Program for Danske Parkdage

“Det vildeste landskab – Den vildeste udfordring” er overskriften på Danske Parkdage 2022, der afholdes med Lolland Kommune som værtskommune. Du får serveret et spændende hjørne af Danmark på et sølvfad, og mulighed for at nørde i feltet mellem biodiversitet og drift og meget mere. Læs mere og find programmet her

Formandens beretning for 2021 – 22

PARK- OG NATURFORVALTERNE

24.8 2022

FORMANDENS BERETNING for 2021-22

Til generalforsamlingen september 2022

Af formand Jon Pape, Park- og Naturforvalterne, pensioneret vicedirektør

‘Verdenssituationen’

Det forløbne år har medført en god portion alvor. Klimaforandringerne ser ud til at ramme hårdt flere steder i verden. Nyhedsmedier flyder over med historier om oversvømmelser, skovbrande og udtørrede floder og meget mere. I Danmark er alvoren måske ikke så nærværende, men i mere hårdtramte egne taler man om vand- og fødevaremangel. Krigen i Ukraine – dens direkte menneskelige lidelser ufortalte — forstærker problemerne og synes at give os nye bekymringer med inflation, energimangel og meget mere.

På den positive side ser det ud til, at alvoren omkring klimaforandringerne giver et positivt skub i retning af større velvilje mod at skabe større biodiversitet og alt det positive, som det grønne generelt bidrager med for mennesker, planter, dyr og for klimaet. Der er varslet ændringer i Planloven – ændringer, som kan stille styrke park- og naturforvaltningen på sigt. Men et efterårsvalg kan godt udsætte det. Vi må se hvad der sker, og om udviklingen i fremtiden vil betyde bedre eller dårligere vilkår for arbejdet som park- og naturforvalter.

På den positive side ser det ud til, at alvoren omkring klimaforandringerne giver et positivt skub i retning af større velvilje mod at skabe større biodiversitet og alt det positive, som det grønne generelt bidrager med for mennesker, planter, dyr og for klimaet.

Miljøministeriets konkurrence om at blive Danmarks vildeste kommune kulminerer i efteråret 2022, hvor kommunen med ‘det mest fantastiske biodiversitetsprojekt kåres i slutningen 2022 til Danmarks vildeste kommune’. Det initiativ har styrket udviklingen af biodiversitetsarbejdet og alle kommuner har meldt sig ind i konkurrencen og det er i høj grad foreningens medlemmer, som trækker læsset og knokler for at få deres kommune med i front.

 Danske Parkdage

I 2021 blev Danske Parkdage afviklet med Fåborg-Midtfyn Kommune som vært den 15., 16. og 17. september. Der var i alt 110 deltagere. Det blev et meget vellykket arrangement som med temaet ‘Sammen om det grønne’ satte fokus på, hvordan natur, grønne områder og byudvikling kan gå op i en højere enhed. Det var meget tydeligt, at værtskommunen evner at arbejde på tværs af fag og forvaltninger for at styrke det grønne og det grønnes rolle i en række andre af kommunens indsatser.

I 2022 holdes parkdagene den 7.-9. september i Lolland Kommune, hvor overskriften er ‘Vildskab, natur og biodiversitet i landskabet, byerne og driften’. I skrivende stund er vi 150 deltagere. En arbejdsgruppe bestående af Helle Kjørup Nielsen og Bent Hansen – begge Lolland Kommune og Benedicte Dyekjær, Christine Nuppenau, Michael Nørgaard og Jon Pape – alle Park- og Naturforvalterne har planlagt dagene. Det er et super spændende program, og værtskommunen har lagt stor energi og faglighed i programmet.

 Vintermødet 2022

Vintermødet blev afholdt i Ingeniørforeningens hus den 15. marts 2022 og havde titlen: Natur i byen – nyskabelse eller fatamorgana ? – Æstetik, effekt og udfordringer i driften. Der var 65 deltagere. Vintermødet kunne ses som en slags ‘opvarmning’ til parkdagene senere på året, temaerne var overlappende. Der var stor diskussionslyst på mødet, og ingen tvivl om, at emnerne og indlægsholderne var aktuelle og engagerende.

 Den grønne stafet

I løbet af 2022 har Den grønne stafet – tænkt som en slags blog fra medlemmerne med de emner, som de selv finder aktuelle i deres arbejdssituation – ikke været så aktivt som bestyrelsen gerne have set. Benedicte Dyekjær har påtaget sig at søge at genoplive aktiviteten.

 Økonomien

Foreningens økonomi er god og foreningen er godt polstret. Vi har noget at stå imod med til dårlige tider. Økonomien giver mulighed for, at iværksætte og støtte aktiviteter som foreningen vil investere penge i. Der kan fx nævnes flere lokale arrangementer, seminarer, et digitalt medlemskartotek, en forbedret hjemmeside eller andet.

