Generalforsamling 2022 – forslag til behandling

Årets generalforsamling afholdes i forbindelse med Danske Parkdage på Lolland i dagene 7. til 9. september. Vi minder om, at forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsendes til formanden senest 1. juli.
Der er valg til formandsposten, to bestyrelsesposter og to suppleanter. Bestyrelsen vil have forslag til kandidater klar og opfordrer alle interesserede til at melde sig.
Forslag sendes til formand Jon Pape på mail: formand(a)parkognatur.dk

Frederiksbergs stadsgartner går på pension

Af landskabsarkitekt Hans Ove Pedersen, Park- og Naturforvalterne

I februar 2022 har Frederiksbergs engagerede stadsgartner Karsten Klintø valgt at gå på pension efter 43 års ansættelse. Karsten er en en grøn ildsjæl med stor faglig og erfaringsmæssig ballast samt politisk flair. Han har gennem årene gjort byen til en levende, tryg og grøn oase midt i storebyen med masser af bynatur og høj biodiversitet. Han har lagt vægt på grønne træer og værnet om dem som en høg fra højden. Han har skabt grønne åndehuller som ønsket af en bredt politisk flertal.

Karsten Klintø blev ansat i Frederiksberg Kommune i 1978 som landskabsarkitekt, senere overgartner og fra 1995 som stadsgartner. Da var John Vinther lige blevet borgmester og det fortælles, at John Vinther selv var optaget af at gøre Frederiksberg grøn og at varetage borgenes interesser. Således deltog borgmesteren selv i interessentselvskabsmøder som Bellevue Strandpark I/S som bestod af omegnskommune af strandparken som var et led i Brandts parkpolitik fra 30´erne hvor der blev skabt muligheder for, at befolkningen i omegnen kunne komme til badelivet under ordnede forhold bag skærmende tjørnehække. Hans Ove Pedersen deltog i mødet for stadsgartneren i Lyngby-Taarbæk Kommune og kan berette at John Vinther var interesseret i at udvikle mulighederne også for Frederiksbergs borgere.

Fra 1945 var der en stadsgartner på Frederiksberg og det er med navne som Gram, Erik Petersen og Tove Asby. Fra 1995 blev Karsten Klintø stadsgartner og deltog ivrigt i foreningslivet især i den tidligere Stads- og Kommunegartner Forening som senere blev til Kommunale Park og Naturforvaltere, nu kun det sidste. Karsten Klintø takker Park- og Naturforvalterne for de mange super faglige arrangementer og oplevelser gennem tiden – det kollegiale tilhørsforhold vil han savne og tænke tilbage på med stor respekt for foreningens – nok lidt underkendte – værdi for danskernes nærmiljø og levevilkår – ikke mindst i byerne.

En af de mest minderige dage der huskes fra Frederiksberg Allé, hvor et bølgende menneskehav løber Copenhagen Royal Run? Med deltagelse af kongelige og stadsgartneren og mindes at flagalléen måtte bøje sig over løberne, for de kunne jo ikke stå opret på grund af alléens sirligt plejede lindetræer.

Karsten Klintø er glad for at kunne oplyse, at Frederiksberg søger en ny stadsgartner og beder os tippe interesserede Park- og Naturforvaltere med et stillingsopslag som er opslået via Emply/Jobindex og som med stor glæde bringes som nyhed for medlemmerne.

Karsten Klintø har holdt reception, men har fortsat i kommunen med lidt fredningssager, Grønt Råd m.v. som han varetager indtil en ny stadsgartner forhåbentlig snart indfinder sig Karsten Klintø fortæller at der nu er ledelse som på samme måde som John Vinther har interesse i det grønne på Frederiksberg og kalder det nu Hovedstadens Grønne Hjerte.

Ved afskedsreceptionen fik han pæne ord fra Udvalgsformand for Miljø og Bynatur Jan E. Jørgensen MF og afdelingsleder Jan B Sørensen og takkede for dem i en tale hvor våbnet var boblevand.


Frederiksberg kommune har åbnet for ansøgninger til stillingen som stadsgartner. Se stillingsopslaget her

Græsslåning med omtanke i Furesø kommune

Fokus på biodiversitet og mere natur fylder meget i Furesø Kommune. For over 10 år siden besluttede Driftsafdelingen i Furesø Kommune at omlægge den traditionelle græsslåning til en mere ekstensiv slåning, der hvor det gav mening. Dvs. på arealer som ikke skulle bruges til at opholde sig på som f.eks. langs vejene, i midterrabatter, på store græsflader langs stisystemer og boligområder.

