Cph Garden 2019 – Branchedag

I forbindelse med Cph Garden inviterer Haveselskabet til en speciel event for den grønne branche.

Hør spændende oplæg og se overrækkelsen af Havekulturfondens Hæderspris

Se programmet her

Hvornår: fredag d. 21. juni
Tidspunkt:
09:00-14:00 med mulighed for at blive til Cph Garden frem til lukketid kl. 18:00. 
Hvor:
Marbæk Pladsen (ved Marbækstien), 2750 Ballerup
Pris: 300 kr (inkl. parkering)
Kontaktperson: Haveselskabet, +45 4593 6000, info@haveselskabet.dk

Billetter bestilles her

 

Kom til Vejsektordagene 2019 – Udstilling, konferencer og events

Den 22. og 23. maj 2019 afholdes Vejsektordagene på Teknologisk Institut for første gang. Vejsektordagene er en målrettet specialmesse for aktører i den danske vejsektor, der arrangeres i samarbejde med Sikre Veje.

Vejsektordagene omfatter en udstilling, som har åbent begge dage fra kl. 9-16. Sideløbende afholdes en lille konference med inviterede indlæg.

Vejsektordagene er målrettet virksomheder, der arbejder med anlæg og drift af veje herunder materialer og vejbygningsmateriel samt virksomheder som f.eks. producerer og sælger vejskilte, vejmarkering, autoværn, afspærringsmateriel, og vejbelysning.

Formålet med vejsektordagene er at bidrage til, at vejinfrastrukturen udvikler sig i takt med et øget behov for mobilitet og fremkommelighed, som til stadighed er udfordret af påvirkningerne fra trafikken og miljøet.

Hør om fremtidens klimatilpassede veje, vejafvanding, vejinfrastruktur, vejteknik, asfaltudlægning, bindemidler, byggelogistik, sikkerhed ved vejarbejder og meget mere!

Se den nyeste vejhøvl fra Arkil, LONG-DOT vejstriben fra Eurostar, faldlodsmåler­ne PRIMAX og PRIMA fra Sweco, målebil fra Vejdirektoratet og meget mere.
Se oversigt over stande og telte her

Se program for begge dage her

Hvornår: 22.- 23. maj 2019
Tidspunkt:
09:00-16:00
Hvor: Teknologisk Institut, Gregersensvej 4K, 2630 Taastrup
Pris: Gratis
Kontaktperson: Bjarne Schmidt, Seniorkonsulent Teknologisk Institut
+45 72203526

Læs mere på hjemmesiden her

 

Dansk Landskabspris 2019

Med Dansk Landskabspris hædres landskabsarkitektoniske værker af særlig storartet karakter, som tjener som inspiration for udvikling af branchen. Prisen uddeles af Park og Naturforvalterne, Danske Arkitektvirksomheder og Danske Landskabsarkitekter i samarbejde.

I 2019 ønsker juryen med Dansk Landskabspris at hædre og premiere personer eller projekter, der forholder sig til hvorledes landskabsarkitektur skaber samfundsmæssig værdi.
Årets pris er temaløst og søger personer og/eller projekter der fx fokuserer på et eller flere af FN´s verdensmål for bæredygtig udvikling, for langtidsholdbare løsninger og social sammenhængskraft i projektet. Projekter, hvor landskabsarkitekturen dokumenterer værdiskabelse på en overbevisende og effektiv måde inden for fokusområderne.

Juryen ønsker at se det bedste og fremmeligste af nyere dansk landskabsarkitektur, planlægning og byrumsstrategier indenfor de seneste 5 år. Dansk Landskabspris 2019 efterspørger nutidig landskabsarkitektur og landskabsarkitekter, der helhedsorienterede formår at navigere i krav om miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed, uden at give tab på robuste, mangfoldige og æstetiske løsninger.

Vi opfordrer alle, der ønsker at fremhæve et spændende, professionelt landskabsarkitektonisk projekt, til at indstille det.

For at få så repræsentativt et udsnit af de mange talentfulde og spændende projekter der udføres i Danmark, er det i år to måder, som du kan indstille på:

  1. Via Facebookgruppe ”Dansk Landskabspris 2019”: På gruppens side kan du foreslå det projekt, du syntes fortjener juryens opmærksomhed. Forslag skal være ”indsendt” senest den 20. maj 2019. Herefter udvælger juryen de projekter der kommer med i den samlede pulje. Vi kontakter projektejer og opfordrer til at indstille projektet efter samme retningslinjer som beskrevet nedenunder.
  2. Via mail: Du indsender en motiveret indstilling til landskabsprisen@landskabsarkitekter.dk – på max en A4-side – et referenceblad samt tre fotos/illustrationer. Referenceblad skal indeholde navn, titel, årstal, og hvis der indstilles projekter, skal der oplyses bygherre, rådgivere, samarbejdspartnere, udførende, volumen, arealer m.v. samt eventuel økonomi. Indstillingsfrist er den 7. juni 2019.

Indstillingerne vil blive vurderet af prisjuryen, som i 2019 består af én repræsentant fra hver af de tre organisationer samt to uvildige repræsentanter.

Juryen er:

  • Anne Stausholm, landskabsarkitekt mdl, Anne Stausholm Landskabsarkitekter / Danske Arkitektvirksomheder

Anne er uddannet fra KVL i 1992 og har været erhvervsaktiv siden på forskellige tegnestuer og i en del år som konsulent. Anne har i 14 år drevet tegnestue, som eneindehaver og ansvarlig daglig leder. Tegnestuen sætter fagligheden og kvalitet i højsædet og bevæger sig omkring hele fagets mange aspekter i både store og små projekter.

