Green Cities arbejder videre med Oplæg til GRØN NORM

Oplæg til GRØN NORM – Green Cities arbejder målrettet for mere og bedre bynatur

Green Cities har i efteråret arbejdet målrettet på et oplæg til GRØN NORM samt udbredelsen af publikationen. Der arbejdes pt. på en udvidet version af grøn norm.

Den grønne norm er Green Cities bud på en standard og en retningslinje for arbejdet med at udvikle og anlægge grønne byrum ved eksisterende byggeri, nybyggeri og større renoveringer i Danmark.

Oplægget, der blandt andet er baseret på viden indsamlet fra 29 danske kommuner med byer over 20.000 indbyggere, præsenterer seks standarder, som kan indgå i en grøn norm.

Publikationen blev præsenteret på Have & Landskab udstillingen i Slagelse i august. Siden har Green Cities deltaget i Danske Parkdage i september i København og i Green Building Councils vinterkonference i Roskilde, hvor publikationen om GRØN NORM vakte stor interesse.

Læs hele oplæg til grøn norm

Læs pixi-udgave til grøn norm

Læs også: Artikel om grøn norm i Grønt Miljø

Læs også: Debatindlæg i Altinget af Susanne Renée Grunkin

Nyt format for Friluftsrådets lokale arbejde

Lokale friluftsråd er et samlingssted for friluftspolitiske kræfter. Et lokalt friluftsråd består af aktive og dedikerede personer fra lokalforeninger under Friluftsrådets medlemsorganisationer, som alle brænder for at varetage friluftslivets interesser. Park- og Naturforvalterne er medlem af Friluftsrådet.

De lokale friluftsråd arbejder for at skabe gode muligheder for friluftslivet lokalt ved at påvirke kommuner og andre myndigheder og søge dialog og samarbejde med en lang række interessenter.

De lokale friluftsråd samler kræfterne om det, som optager  friluftsinteresserede i lokalområdet. For deltagerne betyder det en mulighed for at påvirke den friluftspolitiske dagsorden.

Som medlem af Park- og Naturforvalterne kan du blive en aktiv del af Friluftsrådets lokale arbejde. Du kan for eksempel være med til at arbejde for mere friluftsliv, flere stier eller bedre adgang til naturen.

Vil du vide mere om Friluftsrådets lokale arbejde, så kan du læse mere her

 

Karin og Georg Boyes Fond: Frist 1. februar 2020

Der er nu åbent for ansøgninger til Karin og Georg Boyes Fond. Ansøgningsfrist 1. februar 2020

Fondets formål er at give bidrag til gennemførelse af forskellige aktiviteter og støtteforanstaltninger til gavn for studerende og yngre kandidater fra Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskoles landskabsarkitektuddannelse indenfor følgende formål:
– Studerendes grupperejser til udlandet, på rejser hvis formål er at studere havekunst og landskabsarkitektur. Ansøgninger i så henseende skal oplyse deltagerantal, rejsens formål og budget for rejsen.
– Yngre kandidaters studierejse indenfor fagområderne havekunst og landskabsarkitektur. Ansøgninger herom skal indeholde sædvanlige oplysninger om ansøgerens personlige forhold og uddannelse, rejseplan og studieformål. Et sådant legat bør være af en sådan størrelse, at der er rimelig basis for et længere ophold og mere vidtgående studier.
– Hjælp til udgivelse af bøger i videnskabeligt plan om havekunst og landskabsarkitektur både historisk, nutidigt og fremtidigt.

Læs mere om fondens formål og fokus i deres fundats.

Ansøgningsproceduren finder du her.

Deadline: 1. februar 2020. Georg Boye var professor ved Landbohøjskolens landskabsarkitektuddannelse fra 1963 til 1971 og havde været primus motor ved oprettelsen af uddannelsen. Fondsbestyrelsen består af Jette Abel fra Skov & Landskab, Peter Bjørno Jensen fra Park- og Naturforvalterne, Charlotte Skibsted fra Danske Landskabsarkitekter og Søren Holgersen fra Danske Anlægsgartnere.

Opdateret program for Vintermødet 2020

Programmet for vintermødet 2020 – Partnerskaber: Fra forvalter til grøn facilitator!  er opdateret. Find det opdaterede og fulde program her. PROGRAM FOR VINTERMØDE 2020

KONFERENCESTED

NORDATLANTISK HUS

Nordatlantisk Promenade 1, 5000 Odense