Formålet var at øge biodiversitetsindholdet på arealerne og for at spare unødig brug af ressourcer væk. Hvorfor slå et areal 25 gang, hvis det er ok, kun at slå det to gange?

Resultatet har været højt græs med en rig variation af arter og summen af forskellige insekter. Stort set alle græsrabatter i kommunen bliver nu plejet med fokus på mere biodiversitet.

 

I år er der udkommet en ny rapport Forvaltning af vejrabatter og byens grønne græsflader’ som samler viden om, hvordan kommunen drifter græsfladerne i dag, hvilke hensyn og overvejelser der ligger bag, og hvordan der kan videreudvikles på de allerede gode tendenser, der er i Furesø Kommune.

Læs mere om de vilde naturtiltag i Furesø kommune.   Læs rapporten her

Ny stadsgartner søges til Frederiksberg

Er du en grøn ildsjæl med stor faglig og erfaringsmæssig ballast samt politisk flair? Så er du måske Frederiksberg kommunes næste stadsgartner. 

“Det er Frederiksbergs vision, at byen skal være en levende, tryg og grøn oase midt i storbyen med masser af bynatur og høj biodiversitet. Vi har en klar profil med stor vægt på træer og grønne åndehuller, der er højt prioriteret af et engageret bredt politisk flertal”

Den nye stadsgartner skal fungere som ‘den grønne rådgiver’ for både politikere, forvaltning og samarbejdspartere, og være programleder for kommunens strategi for bynatur og biodiversitet.

Les det fulde stillingsopslag her

Parkdage: Husk kompetenceudvikling

Danske Parkdage rykker i 2022 til Lolland kommune, hvor de bærende temaer er natur og biodiversitet.

Der er stor aktivitet i de danske kommuner: Ny infrastruktur, solcelleparker, vindmøller og feriecentre er blot nogle af de anlæg og byggerier, der er på tegnebrættet. Og der skal også gøres plads til monsterregn og biodiversitet i byerne. Målet i kommunerne er at nå de ambitiøse klimamål, skabe grøn omstilling og gøre områderne i og udenfor byerne – i den store skala og i den lille skala – til attraktive steder at bo og besøge. De mange aktiviteter sætter også en ny dagsorden i kommunerne som medarbejdere og beslutningstagere skal være rustet til.
– Biodiversitet og bynatur er vigtige fokuspunkter i de grønne forvaltninger i kommunerne. Men det er i en udstrækning også ”nyt land”, hvor særligt fagfolkene i driften skal lære og arbejde på nye måder. Derfor er det vigtigt, at sætte kompetenceudvikling på dagsordenen og, at kommunerne afsætter den nødvendige tid og de nødvendige ressourcer til udviklingen. Der er efterspørgsel fra borgere og politikere, og det handler både om ejerskab til de politiske prioriteringer og om de praktiske løsninger i driften, siger formand for Park- og Naturforvalterne, Jon Pape.
Han påpeger også, at mere natur i byerne og udenfor ikke nødvendigvis koster mindre end traditionelle grønne løsninger. Der skal foretages løbende naturpleje, hvis naturværdierne skal bevares og udvikles. Også i det åbne land er det vigtigt ikke at glemme, at naturen ikke er uden omkostninger. Hvis der kommer mennesker i naturen, vil der altid være omkostninger til drift.

Driften i fokus
På Danske Parkdage vil der bl.a. være lejlighed til at se en række maskiner som Lolland Kommune bruger i driften, hvor biodiversitet og natur prioriteres. Lolland har i en årrække arbejdet med omlægning af græsarealer, den helt store omlægning skete dog først i 2021 hvor store dele af græsarealerne blev omlagt til kun at blive klippet 1-2 gange årligt. Der er omlagt ca. 60 ha. fordelt på 220 arealer hvor der før var kort klippet græs. Hør om erfaringerne med borgerhåndtering, omstilling af nye rutiner hos driftsmedarbejderne, behovet for andre maskintyper, at holde overblikket over driftsbehovet på mange nye steder og at undersøge biodiversiteten eller mangel på samme.
Danske Parkdage afholdes 7. til 9. september og har fokus på ”Vildskab, natur og biodiversitet i landskabet, byerne og driften”.

Læs mere om program og tilmelding her

 

Konference – Byens grønne kvadratmeter

Green Cities Europe inviterer til konferencen Byens grønne kvadratmeter – hvilke værdi har de? – 29.august 2022, og tilmeldingen er nu åben!

