Netværksmøde: Hvordan fremmer vi biodiversiteten i græsarealerne ?

Form: Online webinar med mindre grupper
Tid og sted: 21. marts 2024  kl. 10.00-11.00, online teamsmøde
Deltagere: Kun for medlemmer af Park og Naturforvalterne

Tilmeld dig her via dette link

Hvornår skal jeg slå græsset? Hvilke arealer skal jeg prioritere? Hvilken maskine/entreprenør skal jeg bruge? Hvad mon de andre gør?

Sidder du også og har de tanker, når du skal vælge hvordan du skal forvalte/drifte græsarealerne? Så deltag i Park og Naturforvalternes online sparringsmøde. Her mødes park og naturforvaltere fra hele landet, for netop at udveksle erfaringer. Mødet indledes og rammesættes af skov- og landskabsingeniør Benedicte Isabella Dyekjær for Park og Naturforvalterne.
Mødedeltagerne bliver efter introduktionen inddelt i online grupper med 5 deltagere i hver. Her får I mulighed for frit at dele erfaringer, og så samles der til sidst op på de pointer som grupperne kommer frem til.

Tilmeld dig her via dette link

Erfanetværksmøde i Roskilde: Hvordan passer vi på vores bytræer når der graves og bygges alle vegne?

Gå direkte til tilmelding

Nåede du ikke med i Aarhus til Park og Naturforvalternes arrangement “Hvordan passer vi på vores bytræer”? Så er chancen der igen. Denne gang mødes vi i Roskilde fredag d. 23. feb. 2024. Emnet er det samme, men denne gang er det Roskilde Kommune og Rudersdal Kommune som fortæller hvordan de passer på deres træer.
Det gælder både i planprocessen med bl.a. lokalplaner, men især også når der graves alle vegne og kommunen skal give byggetilladelser og gravetilladelser.

Formålet med mødet er at vi skal dele ud af vores viden og lærer af hinandens erfaringer.
Alle forvaltere af træer står overfor udfordringen med graveaktører som graver for tæt på rødder, bygherrer som bygger for tæt på vores træer uden ordentlig beskyttelse eller selvtægtssager fra private. Vi som forvaltere af bytræer kan få meget glæde af at høre hvordan vi hver især arbejder med problemstillingen, både i forhold til at planlægge bedre med de øvrige aktører så vi undgår skader, men også hvordan vi får erstatning hvis først skaden er sket.
Derfor kan det også være en fordel at tage en kollega med, som netop giver gravetilladelser eller den kollega som udarbejder lokalplaner med bevaringsværdige træer. På den måde kan vi sammen få en forståelse for hvordan vi passer bedst på træerne.

Program:

09.30 – 10.00 Ankomst – kaffe og uformel snak.

10.00 – 10.30 Sådan arbejder Roskilde Kommune med beskyttelse af træer – i planprocessen og når der graves alle steder v/Parkforvalter Klaus Thomsen og urban landskabsingeniør Claudia Oddone
1

0.30 – 11.00 Sådan arbejder Rudersdal kommune med beskyttelse af træer – udgangspunktet er strategien ‘smukke grønne veje’ v/ Landskabsarkitekt Karsten Kristensen og tilsynsførende Ole Wedel.

11.00 – 12.00 Erstatning af træer, hvordan prissætter man og får krævet pengene ind v/Roskilde Kommune
12.00 – 13:00 Afslutning med frokost og plads til netværkssnak

Tid og sted
Fredag d. 23.2 -2024
Kl. 10.00-13.00 -Bemærk kaffe fra 9.30

Roskilde Kommune
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde.

Besøgende er tættere på indgang ved af benytte Gormsvej.

Der er p pladser begge steder.
P billet udleveres ved indgang på kortet.
Der kan være begrænset p pladser.

Alle er velkomne!
Medlemmer af foreningen deltager gratis og kan tage en ekstra deltager gratis med, f.eks. en kollega i vej- eller planafdelingen så man sammen kan dele viden. Ellers er deltagergebyr 500 kr.

Gennemføres ved minimum 20 deltagere.

Kørsel og p-forhold
Der er begrænsede parkeringspladser ved Rådhuset, så hop gerne sammen flere i bilen (vi hjælper med at arrangere samkørsel) eller hop på toget. Stationen ligger ikke langt derfra.

Gå til tilmelding her

 

 

Vintermøde 24: Udvikling af redskaberne i den grønne værktøjskasse

 

Park- og Naturforvalterne: Vintermøde 2024

19 . marts i Odense, Nordatlantisk Hus

Du har allerede krydset i kalenderen og nu er vi klar med temaet og et superspændende program er klar i uge 4. Som altid en super god medlemspris på 995 kr med fuld forplejning!

Den grønne branche rider i øjeblikket på en ’bølge’ skabt af behovet for klimatilpasning af vores byer, øget opmærksomhed på klima- og biodiversitetskrise og EU-krav om bæredygtighedsrapportering, som også omfatter biodiversitet som parameter. Tilsammen giver disse udfordringer den grønne branche en ’brændende platform’, men de stiller også nye krav til branchens aktører og måden, vi som fagfolk udøver vores faglighed på. Læs mere om temaet og find tilmelding her

Pas på træerne – hent publikation

Hvordan passer vi på vores bytræer når der graves og bygges alle vegne? Det var et spørgsmål som optog park og naturforvalterne der mødtes i Aarhus d. 7. december.

Det er et problem, som udfordrer alle forvaltere af træer. For udfordringen ligger i, at det er andre faggrupper der giver gravetilladelser, byggetilladelser, udarbejder lokalplaner, udfører entreprenøropgaver mm. Derfor er det så vigtigt, at vi sammen på tværs af fagligheder taler sammen, og har en fælles forståelse for vigtigheden af træernes værdi i byen. Det var netop også både Aalborg og Aarhus’ konklusion. Det lyder så enkelt, men det er det ikke i en travl hverdag. Derfor sker det også, at skaden sker og rødder skæres over når der laves ledningsarbejder, eller træer fældes til fordel for nybyggeri.

Eksempel på erstatning fra Aarhus Kommune

Aarhus kommune havde eksempler på erstatningssager som lykkes. F.eks. da der skulle fældes 20 bevaringsværdige træer ved nybyggeri. Det kostede bygherre over en halv million i erstatning til nye træer, samt genplantning af 14 nye stk. med rodvenligt bærelag til en værdi af estimeret 700.000 kr.

Hvad kan vi så gøre for at koordinere bedre?

Forvaltere af træer skal være med tidligt i lokalplansfasen. Her skal man have blik for om der er træer som skal udpeges som bevaringsværdige, og om de får nok beskyttet plads omkring sig. Det hjælper ikke noget at udpege et træ på en tegning og kun tegne kronen med et par meter i diameter med et byggefelt tæt op af, eller at der tegnes nye træer ind uden plads til tilstrækkelig plads til rodvolument.

Både Aalborg og Aarhus kommune afholder jævnligt tværgående ledningsejermøder hvor træforvalterne har mulighed for at tale træernes sag. Samarbejdet med dem som giver gravetilladelser bør også være et parløb med træforvalterne i mange tilfælde. De kollegaer som giver gravetilladelser skal opdrages til at være ekstra opmærksom hver gang der graves i nærheden af træer. I Aarhus Kommune har de bl.a. publikationen ”Pas på træerne” som er retningslinjer for beskyttelse af træerne. Det er et redskab som alle kan forholde sig til. Hent publikationen her

Gæsteprincip og tilbudslister

En anden interessant ting fra Aarhus Kommune, var deres holdning til at ledningsejerne selv skal stå for finansieringen når ledninger skal flyttes til fordel for nyplantning af træer. Derudover får bløde ledningsejere ikke lov til at grave ved træer. Alt ledningsarbejde skal skydes under træerne.

Aalborg havde et godt råd ved anlægsarbejder. Den korrekte beskyttelse af træer bør være en del af tilbudslisten. På den måde undgås det, at det er op til entreprenøren selv at definere hvordan træerne beskyttes.

Eventyrlig have vinder Dansk Landskabspris 2023

H.C. Andersens Have af MASU Planning er vinder af Dansk Landskabspris 2023. Prisen er på 50.000 kroner og uddeles af Danske Arkitektvirksomheder, Park- og Naturforvalterne og Danske Landskabsarkitekter.

MASU Planning vinder Dansk Landskabspris 2023 for H.C. Andersens Have, der ligger i hjertet af Odense. MASU Planning modtog Dansk Landskabspris ved et prisarrangement d. 23. november i Vartov-bygningen i København, hvor H.C. Andersens Have blev præsenteret sammen med de tre øvrige finalister; Bispebjergs Helende Haver af Erik Brandt Dam arkitekter og Charlotte Skibsted Landskab, Karens Minde Aksen af Schønherr og The Social Spine af SLA.

Aftenens vært, Michael Thouber, direktør for Kunsthal Charlottenborg, indledte arrangementet med at fremhæve, at god landskabsarkitektur har mange af de samme kvaliteter som et godt kunstværk; Den er nytænkende, den er båret af en stærk idé, den er æstetisk og den sætter fantasi og refleksioner i gang. Samtidig med at landskabsarkitekturen tjener en konkret funktion.

H.C Andersens Have er Odenses nye åndehul
I år er det 11. gang, at Dansk Landskabspris uddeles af Park- og Naturforvalterne, Danske Arkitektvirksomheder og Danske Landskabsarkitekter. Juryen, der består af en repræsentant for hver af de tre organisationer samt to uvildige medlemmer, fremhæver, at de rekordmange indstillinger til årets pris er de stærkeste i Dansk Landskabspris historie. Derfor har det været svært at vælge mellem de fire eksemplariske og værdiskabende finalister, hvoraf H.C. Andersens Have blev kåret som vinder.

Steen Himmer, landskabsarkitekt MPN i Gladsaxe Kommune og repræsentant for Park- og Naturforvalterne, er talsperson for juryen og fortæller om baggrunden for H.C. Andersens Have som vinder af Dansk Landskabspris 2023. ”H.C. Andersens Have af MASU Planning er et sanseligt åndehul i byen, der med sin legende karakter virker dragende på både børn og voksne. Hvert haverum rummer en særlig stemning, hvor havens planter er nøje udvalgt med henblik på at skabe en rigdom af sanseindtryk, der sikrer et foranderligt udtryk gennem årstiderne. Haven understøtter på fineste vis oplevelsen af H.C. Andersens Hus, men fungerer også som et selvstændigt landskabsprojekt. Det er også positivt, at der er arbejdet med tiltag i forhold til vandopsamling og biodiversitet.,” fortæller Steen Himmer.

En stemningsfuldhed i H.C. Andersens ånd
Af juryens motivation for H.C. Andersens Have som vinder fremgår det blandt andet: Som i H.C. Andersens fortællekunst danner sansning af naturen, vejret og landskabet afsæt for nye eventyr i H.C. Andersens Have. Den grimme ælling mellem skræppebladene. Tommelise gemt i en yndefuld blomst. De fem indgange fra de omkringliggende gader er alle åbne og inviterer byens borgere og besøgende til at tage en grøn smutvej eller en pause fra hverdagens travlhed. Tilsammen fremstår bygningsanlæg og havearkitektur som en symbiose, der bidrager med nye markante, eksemplariske kvaliteter til området og skaber en stemningsfuld helhed helt i H.C. Andersens ånd.”

H.C. Andersens Have indgår i et levende samspil med H.C. Andersens Hus, der er udviklet af Kengo Kuma & Associates i samarbejde med Cornelius+Vöge Atelier for arkitektur, CW Arkitekter, lysdesigner Jesper Kongshaug, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma, samt med OK Nygaard som anlægsgartner. Odense Kommune er bygherre på projektet.

 FAKTA DANSK LANDSKABSPRIS 2023

Der var rekordmange indstillinger til Dansk Landskabspris 2023 og de fire finalister er

VINDER: H. C. Andersens Have // Totalrådgiver: Kengo Kuma & Associates. Landskab: MASU Planning. Arkitekter: Cornelius+Vöge Atelier for arkitektur og CW Arkitekter. Lysdesigner: Jesper Kongshaug. Ingeniør: Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma. Anlægsgartner: OK Nygaard. Bygherre: Odense Kommune.

FINALIST: Bispebjergs Helende Haver // Landskabsarkitekter: Erik Brandt Dam arkitekter (Totalrådgiver) og Charlotte Skibsted Landskabsarkitekter. Ingeniør: Artelia. Entreprenører: Malmos Landskaber, Kjell Pedersen Entreprise, KAH Entreprise og Emil Nielsens Smedeværksted. Bygherre: Region Hovedstaden med donation fra A.P. Møller Fonden.

FINALIST: Karens Minde Aksen // Landskabsarkitekt og totalrådgiver: Schønherr. Ingeniør: WSP. Brugerinddragelse: Vida Local. Entreprenør: Ebbe Dalsgaard A/S. Bygherrer: Københavns Kommune og HOFOR.

FINALIST: The Social Spine // Landskabs- og naturdesign: SLA. Ingeniører: ABC Rådgivende ingeniører. Bygherrerådgiver: arki_lab. Entreprenør: Optimus Anlæg. Bygherrer: Øresundskollegiet / PAB, Byggeforretningsfører: FA09.

Juryen for Dansk Landskabspris 2023  består af

  • Anne Stausholm, landskabsarkitekt MDL, Anne Stausholm Landskab, repræsentant for Danske Arkitektvirksomheder.
  • Eva Sara Rasmussen, landskabsarkitekt MDL, MAA, NATOUR, repræsentant for Danske Landskabsarkitekter.
  • Steen Himmer, landskabsarkitekt MPN, Gladsaxe Kommune, repræsentant for Park- og Naturforvalterne.
  • Anna Esbjørn, byantropolog & programchef i CONCITO – Danmark grønne tænketank / uvildig repræsentant.
  • Michael Thouber, cand.mag., direktør for Kunsthal Charlottenborg / uvildig repræsentant.

Kort om Dansk Landskabspris
Dansk Landskabspris uddeles af Park- og Naturforvalterne, Danske Arkitektvirksomheder og Danske Landskabsarkitekter, der også er sekretariat for prisen. I år er det 11. gang, at Dansk Landskabspris bliver uddelt, og formålet er at hædre landskabsarkitektoniske værker af særlig karakter, der tjener som inspiration for udvikling af branchen.

Tidligere vindere af Dansk Landskabspris er ’Remiseparken’ (2021), ’Christiansborg områdesikring’ (2019), ’Forpladsen til Kulturhuset Nordvest’ (2017), ’Novo Nordisk Naturpark’ (2015), ’Tagparadiset’ (2014),’Haveselskabets Have’ (2013), ’Hjerting Strandpark’ (2012), Billedhuggerhaven (2011), ’Måløvaksen’ (2010) og ’Over sø og land Taarup Davinde’ (2009).