Generalforsamling 2022 – forslag til behandling

Årets generalforsamling afholdes i forbindelse med Danske Parkdage på Lolland i dagene 7. til 9. september. Vi minder om, at forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsendes til formanden senest 1. juli.
Der er valg til formandsposten, to bestyrelsesposter og to suppleanter. Bestyrelsen vil have forslag til kandidater klar og opfordrer alle interesserede til at melde sig.
Forslag sendes til formand Jon Pape på mail: formand(a)parkognatur.dk

Frederiksbergs stadsgartner går på pension

Af landskabsarkitekt Hans Ove Pedersen, Park- og Naturforvalterne

I februar 2022 har Frederiksbergs engagerede stadsgartner Karsten Klintø valgt at gå på pension efter 43 års ansættelse. Karsten er en en grøn ildsjæl med stor faglig og erfaringsmæssig ballast samt politisk flair. Han har gennem årene gjort byen til en levende, tryg og grøn oase midt i storebyen med masser af bynatur og høj biodiversitet. Han har lagt vægt på grønne træer og værnet om dem som en høg fra højden. Han har skabt grønne åndehuller som ønsket af en bredt politisk flertal.

Karsten Klintø blev ansat i Frederiksberg Kommune i 1978 som landskabsarkitekt, senere overgartner og fra 1995 som stadsgartner. Da var John Vinther lige blevet borgmester og det fortælles, at John Vinther selv var optaget af at gøre Frederiksberg grøn og at varetage borgenes interesser. Således deltog borgmesteren selv i interessentselvskabsmøder som Bellevue Strandpark I/S som bestod af omegnskommune af strandparken som var et led i Brandts parkpolitik fra 30´erne hvor der blev skabt muligheder for, at befolkningen i omegnen kunne komme til badelivet under ordnede forhold bag skærmende tjørnehække. Hans Ove Pedersen deltog i mødet for stadsgartneren i Lyngby-Taarbæk Kommune og kan berette at John Vinther var interesseret i at udvikle mulighederne også for Frederiksbergs borgere.

Fra 1945 var der en stadsgartner på Frederiksberg og det er med navne som Gram, Erik Petersen og Tove Asby. Fra 1995 blev Karsten Klintø stadsgartner og deltog ivrigt i foreningslivet især i den tidligere Stads- og Kommunegartner Forening som senere blev til Kommunale Park og Naturforvaltere, nu kun det sidste. Karsten Klintø takker Park- og Naturforvalterne for de mange super faglige arrangementer og oplevelser gennem tiden – det kollegiale tilhørsforhold vil han savne og tænke tilbage på med stor respekt for foreningens – nok lidt underkendte – værdi for danskernes nærmiljø og levevilkår – ikke mindst i byerne.

En af de mest minderige dage der huskes fra Frederiksberg Allé, hvor et bølgende menneskehav løber Copenhagen Royal Run? Med deltagelse af kongelige og stadsgartneren og mindes at flagalléen måtte bøje sig over løberne, for de kunne jo ikke stå opret på grund af alléens sirligt plejede lindetræer.

Karsten Klintø er glad for at kunne oplyse, at Frederiksberg søger en ny stadsgartner og beder os tippe interesserede Park- og Naturforvaltere med et stillingsopslag som er opslået via Emply/Jobindex og som med stor glæde bringes som nyhed for medlemmerne.

Karsten Klintø har holdt reception, men har fortsat i kommunen med lidt fredningssager, Grønt Råd m.v. som han varetager indtil en ny stadsgartner forhåbentlig snart indfinder sig Karsten Klintø fortæller at der nu er ledelse som på samme måde som John Vinther har interesse i det grønne på Frederiksberg og kalder det nu Hovedstadens Grønne Hjerte.

Ved afskedsreceptionen fik han pæne ord fra Udvalgsformand for Miljø og Bynatur Jan E. Jørgensen MF og afdelingsleder Jan B Sørensen og takkede for dem i en tale hvor våbnet var boblevand.


Frederiksberg kommune har åbnet for ansøgninger til stillingen som stadsgartner. Se stillingsopslaget her

Græsslåning med omtanke i Furesø kommune

Fokus på biodiversitet og mere natur fylder meget i Furesø Kommune. For over 10 år siden besluttede Driftsafdelingen i Furesø Kommune at omlægge den traditionelle græsslåning til en mere ekstensiv slåning, der hvor det gav mening. Dvs. på arealer som ikke skulle bruges til at opholde sig på som f.eks. langs vejene, i midterrabatter, på store græsflader langs stisystemer og boligområder.

Formålet var at øge biodiversitetsindholdet på arealerne og for at spare unødig brug af ressourcer væk. Hvorfor slå et areal 25 gang, hvis det er ok, kun at slå det to gange?

Resultatet har været højt græs med en rig variation af arter og summen af forskellige insekter. Stort set alle græsrabatter i kommunen bliver nu plejet med fokus på mere biodiversitet.

 

I år er der udkommet en ny rapport Forvaltning af vejrabatter og byens grønne græsflader’ som samler viden om, hvordan kommunen drifter græsfladerne i dag, hvilke hensyn og overvejelser der ligger bag, og hvordan der kan videreudvikles på de allerede gode tendenser, der er i Furesø Kommune.

Læs mere om de vilde naturtiltag i Furesø kommune.   Læs rapporten her

Ny stadsgartner søges til Frederiksberg

Er du en grøn ildsjæl med stor faglig og erfaringsmæssig ballast samt politisk flair? Så er du måske Frederiksberg kommunes næste stadsgartner. 

“Det er Frederiksbergs vision, at byen skal være en levende, tryg og grøn oase midt i storbyen med masser af bynatur og høj biodiversitet. Vi har en klar profil med stor vægt på træer og grønne åndehuller, der er højt prioriteret af et engageret bredt politisk flertal”

Den nye stadsgartner skal fungere som ‘den grønne rådgiver’ for både politikere, forvaltning og samarbejdspartere, og være programleder for kommunens strategi for bynatur og biodiversitet.

Les det fulde stillingsopslag her