Stadig flere flytter til de større byer, hvilket giver et stigende pres på de arealer, der kan udvikles til bynatur og på eksisterende grønne arealer, der ofte søges inddraget til boligbyggeri. Derudover står vores samfund overfor kritiske udfordringer med klimaforandringer, stress og tab af biodiversitet.
Mange af disse udfordringer kan imødekommes ved, at kommunerne langt mere målrettet indarbejder bynatur i byggeriet og i byplanlægningen.

HVORDAN KAN KOMMUNERNE MERE AKTIVT tænke flere grønne områder ind i byplanlægningen og dermed skabe mere bæredygtige og grønnere byer?
HVORDAN SIKRER VI, at grønne områder prioriteres på lige fod med byggeri, veje og parkeringspladser?

Til konferencen inviterer Green Cities Europe politikere, byplanlæggere og øvrige fagprofessionelle fra kommunerne i Region Syddanmark til en dag med oplæg og paneldebat om, hvordan vi kan skabe den nødvendige balance mellem det grå og det grønne i byerne.

Det er GRATIS at deltage

Tilmeldingsfrist 24. maj 2022

Se program og tilmelding her

afgangsudstilling

3 årgange Landskabsarkitekter fra Københavns Universitet udstiller afgangsprojekter

Landskabsarkitekternes afgangsudstilling vender tilbage efter ufrivillig Corona-pause

18.-21. maj udstiller kandidater fra landskabsarkitekturuddannelsen på Københavns Universitet de seneste tre års afgangsprojekter i Ridehuset på Frederiksberg Campus.

I år er det fjerde gang, at Landskabsarkitekternes afgangsudstilling afholdes, og efter 2 års Corona-lukning glæder de sidste tre års kandidater sig til at vise deres afgangsprojekter frem. Leah Løffler er en af de færdige kandidater fra Københavns Universitet og er medlem af arrangementsgruppen.

”Fælles for de seneste års projekter er, at vi med stor omsorg forsøger at fremme samfundets fællesskaber og fortsatte udvikling og trivsel for både mennesker, planter og dyr. Ikke blot i Danmark, men i mange afkroge af verden. Måske er det blot et billede på en almen og menneskelig bekymring og nysgerrighed over for, hvad fremtiden bringer,” forklarer Leah Løffler og glæder sig sammen de andre kandidater til udstillingen, der efter to års nedlukning er ganske særlig i år.

Les mere her

biodiversitet i byen

Mangfoldig inspiration til biodiversitet i byen

Med udgivelsen af en 64 siders publikation med en række eksempler på, hvordan biodiversiteten i byerne kan øges – har Green Cities taget endnu et skridt i målet om at inspirere byplanlæggere, politikere og øvrige fagprofessionelle til at få flere grønne områder og mere biodiversitet ind i kampen om kvadratmeterne i byerne.

– I min optik er der aldrig før lavet noget lignende, siger Henning Roed, Danske Planteskoler – og projektejer af den danske del af EU-kampagnen More Green Cities for Europe.

– I vores nye publikation ”Biodiversitet i byer” har vi samlet en række forskellige projekter og initiativer, der har fokus på at højne biodiversiteten i og omkring byerne.

– Det vil sige, at læserne kan finde inspiration om alt fra grønne tage, lommeskove, grønne tiltag på industriarealer, offentlige institutioner, boligforeninger, byskove – og ja, faktisk også en opskrift på, hvordan en kommune kan formulere og igangsætte en biodiversitets strategi, uddyber Henning Roed.

Publikationen præsenteres første gang i forbindelse med konferencen Build for Biodiversity, der afholdes i København 27. og 28. april – hvor Green Cities er vært for dialogforedraget 18 visionsplaner for bynær bynatur i Høje-Taastrup Kommune.
– Vi ser meget frem til at få publikationen ud og leve, siger Henning Roed.

Publikationen ”Biodiversitet i byer” kan læses og hentes HER.

Det er også muligt at bestille et trykt eksemplar af publikationen – det kan ske ved henvendelse til info@green-cities.dk

Yderligere oplysninger, projektleder Birte Kennedy, M: 2262 2820

Biodiversitet og natur: Styrk driften og den politiske forankring

Det grønne fagområde er i orkanens øje. Mange efterspørger natur, og alle mener noget om, hvordan bynatur og biodiversitet skal prioriteres. Så der er brug for en klar, politisk forankret strategi og en stærk drift. De grønne fagfolk i kommunerne – park- og naturforvalterne – oplever i disse år en kæmpe interesse for deres arbejde.  Formand for Park- og Naturforvalterne Jon Pape har skrevet et debatindlæg i den nyeste udgave af Byplan Nyt.

Læs hele artiklen her