Konference på Christiansborg: Byggeri eller bynatur – kampen om kvadratmeterne

Konference i Fællessalen på Christiansborg 
D. 9 januar kl. 10:00 – 13:00 
Tilmeld dig her senest d. 10. december 
– Det er ‘først til mølle’ princippet, da der er begrænset pladser til konferencen
Konferencen vil handle om, hvordan vi kan få flere grønne områder og mere natur ind i byen.
En række spændende indlægsholdere vil bidrage til at perspektivere udfordringerne i kampen om kvadratmeterne.
Efterfølgende vil der være debat med inviterede politikere, som styres af moderator Rulle Grabow.

Konferencen om grønnere byer er arrangeret af Green Cities projektet, der arbejder for, at der træffes politiske beslutninger, som øremærker ressourcer til at anlægge, udvikle og vedligeholde BYNATUR ved eksisterende byggeri, nybyggeri og ved større renoveringer.

Læs mere om program og tilmelding

“Vejbeds’-workshop den 22. 10 i Odense – gratis

Kom til ’vejbeds’-workshop den 22. okt.  i Odense og bliv klogere på etablering, drift og biodiversitet i den grønne del af det ofte anvendte LAR-element. Deltagelse er gratis.  Har du interesse for nogen af nedenstående spørgsmål, vil workshoppen den 22. okt. være noget for dig:

• Hvordan vælges og sammensættes en velfungerende beplantning i ’vejbede’?
• Hvordan kan bedene efterfølgende driftes? Med fokus på elementer som lav drift og biodiversitet.
• Hvordan skabes ’vejbede’ der opleves rekreativt af borgerne?
• Hvordan kan ’vejbede’ være en mulighed for at understøtte biodiversitet i byer?

Baggrund

I forbindelse med etablering og drift af vejbede har den grønne del af elementet skabt stor usikkerhed. Der har i den grønne branche være stor tvivl om hvilke planter kan anvendes i dette miljø og hvordan bør beplantningen sammensættes, sådan at bedene kan driftes ekstensivt. Der har samtidigt været et stort ønske om at ’vejbedene’ udover deres tekniske funktion kunne bidrage positivt til udvikling af den grønne by ved f.eks.at fremstå som rekreative elementer og bidrage til bynaturen ved at understøtte den lokale biodiversitet.

For at imødegå dette vidensbehov blev der derfor iværksat et 2 års forsknings projekt med titlen: ’LAR – optimering af driftsøkonomi, biodiversitet og rekreativ merværdi via plantevalg i vejbede’, hvor der blev arbejdet aktivt med netop disse problemstillinger. Workshoppen den 22 okt. er vigtigt output fra dette arbejde og her udover det konkrete arbejde med beplantning blive formidlet viden og resultater fra projektet.

Læs mere om workshoppen

Landskabsarkitekternes afgangsudstilling 2018

Poster-invitation-full

Genvalg til bestyrelsen

En mindre flok medlemmer, heriblandt bestyrelsesmedlemmerne, havde trods det tidlige tidspunkt fundet vej til Park- og Naturforvalternes generalforsamling 2018. Tidspunktet skyldtes et tæt pakket program på Danske Parkdage.

Dette til trods blev formanden, to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter alle genvalgt. Regnskabet blev tiltrådt og budgettet godkendt.  Læs referatet her

Præsentationer fra Danske Parkdage 2018

Her kan du finde præsentationer fra Danske Parkdage 2018; de vi har til rådighed pt. Flere kommer til, når vi modtager dem.

Find præsentationer fra Danske Parkdage 2018 her

DL søger redaktør til “Landskab”

Vores gode samarbejdspartnere i Danske Landskabsarkitketer søger en ny redaktør, der kan bringe det traditionsrige LANDSKAB videre til en endnu mere markant position i fremtiden. Som ansvarshavende redaktør får du rollen som fagets formidler indad- og udadtil, både fagligt og visuelt. Du skal formidle tidens tendenser, vigtige begivenheder samt præge den faglige debat, bl.a. via ledere, selvstændige artikler og indlæg. Som redaktør får du samtidig mulighed for at være med til at præge LANDSKABs udvikling, vision og indhold. Ansøgningsfristen er d. 21. september. Læs hele opslaget hos DL

Indkaldelse til generalforsamling 2018

D. 22. august 2018

Hermed indkaldes i henhold til vedtægternes § 4 stk. 3 til ordinær generalforsamling i Park- og Naturforvalterne, til afholdelse torsdag d.  6. sept. 2018 kl. 07:45 ved Danske Parkdage i Taastrup.

