Landskabsarkitekternes afgangsudstilling 2018

Poster-invitation-full

Genvalg til bestyrelsen

En mindre flok medlemmer, heriblandt bestyrelsesmedlemmerne, havde trods det tidlige tidspunkt fundet vej til Park- og Naturforvalternes generalforsamling 2018. Tidspunktet skyldtes et tæt pakket program på Danske Parkdage.

Dette til trods blev formanden, to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter alle genvalgt. Regnskabet blev tiltrådt og budgettet godkendt.  Læs referatet her

Årets Grønne Medlem 2018: Overgartner Christina Kastrup Madsen, Furesø Kommune

In absentia blev overgartner Christina Kastrup Madsen, Furesø Kommune ved Danske Parkdage 2018 udnævnt til ”Årets Grønne Medlem”.

Christina Kastrup Madsen, Årets Grønne Medlem 2018

Christina Kastrup Madsen, Årets Grønne Medlem 2018

Her bringer vi formand Kirsten Lund Andersens motivering for valget:

“Det er mig en stor glæde at kunne udnævne Christina Kastrup Madsen fra Furesø Kommune til Årets Grønne Medlem.
Begrundelsen er følgende: Med udgangspunkt i Christinas mange mountainbiketure hjem fra arbejde af snoede stier og med sin let bøjede position har hun haft udsigt til stiens belægning af grus eller asfalt og så nogle kedelig græsarealer der med Christinas næse for forandring kunne se anderledes ud. Mere spændende end græs der trods alt skal behandles op mod en snes gange om året.
Med et fingerknips har Christina formået at få medarbejdere engageret i at udplante stauder i stirabatter og har udbredt denne tendens til vejrabatter og i grønne områder. Hurtigt er der udlagt betydelige arealer i vejbilledet med synlig frodighed og staudesammensætninger, der senere er udvidet med det væld af præriegræsser, der de seneste år virker med frodighed for vejfarende, cyklende og gående.
Senere er arealerne udvidet med blomsterenge, hvori er lagt forårsløg, så der på hvert gadehjørne kan ses tulipaner. Enkelt men markant. Alle borgere i Furesø Kommune skulle opleve en blomst om foråret. Igen senere er arealer udviklet med mange ualmindelige vækster og hvem har ikke set Camassia i vejrabatter. Et latinsk plantenavn der af vittige udøvere er oversat i fodbenklæder. Det seneste påfund er den noget mere synlige Kejserkrone og hvem ved hvad det næste bliver.
Til alt dette er med stor ivrighed udviklet muldsammensætninger, hvis variationsnummer overstiger 7 og kun Christina ved, hvor man er på vej hen.
Hertil kommer, at Christina har måttet fremvise herlighederne for alle os andre fra andre kommuner, boligselskaber og undervisningsinstitutionerne fordi; hvordan gør hun? Med et fingerknips.
Ingen har som Christina formået at sætte stauder på dagsordenen så det i den grad formidler faget i samfundet. Gennem erfaringsudveksling har hun formået at udvikle beplantninger gennem egne medarbejde og har forestået utallige fremvisninger i faglige kredse ligesom hun beredvilligt har formidlet idéerne til andre.
Hun har i høj grad sat det grønne på dagsordenen i ordets ægte betydning og dermed givet borgerne lyst til at besøge grønne områder i kommunen. Hun deltager i samfundsmæssige grupper og har derigennem udbredt vores forenings formål til offentligheden.
Jeg ønsker endnu engang Christina Kastrup Madsen tillykke med udnævnelse.”

Præsentationer fra Danske Parkdage 2018

Her kan du finde præsentationer fra Danske Parkdage 2018; de vi har til rådighed pt. Flere kommer til, når vi modtager dem.

Find præsentationer fra Danske Parkdage 2018 her

DL søger redaktør til “Landskab”

Vores gode samarbejdspartnere i Danske Landskabsarkitketer søger en ny redaktør, der kan bringe det traditionsrige LANDSKAB videre til en endnu mere markant position i fremtiden. Som ansvarshavende redaktør får du rollen som fagets formidler indad- og udadtil, både fagligt og visuelt. Du skal formidle tidens tendenser, vigtige begivenheder samt præge den faglige debat, bl.a. via ledere, selvstændige artikler og indlæg. Som redaktør får du samtidig mulighed for at være med til at præge LANDSKABs udvikling, vision og indhold. Ansøgningsfristen er d. 21. september. Læs hele opslaget hos DL

Ballerup Boulevard – Fyraftensmøde 19.9 kl. 17.00

Fyraftensmøde d. 19. september i Ballerup

Som optakt til en større byomdannelse i Skovlunde er Ballerup Boulevard på en 300 m lang strækning nu omlagt og indsnævret til to kørebaner. Det har givet mulighed for et vejforløb med en tæt bestand af nye træer på en bund af henholdsvis grus og en lang række af bede med stauder og græsser. LAR har været en del af projektet og som en del af omlægningen og er der anlagt regnbede undervejs på strækningen. Marianne Levinsen Landskab har stået for projektet og tegnestuen og Karsten Linding fra Ballerup Kommune viser rundt og fortæller om anlægget. Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig.

Find tilmelding og mødested i kalenderen

3 Skarpe til Sofie Kjærsgaard Dybro

Picture 544

Mød hende på Danske Parkdage i Høje-Taastrup Kommune

Arkitekt Sofie Kjærsgaard Dybro, SLA

Hvor er dit faglige fokus?

Hos SLA arbejder vi med at løse nogle af hvor tids største urbane udfordringer ved hjælp af naturen og naturbaserede løsninger. Det gælder både i byerne og i det åbne land, og vi designer parker og byrum såvel som større, strategiske udviklingsplaner, der har til formål at afhjælpe bl.a. miljø- og klimarelaterede problemer, samtidig med at vi skaber herlighedsværdier, oplevelser og velvære knyttet til natur.

Mit eget faglige fokus er at arbejde både med den store vision og de små detaljer i en opgave. På den måde kan man knytte et projekt sammen, så det natur- og oplevelsesmæssigt både giver ro og inspiration til at undersøge, sanse og slå sig ned.

Udviklingen af Det Ny Hedeland – et 1.500 ha stort kulturlandskab- hvor vi gennem en række strategiske greb forstærker landskabets træk, naturens vildskab og tilgængeliggør de store naturoplevelser, som området rummer. Hedeland et eksempel på et projekt, der rummer både den store vision og de små særlige steder, der styrker oplevelsesværdien.

Hvad kan vi gøre på nye måder?

Naturen er omdrejningspunktet for alt, hvad vi udvikler ved SLA. Naturens egen måde at give svar på en række udfordringer er en uudtømmelig inspirationskilde til at gøre ting på nye måder. At skabe de bedste betingelser for udviklingen af et givent sted kræver, at vi hele tiden spørger os selv, om vi kan gøre tingene på nye måder, og hvordan naturen mon ville svare?

Hvor er der inspiration at hente?

På det sted man arbejder, er der altid meget inspiration at hente. I det aktuelle steds jordbundsforhold, skala, flora og fauna, sociale strukturer, hvordan folk bruger og interagerer med stedet, terrænformer, det lokale klima, geologien og historien finder man de grundstoffer, som stedet består af. De mange lag, der udgør det særlige ved et sted, er inspirerende at afdække og udvikle til resiliente og oplevelsesmæssigt interessante rum.