Vintermøde 2023: Mere biodiversitet med nye standarder

Park- og Naturforvalternes Vintermøde 2023

16. marts 2023, IDA, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V.

Find det fulde program her

Gå direkte til tilmelding her

Bæredygtighed, naturindhold, biodiversitet og kvalitet i offentlige friarealer er højt prioriterede temaer, men hvordan formulerer vi kvalitetsbeskrivelser, som fremmer den ønskede udvikling?

På vintermødet i 2023 vil vi skabe dialog og give inspiration til at formulere kvalitetsbeskrivelser med fokus på natur og biodiversitet. Målet er også at formulere beskrivelser i en form, som gør det muligt at prissætte driftsydelser, så vi får et fælles værktøj, når vi udbyder opgaver med at udvikle natur og biodiversitet.

På mødet vil vi sætte relevante udøvende anlægsgartnere, forvaltere at grønne områder, lokalpolitikere, biologer og myndigheder i stævne. Målet er at få flest mulige vinkler og input til at supplere ’Kvalitetsbeskrivelse af grønne områder’ med de nye fokusområder.

Den grønne drift kan være nøglen til at indfri de politiske visioner indenfor en overskuelig økonomisk ramme, men det forudsætter bred faglig viden og et fælles sprog og fælles forståelse, som vi bedst erhverver og faciliterer ved at samarbejde på tværs af fagligheder.

På trods af, at ’Kvalitetsbeskrivelse for drift af grønne områder’ er valgt som det fælles beskrivelsesværktøj er mødet relevant for enhver, der arbejder med at beskrive kvalitet af grønne elementer, som har naturindhold og/eller biodiversitet som målsætning.

Kom og deltag i debatten og få nye faglige input til forvaltning af grønne områder i overensstemmelse med nye vinde og forventninger.

De faglige udfordringer

Der er flere udfordringer i spil i ovenstående

– Hvad er ’naturindhold’ egentlig? Hvordan får vi viden nok om, hvad de bedste løsninger er?

– Hvordan kan vi planlægge driften med et langt tidsperspektiv, så naturen får de bedste betingelser?

– Hvordan får vi omsat de bedste ’natur’-løsninger til kvalitetsbeskrivelser og et klart udbudsmateriale?

– Hvordan bærer entreprenørerne sig ad med at prissætte de nye ydelser

– Hvordan tager borgere og politikere imod de nye elementer, som typisk har et andet æstetisk udtryk end de velkendte kulturplantninger?

Vintermødet sætter primært fokus på de tre første punkter, med et konkret input til arbejdet med nye kvalitetsbeskrivelser.

Pris for medlemmer af Park- og Naturforvalterne 995 kr. + moms.
Medlemskabet af Park- og Naturforvalterne er personligt, der findes ikke kommunemedlemskaber o.a.
Pris for ikke-medlemmer 2.250 kr. + moms.

Find det fulde program her

Gå direkte til tilmelding her

Det bliver helt vildt grønt !

Fremtidens Fantastiske Fingerplan

D. 27. oktober i på IGN, Frederiksberg

Park- og Naturforvalterne inviterer i samarbejde med IGN og Dansk Byplanlaboratorium til konferencen ”Fremtidens Fantastiske Fingerplan”. Anledningen er både alvorlig og festlig! Vigtige og alvorlige dagsordner som energiforsyning, fødevareforsyning og biodiversitetskrise skal løftes i vores nærområder. Og festlig fordi Fingerplanen runder 75 år i år. Så vi skåler for fødselaren efter dagens konference! OG så er der god frokost, netværk og god pris, når du er medlem af Park- og Naturforvalterne.

På programmet er overborgmester Sophie Hæstorp Andersen, Københavns Kommune (netop bekræftet), professor Henrik Vejre, Landskabsarkitektur og planlægning, IGN, KU, direktør Winni Grosbøll, Friluftsrådet, landskabsarkitekt Marie Christoffersen Gramkow, IGN, KU, biolog Kristina Cecilie Larsen, Det Naturvidenskabelige Fakultet, KU, chefkonsulent Morten Løber, DI – Dansk Industri, direktør Sofus Rex, Gate 21, projektsekretær Gustav Kragh-Jacobsen, Arkitektforeningen.  Læs mere om konferencen

Sæt kryds i kalenderen – Danske Parkdage 2023

Danske Parkdage 2023 afholdes i Viborg. Klik på billedet herunder for at se to-sides teaser


Program for Danske Parkdage

“Det vildeste landskab – Den vildeste udfordring” er overskriften på Danske Parkdage 2022, der afholdes med Lolland Kommune som værtskommune. Du får serveret et spændende hjørne af Danmark på et sølvfad, og mulighed for at nørde i feltet mellem biodiversitet og drift og meget mere. Læs mere og find programmet her

PROGRAM for VINTERMØDE 2022 Natur i byen – nyskabelse eller fatamorgana ?