Alle medlemmer er naturligvis velkomne uanset deltagelsen i Danske Parkdage.

Find den formelle indkaldelse med regnskab og budget på dette link.

 

Formandens beretning 2018 Hvordan er vejrudsigten?

Park- og Naturforvalterne
Kirsten Lund Andersen Byplan NytFormandens beretning 2018
Af stadsgartner Kirsten Lund Andersen, Aalborg Kommune,
formand for Park- og Naturforvalterne
Sommeren 2018 har netop for alvor mindet os om, at det med klimaforandringerne ikke er for sjov. Solskin og tørke hos os selv i Danmark, men også ekstremt vejr med oversvømmelser, store skader og tab af menneskeliv andre steder i Europa og verden bidrager til den brændende platform. Vi fik selv en påmindelse, da vi holdt Danske Parkdage i Aarhus i 2017 i et stort cirkustelt; det stod ned i stænger og området mindede om ”smatten” på Roskilde Festival.

På den ene side understreger dette udgangspunkt, at vi som grønne aktører kan og skal bidrage til løsningerne: Vi kan skabe rekreative muligheder, der forbedrer sundheden, skabe biodiversitet og bidrage til holdbare klimaløsninger. På den anden er det helt afgørende, at vi løfter opgaverne i samspil med andre faggrupper, for det er den helhedsorienterede indsats, der er forudsætningen for at vi lykkes.

Ofte beskriver vi de grønne byrum og parker som ”grønne oaser”! En oase er defineret som et frugtbart sted i en ørken, men er altså truet af, at ørkensandet tager over. Måske har vi affundet os med, at ørkenen tager mere og mere over i form af flere byggerier og mere asfalt? Det skal vi i hvert fald ikke affinde os med og derfor skal vi være endnu bedre til at formidle de fordele og kvaliteter som ”vores grønne områder” og faciliteter kan bidrage med.

Også derfor er jeg glad for, at Park- og Naturforvalterne indgår i det EU-støttede Green Cities-samarbejde sammen med Danske Planteskoler, Danske Anlægsgartnere, Danske Landskabsarkitekter og Landskabsrådet. Overskriften på samarbejdet har vi bl.a. beskrevet som ”Fælles front for flere grønne kvadratmeter i byerne”, og målet er, at temaet for alvor skal på dagsordenen i de kommende år; både hos politikerne og i den offentlige debat. Jeg har tiltro til, at dette samarbejde skal styrke både det grønne område og samarbejdet mellem de 5 partnere.

Hvis vi ser på det forgangne år i foreningen, så var den helt store begivenhed selvfølgelig Danske Parkdage i Aarhus: Vi var heldige at kunne koble os på kulturåret og Rethink-temaet, og Aarhus Kommune leverede virkeligt en flot ramme for konferencen med masser af spændende faglige oplevelser. Logistik og praktik fyldte i sagens natur meget, når nu rammen var et cirkustelt i botanisk have. Vi sender en stor tak til Aarhus.
Vintermødet blev også i år en god og velbesøgt faglig oplevelse, hvor klimatilpasning var det centrale tema. I 2018 var det 3. gang, at vi afholdt vintermødet som en 1-dags konference, og jeg tror vi har fundet en god form for vintermødet. Vi var også heldige, at en stærk ung ildsjæl uden for bestyrelsen tog initiativet og var med til at udvikle, planlægge og afvikle mødet. Jer unge ildsjæle har vi brug for, når vi i de kommende år skal lave spændende arrangementer, udvikle sektoren og skabe opmærksomhed om de muligheder ”vores grønne områder” byder på.
Og så arrangerer vi jo som forening netværksmøder og er aktive i en lang række samarbejder, udvalg og repræsentationer, hvor gode og aktive ildsjæle varetager vores interesser. Også en stor tak til jer for det arbejde I yder for foreningen. Flere detaljer beretter vi om på generalforsamlingen, hvor hæftet med beretninger også udkommer.
Konklusion: Vejrudsigten ser ikke for god ud, men der er lyspunkter.

Fredning af parker i Aalborg

AAlborg park

By- og landskabsforvaltningen i Aalborg har indstillet fire parker til fredning. I P1 Morgen fortæller formand for park- og naturforvalterne og stadsgartner i Aalborg, Kirsten Lund Andersen om fredningsindstillingen af Østre Anlæg i Aalborg og om, hvorfor det generelt kan være en god idé at frede og dermed sikre byens åndehuller.

Hør indslaget fra P1 Morgen

Fælles front for flere grønne kvadratmeter i byerne

 

Pressemeddelse- GreenCities