  • Line Toft, landskabsarkitekt mdl, maa, LABLAND architects / Danske Landskabsarkitekter

Line er stiftende partner i den tværfaglige tegnestue LABLAND.  Line er uddannet fra Arkitektskolen i Aarhus og arbejder primært med dialog- og aktørbaseret byudvikling og landskabsarkitektur.
For Line er landskabsarkitektur mere end en æstetisk og funktionel disciplin. For Line handler værdifuld landskabsarkitektur om evnen til at skabe samfundsrelevante og velfærdsskabende projekter.

  • Steen Himmer, landskabsarkitekt, Gentofte Kommune / Park og Naturforvalterne

Steen er landskabsarkitekt i Gentofte Kommune. Steens arbejder med forvaltning eksisterende anlæg – med fokus på kulturarv, havekunst og borgernes anvendelse af grønne områder generelt. Steen har en særlig interesse for beplantningsudvikling, bæredygtighed og langsigtede løsninger. Han sidder i en række faglige tillidshverv og bestyrelser og har været medlem af juryen siden 2013. Steen er uddannet fra Landbohøjskolen.

  • Uvildig repræsentant – endnu ikke udpeget
  • Uvildig repræsentant – endnu ikke udpeget.

Blandt indstillingerne nominerer juryen et antal forslag, som præsenterer deres projekter i forbindelse med prisoverrækkelsen. Vinderprojekt bliver belønnet med 50.000 kr. Øvrige nominerede forslag får hædrende omtale. De nominerede projekter præsenteres og prisen uddeles i forbindelse med et arrangement d. 7. november 2019 i København.

Indstillingen indsendes pr. mail til sekretariatet for prisen: Danske Landskabsarkitekters sekretariat v/daglig leder Lillan Thomsen på landskabsprisen@landskabsarkitekter.dk

Læs mere i flyer her

Furesø og Aalborg giftfrie !

Næsten hele 32 mio. kvadratmeter er nu officielt blevet giftfrie. For Aalborg Kommune har netop tilmeldt alle deres offentlige arealer til Giftfri Have. Med deres tilmelding træder de i Furesø Kommunes fodspor, der har tilmeldt otte mio. kvadratmeter. Det skriver DN på www.dn.dk .
Giftfri Have er et fælles initiativ fra Danmarks Naturfredningsforenings og Landsforeningen Praktisk Økologi, der skal fremme vild natur og biodiversitet i de danske haver og samtidig beskytte grundvandet mod rester af sprøjtegift.
For Aalborg Kommune er hensynet til grundvandet en af hovedårsagerne til, at de holder deres arealer giftfrie:
– Kommunens offentlige arealer er giftfrie for at beskytte borgernes drikkevand. Her i Nordjylland har vi jordlag, der gør, at sprøjtegift hurtigt kan trænge ned og spores i vores grundvand. Derfor føler vi et ekstra stort ansvar for holde vores områder giftfrie, siger Kirsten Lund Andersen, der er stadsgartner for Park & Natur i Aalborg Kommune.

Læs hele nyheden hos DN

4. april: Forår på VEJ i Rudersdal

Beretning af landskabsarkitekt Hans Ove Pedersen, bestyrelsesmedlem i Park- og Naturforvalterne og ansvarlig for ”Staudegruppen”, der d. 4. april var på tur til Rudersdal.

Vej- og parkchef Peter Bjørno Jensen, foreningens tidligere formand, var opdragsholder på forårsløg i kommunen og han gav opgaven til Ellen Bundgaard, hortonom og havearkitekt.

Politikerne krævede bare blomster, men Ellen Bundgaard gennemtænkte hvilke arter der kunne sættes og tog skyldigt hensyn til stedernes karakter. F.eks. skulle der ikke plantes påtrængende farver i Geels Skov som omkranser Geels Bakke, hvis midterrabat skulle løglægges. Et lille parkanlæg blev anlagt med sirlige blomsterløg, en vejstrækning skulle være gul, medens centrale strøg i kommunen fik en gang rødlilla pangfarve.

Plantningerne er 2-3 år gamle og kommunens driftsleder Preben Önnerth fik til opgave at etablere plantningerne. Det blev oftest gjort ved at afskrælle 5-8 cm af den eksisterende græstørv gerne tidligt i september måned, hvorefter løgene blev spredt på arealet og overhældt med tilsvarende tykkelse muldjord – og så ventede man.

Det var Ellen Bundgaard der kontaktede Park og Naturforvalternes staudegruppe til denne forårstur den 4. april. Der var en vis nervøsitet over resultatet med en marts så våd, så man ikke skimtede foråret overhovedet, men så oprandt dagen.

19 havde tilmeldt sig eftermiddagen deriblandt nogle havearkitekter og selvfølgelig lokale Jane Schul.Med start foran Arne Jacobsens fredede bygning på Øverødsvej forklarede Ellen Bundgaard den nøje planlagte tur som rummede mange oplevelser på den første forårsdag i 2019. Turens punkter er oplyst med sorter og blomstringstidspunkt fra februar til maj! Dygtigt, bevidst og sikkert valg af plantemateriale, leveret af lokal leverandør Florum.