”Grønne fællesskaber i byen” – Friluftsrådet og Sociologisk Institut inviterer til seminar

OBS! Seminaret er udskudt på ubestemt tid – hold øje med friluftsrådets hjemmeside for yderligere info!

Den 26. marts 2020 afholder Sociologisk Institut (KU) og Friluftsrådet seminaret ”Grønne fællesskaber i byen”, der handler om samspillet mellem kommuner og frivillige borgere om udviklingen af bynatur og grønne byer.

Grønnere byer er en global trend som løsning på klima- og bæredygtighedsproblematikker, og samtidig spirer nye grønne fællesskaber i mange danske byer, og flere kommuner samarbejder med nye civilsamfundspartnere om udvikling af grønne arealer i byerne. I Danmark er der et stort potentiale for at styrke samarbejdet mellem borgere og kommuner om at udvikle byerne i en grønnere retning med mere natur – og på den måde lave endnu mere praktisk grøn borgerinddragelse.

Alt det kan du blive klogere på, når Friluftsrådet og Sociologisk Institut på Københavns Universitet torsdag d. 26. marts 2020 kl. 9-16 afholder seminaret ”Grønne fællesskaber i byen”, hvor resultaterne fra et forskningsprojekt om grønne fællesskaber bliver præsenteret.

Det er gratis at deltage i seminaret. Tilmelding sker efter først-til-mølle og senest mandag d. 9. marts 2020.

Læs mere og tilmeld dig på friluftsrådets hjemmeside

. . .

Dato:

26. marts 2020

Sted:

Hornstrup kursuscenter, Kirkebyvej 33, Hornstrup Kirkeby, 7100 Vejle

Tidspunkt:

9.00-16.00

Tilmelding:

Tilmelding nødvendig

Pris:

Gratis

Tidsskriftet Landskab fylder 100 år

Danske Landskabsarkitekter & Akademisk Arkitektforening inviterer til reception i anledning af 100-års jubilæet for tidsskriftet Landskab.

Gennem 100 år har landskabsarkitekter, akademikere, journalister og andre fagpersoner skrevet tusindvis af artikler om landskabsarkitektur i tidsskriftet Landskab. Der er sket meget inden for landskabsfaget, siden første udgave af Landskab så dagens lys under navnet Havekunst, og de aktuelle klimamæssige og sociale udfordringer betyder, at landskabsfaget står stærkere end nogensinde før.

100-års jubilæum 20. februar 2020

100-års jubilæet fejres med en reception torsdag d. 20. februar kl. 16 – 19 i Akademisk Arkitektforenings lokaler i København. Til jubilæumsreceptionen løfter redaktør Christina Capetillo, arkitekt MDL MAA og Ph.d., sløret for Landskabs nye layout, der er udviklet med støtte fra Dreyers Fond og Nationalbankens Jubilæumsfond. ”Det nye Landskab peger ind i de næste dekader og markerer den centrale position, som landskabsarkitekturen har opnået. Min vision for Landskab er, at det fortsat skal afspejle den store tidshorisont i landskabsfaget – lade arkaiske haver møde samtidslandskabet  – og være et forum, hvor vi i fællesskab kan diskutere fremtidens udfordringer og muligheder,” fortæller Christina Capetillo.

Se invitation på Danske Landskabsarkitekter’s hjemmeside

Læs også pressemeddelelsen fra 10. februar 2020

Mere urørt natur i byen – Aalborg ansætter biodiversitetskoordinator

Flora og fauna er under pres! Specielt i vores byer efterlader vi ikke meget plads til biodiversitet og urørt natur, men det vil Aalborg Kommune lave om på. Derfor ansætter de nu en biodiversitetskoordinator.

»Vi skal give naturen plads og mulighed for kontinuitet, forrådnelse, naturlige dynamikker og vild natur. Vi føler nogle gange et behov for at blande os i naturen i byen, men vi skal give plads til, at naturen klarer tingene selv,« siger Kirsten Lund Andersen, stadsgartner i Aalborg Kommune til Politiken Byrum.

Aalborg Kommune har i mange år arbejdet på at styrke naturen og biodiversiteten i kommunen. I 2017 vedtog de således en biodiversitetsstrategi ’RIG NATUR i Aalborg Kommune’ og i 2018 kom ’Under åben himmel’, en politik for natur, parker og udeliv. Det er dette arbejde, som nu udmønter sig i ansættelsen af en biodiversitetskoordinator, hvis største fokus vil være at forbedre og øge biodiversiteten i Aalborg Kommune – i samarbejde med borgere og lokale virksomheder.

Hent inspiration og læs mere i…

RIG NATUR i Aalborg Kommune – en strategi for biodiversitet

UNDER ÅBEN HIMMEL – Politik for natur, parker og udeliv – Vision 2025

Læs desuden artiklen i Politiken Byrum (kun for abonnenter)

Forslag til Fremtidens Planlov

FREMTIDENS PLANLOV: Park & Naturforvalterne indsender i samarbejde med Danske Landskabsarkitekter høringssvar til fremtidens planlov.

Park & Naturforvalterne har i samarbejde med Danske Landskabsarkitekter udarbejdet et høringssvar til evalueringen af planloven, der blandt andet ligger vægt på behovet for grøn norm i byerne, sammenhængende landskabsplanlægning og ikke mindst indarbejdning af FN’s verdensmål i planlovgivningen.

Vi har brug for et styringsværktøj til de grønne kvadratmeter i byerne […]. Det er nødvendigt at etablere en grøn norm, der sikrer plads til det grønne og til biodiversiteten, og som kan skabe balance mellem det byggede miljø og det groede miljø.

(Kirsten Lund Andersen og Susanne Renée Grunkin)

Læs hele høringssvaret her