Danske Parkdage 2020 udskydes

Danske Parkdage 2020, der var i kalenderen til afholdelse i Faaborg-Midtfyn Kommune til september, udskydes til 2021. Som alternativ afholdes til efteråret 2 faglige 1-dagsmøder henholdsvis i Jylland og på Sjælland.

Corona-situationen skaber usikkerhed om mulighederne for at forsamles til konferencer, og derfor har Park- og Naturforvalternes bestyrelse besluttet at udskyde Danske Parkdage 2020, så næste udgave af konferencen er i Faaborg-Midtfyn til september 2021.

Formand for Park- og Naturforvalterne, stadsgartner Kirsten Lund Andersen, fortæller om beslutningen. ”Selvom det skulle blive lovligt at afholde Danske Parkdage i september og arbejdspladserne er åbne igen, så forudser vi, at en række omstændigheder vil få betydning for antallet af deltagere og de aktiviteter, der kan gennemføres.  Og grundlæggende vurderer vi, at mange vil have en pukkel af opgaver som gør det vanskeligt at tage af sted i de 3 dage som Danske Parkdage varer, ” siger Kirsten Lund Andersen.

Samtidig lyder vurderingen, at folk nok generelt vil være mindre tilbøjelige til at melde sig til konferencer over flere dage, hvor faglig networking og middage er del af programmet, situationen taget i betragtning. Beslutningen er truffet i samråd med Faaborg-Midtfyn Kommune, der altså stadig er værtkommune for den udskudte konference i september 2021.

To 1-dages møder i efteråret

Behovet for at mødes om aktuelle faglige emner er selvfølgelig ikke blevet mindre og derfor arbejdes der – som alternativ til Danske Parkdage – med planlægningen af to dagsmøder til afholdelse i efteråret. ”Vi prøver at gøre det attraktivt for park- og naturforvalterne at mødes, og derfor planlægger vi 2 regionale 1-dagesmøder henholdsvis i Jylland og på Sjælland. Vi går efter et format og omfang som vores traditionelle vintermøde med besigtigelser i marken og god plads, fortæller Kirsten Lund Andersen.

Nyt format på generalforsamlingen

Park- og Naturforvalternes generalforsamling, der normalt afholdes ved Danske Parkdage, vil i 2020 blive afholdt i et nyt digitalt format; fx et webinar med digital afstemning. På årets generalforsamling skal bl.a. vælges ny formand.

Generalforsamlingen skal ifølge vedtægterne afholdes i august eller september måned, og skal formelt indkaldes med mindst 14 dages varsel. Datoen meldes ud før sommerferien.