Furesø og Aalborg giftfrie !

Næsten hele 32 mio. kvadratmeter er nu officielt blevet giftfrie. For Aalborg Kommune har netop tilmeldt alle deres offentlige arealer til Giftfri Have. Med deres tilmelding træder de i Furesø Kommunes fodspor, der har tilmeldt otte mio. kvadratmeter. Det skriver DN på www.dn.dk .
Giftfri Have er et fælles initiativ fra Danmarks Naturfredningsforenings og Landsforeningen Praktisk Økologi, der skal fremme vild natur og biodiversitet i de danske haver og samtidig beskytte grundvandet mod rester af sprøjtegift.
For Aalborg Kommune er hensynet til grundvandet en af hovedårsagerne til, at de holder deres arealer giftfrie:
– Kommunens offentlige arealer er giftfrie for at beskytte borgernes drikkevand. Her i Nordjylland har vi jordlag, der gør, at sprøjtegift hurtigt kan trænge ned og spores i vores grundvand. Derfor føler vi et ekstra stort ansvar for holde vores områder giftfrie, siger Kirsten Lund Andersen, der er stadsgartner for Park & Natur i Aalborg Kommune.

Læs hele nyheden hos DN