelserne.

Valg af planter
En af parkens begrænsninger har været at der er forurenet jord i området. Så derfor har man ikke måtte plante spiselige planter. Det har selv sagt sat en stor begrænsning på valg af planter. Udgangspunktet for valg af planter har været den lokale biologi. Men trods et stort forarbejde i valg af planter, er der alligevel mange, af især de store træer, som er gået ud. Tørken i 2023 tilskrives en del af skylden, men måske vi også bare må erkende, at det er svært at få de rigtig store træer i gang, selvom der sidder en eller to vandingsposer på. Thomas er derfor også begyndt at eksperimentere med at beskære de store træer rimeligt kraftigt efter plantning. Ved at reducere kronen, så rod top- forholdet bedre passer sammen, håber Thomas at få bedre gang i væksten. Nogle af de store døde træer får lov at blive liggende som dødt ved, men mange udskiftet til efteråret.

Imellem træerne er plantet en del buske, og så er der plantet danske hjemmehørende stauder ud og suppleret med en flerårig staudeblanding. Her i august ligger man især mærke til kællingetanden som har fået godt fat, og giver parken et meget frodigt udtryk.

En af de klassiske problemstillinger som parken står over for, er overleveringen til den kommunale drift. Det bliver spændende at følge, og det kunne være interessant at kommer igen om 5 år, og tale med driftspersonalet hvordan parken udvikler sig og hvordan den bliver driftet. For en ting er hvad den projekterende landskabsarkitekt har tænkt, en anden ting er hvad gartnerne og driftsbudgettet har mulighed for. Deltagerne på dagen var enige om, at det kræver nogle erfarne folk som har en faglig indsigt der skal styre driften. SLA lægger nemlig op til at driften også skal tilpasses den naturlige udvikling parken har, hvilken jo også giver rigtig god mening, når vi taler om park som ikke kun skal have et fast æstetisk udtryk men som også skal fremme naturindholdet.

Du kan læse meget mere om parken og Kanalbyen på https://kanalbyen.dk/oplev-kanalbyen/sondervold/

Parkdage: Bæredygtige landskaber I byen og det åbne land

Konference 6.-8. september 2023 i Viborg

Park- og Naturforvalterne inviterer i samarbejde med Viborg Kommune til en spændende og aktuel udgave af konferencen Danske Parkdage. Et spændende program med ny viden, oplæg og faglige udflugter. På den store klinge er spørgsmålet, hvordan grønne fagfolk bedst bringe viden og faglighed i spil, når der skal balanceres mellem politiske ønsker, nabohensyn og vigtige dagsordner som biodiversitet, kulturhistorie, friluftsliv og ønsket om mere sammenhængende natur? Hvordan skaber vi bæredygtige landskaber i bred forstand – også økonomisk, energimæssigt, socialt og kulturelt?

Find programmet her

Gå direkte til tilmelding – tryk på dette link

Klimatilpasning. Foto: IGN

Kursus om klimatilpasning vha. grøn teknologi

Mangler du viden om teknologier og løsninger, når du planlægger i byens rum? Har du brug for inspiration til løsninger i stor eller lille skala? Vil du gerne vide mere om kystområder, LAR (Lokal Afledning af Regnvand) og behovet for integrerede løsninger? Så er dette kurset for dig.

Som kursist kommer du også med på Skovskolens klimakonference om KlimaXtremer uden yderligere beregning.

Kurset henvender sig til alle, som arbejder med klimatilpasning i byer, så vel i stor som lille skala og både med planlægning og myndighed – landskabsarkitekter, ingeniører, miljøteknologer, geologer, geografer, biologer m. fl. Kurset kan tages som del af parkdiplomuddannelsen eller som enkeltfag.

Kursusstart er 18. april 2023 (tilmeldingsfrist senest 25. marts 2023)

Læs mere og tilmeld dig her:
https://skovskolen.ku.dk/parkdiplom/moduler/klimatilpasning-groenne-teknologier/

 

Bülowsvej - Foto: Green Cities

IGNsyn inviterer: IGN-forskere deler ud af den nyeste forskning

Kom og få viden, inspiration og highlights, når alumnenetværket IGNsyn inviterer til det første netværksmøde i 2023 den 3. maj.

Kom og hør oplæg om blandt andet ‘Lavbundsjorde, skove og klima’, ‘Skybrudsveje på Frederiksberg’ samt ‘Det blå friluftsliv’.

Tid: 3. maj 2023, kl. 15.30-19.00 (Tilmeldingsfristen er 27. april 2023)

Sted: Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C.

Arrangør: Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet