Engageret debat om grønnere byer

En ting står fast!
Meningerne er mangeartede, nuancerne adskillige og der er mange hensyn at tage. 
Det er groft sagt det efterladte indtryk efter en spændende og energifyldt konference på Christiansborg om, hvordan vi kan få mere natur ind i byerne. Er det byggeri eller bynatur, der skal brede sig ud over de stadigt færre tilgængelige kvadratmeter? 

Konklusionen blev – at det ikke er et enten eller, men at der skal være plads til både byggeri og bynatur. Vi skal have fokus på af finde de fælles takter i et samarbejde på tværs af brancher, interesser og kommunegrænser. Også spørgsmålet om der burde laves en national strategi for, hvordan vi får grønnere byer blev vendt på konferencen

Som Trine Torp, Miljø- og Naturordfører (SF) afslutningsvis konkluderede:
– Det har været en utrolig spændende dag og med en diskussion, som jeg vil tro, vi kunne lave en uges seminar om, fordi det her spørgsmål om grønnere byer netop har så mange afkroge. Roskildes borgmester, Joy Mogensen pegede eksempelvis på dilemmaet, om vi vil have vækst eller bæredygtig udvikling?
– Det er en dagsorden, som er er supervigtig, og at vi i den proces får flettet vækst og social samhørighed sammen med en grøn dagsorden. Vi skal eksempelvis kombinere klimasikring med attraktive bymiljøer pointerede Joy Mogensen, og opfordrede i samme åndedrag til, at vi træffer en fundamental beslutning om, hvordan vi ønsker vores samfund skal udvikle sig.

Gør det grønne os sundere?
Sundhedsforsker Bente Klarlund nuancerede debatten yderligere ved at sætte spørgsmålstegn ved, om borgerne reelt bliver sundere af, at der kommer flere grønne områder i byerne.
– Grønne områder har formentlig positiv effekt på fysisk og mental sundhed, men evidensen er ikke altid meget stærk. Men hvis det grønne fører til, at man bliver mere fysisk aktiv – så har det en effekt på sundheden pointerede sundhedsforskeren

Byer konkurrerer om at være liveable
Projektdirektør Curt Lilliegreen, Boligøkonomisk Videncenter, Realdania pointerede blandt andet i sit oplæg, at når prisen på boliger fastsættes, er nærheden til grønne områder helt afgørende – vel at mærke når vi taler i en afstand af 500-1000 meter til det grønne.
– Så når vi alene taler om værdien for forbrugerne har de grønne områder inde midt i byerne en meget, betydelig værdi. Det at man skaber noget liveability i byerne er med til at gøre Danmark til et mere spændende sted at placere sig.

Bygherrerne skal turde sætte retning
– Man skal som bygherre vide, hvad man vil og sætte en retning. Bygherrerne skal turde gå forrest og sige, hvad vi vil med det her sted – og så prøve at få hele holdet med i den retning. Vi skal hele tiden være med til at drive udviklingen og tænke nyt understregede projektudviklingsdirektør Mia Manghezi, PensionDanmark i sit oplæg om, hvordan PensionDanmark arbejder med bæredygtigt byggeri.

National strategi for bæredygtige byer
Efter de fire indlæg fulgte en livlig debat mellem folketingspolitikerne Trine Torp (SF), Jens Joel (S), Erling Bonnesen (V) og Albertslunds borgmester Steen Christiansen (S) – og med mange spørgsmål fra salen.
Undervejs fandt politikerpanelet enighed om, at det er vigtigt, at vi tænker på tværs – også af kommunegrænser, når der f.eks. tales klimatilpasninger. Det blev drøftet, hvorvidt vi – måske – kunne have nationale planer for bæredygtighed eller for, hvordan vi får grønnere byer.

Læse mere og se videoer af debatten her