Park- og naturforvalterne inviterer herved til Vintermøde 2022; Natur i byen

Find mere info om arrangement og tilmelding her

Programmet er opdateret med oplægsholdere… 

Lidt vildere natur i praksis: Afdelingschef Jacob Wiinblad, NaturByg

København Grøn By: På vej mod 2025 arkitekt Henriette Berggreen Nguessan, Københavns Kommune

Søndervold – Fredericia; Landskabsarkitekt og plantespecialist Thomas Vejsnæs, SLA

TagTomat – mad og biodiversitet i byen Bybonde og arkitekt Mads Boserup Lauritsen, TagTomat

I år graver vi spadestikket dybere i bynaturen og asfalten, og prøver at finde ud af, hvad bynatur i virkeligheden er, hvad den reelt kan bidrage med og ikke mindst, hvordan vender mere bynatur op og ned på driften rundt omkring i kommunerne. Vi kommer forbi emner som effekten, udtrykket, og driften af bynatur, og som deltager bliver du rustet til at formidle og debattere begreberne med interesserede borgere og politikere som skal lave prioriteringerne på det grønne område

Dato: 15.marts 2022 i København

Sted: IDA Konferencecenter, Kalvebod Brygge 31, 1560 København

Find mere info om arrangement og tilmelding her

 

IGNsyn alumnearrangement – Viden, inspiration og highlights

Den 17. marts 2022 afholder Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning alumnearrangement for tidligere studerende. Til arrangementet kan du høre spændende oplæg om eksempelvis ‘klimaforandringer i Arktis’, udvide din faglige viden og møde gamle studiekammerater.

Alumni fra alle KU’s uddannelser er velkomne.

Læs mere om arrangementet her

IGNsyn afholder årligt 2-3 faglige arrangementer for alumner ved Institut for Geovidenskab og naturforvaltning (IGN) ved Københavns Universitet. Her fortæller forskere om ny og spændende forskning, og deltagerne kan høre om Københavns Universitets tilbud om efter-videreuddannelse indenfor deres arbejdsområde. IGNsyn skaber både gode rammer for din faglige udvikling og styrker dit faglige fællesskab.

 

 

Danmarks Vildeste Kommune: Generalforsamlingen 23.9

På generalforsamlingen har vi også et lille fagligt program om Danmarks Vildeste Kommune. Miljøminister Lea Wermelin har udfordret og inviteret alle landets 98 kommuner til at have den vildeste natur i Danmark – og 92 kommuner har taget udfordringen op! Men hvad vil det egentligt sige at være ”Danmarks Vildeste Kommune”? Og hvordan påvirker de mange nye tiltag og ændringer hverdagen og driften i kommunerne. det giver driftschef Carsten Leth, Roskilde Kommune, et bud på.

  • Videohilsen til Park- og Naturforvalterne fra miljøminister Lea Vermelin
  • Oplæg ved driftschef Carsten Leth, Roskilde Kommune

Find indkaldelsen til generalforsamlingen her

Brandts Have – en værre rodebunke

Fyraftensmøde d. 24. august 15.00 til 17:00

Ørnekulsvej 3, 2920 Charlottenlund

TILMELDING FYAFTENSMØDE I BRANDTS HAVE D. 24/8 2021

Park og Naturforvalterne inviterer til en snak om især urteagtig beplantning og om, hvordan frivillige får Brandts Have til at se ud som den gør. Hvordan er det muligt for frivillige med begrænset tid og faglige evner at foretage en hensigtsmæssig gartnerisk indsats? Vi har fået mange gode faglige råd fra kompetente kræfter, når vi snakker plantearter, men når alt kommer til alt er det indtrykket her og nu der tæller for besøg i haven.

Landskabsarkitekt Hans Ove Pedersen viser rundt og fortæller om havens historie og tilblivelse. Den fortælling begynder udenfor havelågen til Ørnekulsvej 3, 2920 Charlottenlund. Alle haveelskere inviteres med til at se de forskellige haverum med hver deres historie og formål, ud fra Europas havekunst.Efter at have konstateret forekomsten af en dobbelthæk der danner filosofgangen, koncentrerer vi os om grøften som herover ses først i juni måned og som på mødetidspunktet ser anderledes ud.

Park og Naturforvalterne er vært ved en sandwich og vand efter besigtigelsen. Medbring plantekundskab i lommeformat og bidrag med egen planteviden.

Tilmeld dig til fyraftensmøde med Park- og Naturforvalterne tirsdag den 24. august kl. 15 – 17, Ørnekulsvej 3, 2920 Charlottenlund, på linket herunder. Det er gratis at deltage, men deltagelse forudsætter tilmelding.

TILMELDING FYAFTENSMØDE I BRANDTS HAVE D. 24/8 2021

Fyraftensarrangement: Forsøg med urter i græsarealer

Kom og hør om forsøg med urter i græsarealer
Fyraftensarrangement i Ballerup 28. juni 15.00 til 17.00

TILMELDING

IGN har i samarbejde med Ballerup Kommune over de seneste 5 år udført forsøg med etablering af urter i eksisterende græsarealer. Der er tale om et pilotprojekt med forskellige former for jordbehandling og både såning og plantning af naturlig urtevegetation.

Adjunkt Mona Chor Bjørn fra IGN viser rundt og fortæller om metoderne og erfaringerne.

Mødested er foran Ballerup Rådhus, Hold-An Vej 7, 2750 Ballerup. Rundvisningen er fra kl. 15 til 17 og herefter byder Park- og Naturforvalterne  på sandwich og vand.

Det er gratis at deltage for medlemmer af Park- og Naturforvalterne, men forudsætter tilmelding på dette link

Max 20 deltagere.