Hvordan passer vi på vores bytræer ? Gratis netværksmøde i Aarhus

Hvordan passer vi på vores bytræer, når byen er i konstant forandring?

Gratis netværksmøde d. 7. 12. i Aarhus – gratis for medlemmer

Gå til tilmelding her

Fjernvarmen, fibernet og mange andre ledningsejere graver løs i de danske byer. Samtidigt er der mange steder i byer gang i fortætning og ændringer af gadeforløb, som kan få store konsekvenser for de træer der vokser i byens rum. Det er svært at undgå, at træerne får skader med overgravede rødder, skader på barken mm., og ofte ved bytræforvalteren ikke at der graves før det er for sent.

Kunne du godt tænke dig at høre andre kommuners erfaringer med at beskytte træerne, så kom med til Aarhus hvor Martin Højholt og Hanne Lund Steffensen fra Aarhus Kommune vil fortælle, hvordan man i Aarhus passer på træerne, og hvordan de sikrer sig erstatning, hvis først skaden er sket.

Du vil høre om procedurerne for beskyttelse af træer i lokalplanlægning, byggesagsbehandling og i dialogen med forskellige graveaktører og hvad du kan gøre for at få erstatning for dit skadede træ. Hvordan er det f.eks. vi værdisætter træernes værdi hvis en gren knækkes, en rod skæres over og lign.?

Vi får også besøg af Aalborg kommune ved parkforvalter Per Rasmussen, som vil fortælle hvordan de griber problematikken an i Aalborg. Tag din kollega med som giver gravetilladelser eller byggetilladelser så I sammen kan dele erfaringen.

Tid og sted

Torsdag d. 7. december 2023 kl. 11.00-13.00

Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand

 

Program

10.30 – 11-00 Ankomst -kaffe og uformel snak.

11.00 – 11.30 Beskyttelse af træer i byen v/projektleder Hanne Lund Steffensen og projektleder Martin Højholt fra Aarhus Kommune

11.30 – 11.50 Beskyttelse af træer i byen v/ parkforvalter Per Rasmussen fra Aalborg

Pause

12.00 – 13.00 Erstatning af træer, brug af VAT19 v/ Hanne og Martin

13.00- 14:00 afslutning med frokost og plads til netværkssnak

Gratis deltagelse for medlemmer – tag en kollega med gratis

Deltagelse er gratis for medlemmer af Park- og naturforvalterne inkl. deltagelse af en kollega, f.eks. din kollega, der giver gravetilladelser. Deltagere som ikke er medlem koster 500 kr.

Samkørsel

Er du interesseret I at køre sammen med andre deltagere, så angiv det ved tilmelding, og så forsøger vi at sætte de folk sammen som kommer fra samme områder – så er der også mulighed for netværkssnak under kørslen.

Gå til tilmelding her