I sammenhæng med tilmeldingen til konferencen skal du den 6. og 7. september vælge eet temamøde. I det trykte program er det en meget kort omtale af temamøderne, så her kan du finde en uddybende beskrivelse:

Rethink: Temamøder d. 6. september

Temamøde 1:
Foreningslivet ved Aarhus Å.
Faglig kanotur på Aarhus Å med fokus på alle de nyetablerede faciliteter til foreningslivet og til aarhusianerne generelt. Der er plads til 3 i hver kano – to skal ro og en skal nyde turen.

Temamøde 2:
Ambitiøs byfornyelse af Gellerup
Gellerup er under forandring og er godt på vej til at blive en attraktiv bydel i Aarhus. Kom med på guided tour i området med fokus på Aarhus’ nye bypark

Under overskriften ’Fra udsat boligområde til attraktiv bydel’ udvikles Gellerup i disse år massivt. Kodeordet er gennemgribende fysiske forandringer, som skal være med til at gøre Gellerup til et aktiv i Aarhus. Nye boliger, et helt nyt vejsystem og nye erhvervsbyggerier er på vej op ad jorden. Centralt er også en ny bypark, hvor et nyt sports- og kulturcampus spiller i central rolle. Byparken skal skabe en grøn kile fra Hasle bakker i nord til Brabrandsøen i syd og skal blandt andet give rekreative muligheder til brugerne af parken. Blandt andet er områdets klatreklub og fodboldklub centrale i udviklingen og bliver meget synlige i parken.
Kom med på en guided tour i området og se nærmere på Danmarks’ mest ambitiøse byudviklingsprojekt.

Temamøde 3:
Fifty shades of green.
Når borgerne udvikler deres egen by, bliver det til projekter i mange afskygninger af grønt. Kom med på en oplevelsestur og bliv klogere på en by i forandring. Vi skal udforske byens puls, og se eksempler på hvordan byen udvikler sig nedefra. Vi skal opleve mellemrummene igennem aarhusianernes øjne, men også blive klogere på, hvordan vi som kommune kobler byens rum med folkeligt ejerskab, og understøtter en god by for alle.

Temamøde 4:
Riis Skov – Byskov med høj puls
Fitness, friluftsliv og udsigt over byen. I en af Danmarks mest besøgte skove er der kamp om pladsen. Ikke langt ude i skoven, men lige midt i det hele. Riis Skov blev foræret som byskov til aarhusianerne af Dronning Margrethe I i 1395, og skoven er med sin centrale beliggenhed fortsat et kæmpe aktiv for byen. Men hvordan skaber man plads til det hele, uden at brugerne kommer i vejen for hinanden og hvordan sikrer man naturværdier og skovudvikling på langt sigt, når brugen er så intens?

Temamøde 5:
Bispetorvet – skoven i byen
Hvordan gør man det centrale Aarhus mere grønt, når der er mangel på plads og utallige ønsker til anvendelsen?
I forbindelse med Festugerne i Aarhus er udviklet en praksis for skitsering af byrum i 1:1. En praksis, der resulterer i aktive, midlertidige byrum, som giver borger og byplanlæggere muligheder for kropsligt at erfare, hvordan ændringer af byens morfologi kan udvikle det fælles mentale rum. Som en udløber af eksperimenterne er udviklet et længerevarende eksperiment på Bispetorvet i Aarhus – ud fra samme grundide om dialog, skitsering og midlertidighed, som væsentlige elementer i en politisk, borgerinvolverende proces.
Bispetorv skal ses som udvikling fra det grønne festugeprojekt i 2010, hvor der opstod en skov på Store Torv. Byens borgere tog skoven til sig med en forrygende entusiasme, og det har været generator i udviklingen af Bispetorv til et grønt byrum med mulighed for en varieret anvendelse.”

Temamøde 6:
Rethink Activism Folkefestival
Aktivister gentænker byen nedefra 1:1. Det gamle industriområde på Sydhavnen omdannes i tre dage til en midlertidig by i byen. Byrummet og alle de klassiske institutioner gentænkes nedefra når ildsjæle, iværksættere og aktivister bygger på det, der findes og skaber det, der mangler. Under konferencen er opbygningen i fuld gang.

Rethink: Temamøder d. 7. september

Temamøde 1:
Øhaver, havnebad og strandbar
Aarhus Ø, Byudvikling af havneområder.’Rundtur på Aarhus Ø, hvor vi hører om baggrund og ønsker for den nye bydel. Vi hører om de selvgroede rekreative tiltag som Strandbaren og Øhaverne. Mange bygninger står færdige og Havnebadet er på vej, men hvordan sikrer vi det gode liv mellem husene.

Temamøde 2:
Gror der noget på havnen
Kom med og oplev hvordan Aarhus Kommune udbygger og indretter den nye urbane havnefront. Hvordan skaber vi liv, leg og ophold for alle på den nye store Havneplads og området omkring Dokk1. Oplev også hvordan klitlandskabet kan bringes fra Vesterhavskysten og til Havnefronten i Aarhus.

Temamøde 3:
Godsbanerne – Byliv før byrum før bygninger.
Centralt i Aarhus finder vi Godsbaneområdet. Et område der i mange år lå ’forladt’ hen, men hvor kommunen for små 7 år siden gav området frit. I dag bobler området af kreative energi, og mindre virksomheder skyder i vejret. Her dyrkes fællesskabet og det gode naboskab. Vi besøger miljøet, høre om området, fremtidens forandring og ikke mindst hvad midlertidigheden har af betydning for det mere permanente.

Temamøde 4:
Fra Losseplads til Landskabslegeplads
Vi cykler langs åen ud til Eskelund. En gammel losseplads som nu er ved at udvikle sig til et landskabslaboratorium. Hør historien om landskabslaboratoriet og oplev eksperimenter med landskab, som vil afprøve og demonstrere nye driftsformer ved hjælp af punktvise indsatser frem for fladedrift.

Temamøde 5:
Vild natur i velfriseret by – Bynatur og fremtidens grønne områder
Vi gentænker, hvordan man kan give naturen plads i byen. Hvad kan vi gøre her og nu? Hvordan kan vi arbejde med naturindholdet i det langsigtede perspektiv? Kan vi få mere naturindhold ved blot at ændre driften på et areal, eller skal der mere til. Kan man have bynatur og brændenælder i den fine park og i springvandet, og hvad er konsekvenserne for driften? Du kan også prøve kræfter med høslet, der giver plads til mere biodiversitet. Turen kommer bl.a. forbi Vennelystparken, Ringgaden og Vestervang.

Temamøde 6:
Sank, snit og Smag på Aarhus
Smag på Aarhus projektet. Kom med på tur i det spiselige Aarhus, hvor vi sanker undervejs. Smag på Aarhus er et natur- og madprojekt, hvor aarhusianerne sammen med Aarhus Kommune skaber grønne byrum fulde af smag. Alle kan være med, lave spiselige byrum og afholde arrangementer. Samtidig bliver den spiselige natur formidlet, så flere aarhusianere opdager det mangfoldige spisekammer, som naturen i og omkring Aarhus byder på.