Foreningens økonomi er god og foreningen er godt polstret. Vi har noget at stå imod med til dårlige tider. Økonomien giver mulighed for, at iværksætte og støtte aktiviteter som foreningen vil investere penge i. Der kan fx nævnes flere lokale arrangementer, seminarer, et digitalt medlemskartotek, en forbedret hjemmeside eller andet.

 Foreningens liv

Det har været et vigtigt mål for mig som formand at få engageret bestyrelsen endnu stærkere i foreningens arbejde. Det synes jeg lykkes rigtig godt. Der er flere bestyrelsesmedlemmer, som har påtaget sig opgaver og som indgår i arbejdsgrupper, fx til planlægning af Danske Parkdage, Dansk Landskabspris, Green Cities m.m. Det er vigtigt at dette fortsætter fremadrettet, da det klart styrker kvaliteten og mængden af foreningens arbejde. Hans-Ove Pedersen fortsætter utrætteligt arbejdet med at holde styr på medlemmerne, hverve nye medlemmer m.m.

 Samarbejdet med andre grønne organisationer

Park- og Naturforvalterne har arbejdet aktivt på en række samarbejder:

  • Green Cities eller mere korrekt ”More Green Cities for Europe” er en EU-kampagne er en forsættelse af ´Green Cities for a Sustainable Europe`, der i 2018 blev igangsat af den europæiske sammenslutning af planteskoler, ENA (European Nurserystock Association). I den nye kampagne, der kører til udgangen af 2023, deltager 13 EU-lande. Bag den danske del af kampagnen står et partnerskab af fem grønne brancheorganisationer: Danske Anlægsgartnere, Danske Landskabsarkitekter, Danske Planteskoler, Landskabsrådet og Park- og Naturforvalterne. Jon Pape har været foreningens repræsentant i styregruppen til og med maj 2022, hvorefter Kristel Helene Jelstrup tog over.
  • Dansk Landskabspris uddeles af Danske Landskabsarkitekter, Park- og Naturforvalterne og Danske Arkitektvirksomheder i samarbejde. Målet er at hædre værker eller personer, hvis projekter tjener som inspiration for den overordnede udvikling af landskabsfaget. Prisen uddeles hvert andet år – næste gang i 2023. Jon Pape har siddet i styregruppen, og Steen Himmer har været medlem af juryen.
  • Den grønne tænketank var et samarbejde med bl.a. Danske Anlægsgartnere og har tidligere arbejdet med en række mere strategiske spørgsmål. Kirsten Høi og Jon Pape har i foråret 2022 holdt møde med Danske Anlægsgartnere om at genoplive samarbejdet, fx omkring skrivning af nogle standarder for drift af bynatur.
  • Staudegruppen har ikke haft aktiviteter i 2022.

NGSA

Nordic Green Space Award (NGSA) har i flere år været inaktiv, og det er også tydeligt at vores nordiske søsterforeninger heller ikke har været aktive på denne front. Derfor har bestyrelsen foreslået, at der ikke længere afsættes penge til NGSA i foreningens budget. Måske genoplives ideen igen, eller måske er der brug for at foreningen selv står for en slags præmieringsindsats for at synliggøre medlemmernes arbejde med at skabe, forvalte og drifte parker og naturområder.

 

 

 

 

Gellerup Ny Naturpark er nomineret til Green Cities Europe Award

Gellerup Ny Naturpark i Aarhus er nomineret til at deltage i den internationale Green Cities Europe Award 2022, der er en del af EU-kampagnen ”More Green Cities for Europe”.

De indsendte projekter er vurderet ud fra, hvordan de udnytter merværdien af grønne infrastrukturer – derudover skal projektet understøtte et eller flere af de fem temaer i Green Cites kampagnen. Det er klima, biodiversitet, social sammenhængskraft, trivsel og økonomi.

– Gellerup Ny Naturpark er et mønstereksempel på, hvordan et smukt koncept for grønnere byer kan få stor effekt ved at være til inspiration for mange andre almennyttige områder, siger Susanne Grunkin, Danske Landskabsarkitekter, der sammen med Henning Roed, Danske Planteskoler, Michael Petersen, Danske Anlægsgartnere, Jon Pape, Park- og Naturforvalterne, Morten Weeke Borup og Ole Kjærgaard, Landskabsrådet, udgjorde juryen i den nationale udvælgelse.

– Der ligger et uforløst potentiale i rigtig mange almene områder, hvor store tomme græsplæner i dag har alt for lidt værdi i forhold til det sociale liv og biodiversitet, fortsætter Susanne Grunkin.

Kristian Würtz, adm. direktør i Brabrand Boligforening udtrykker stor tilfredshed med nomineringen.

– Vi er utroligt stolte af, at Gellerup Ny Naturpark er udpeget til at være det danske bidrag i Green Cities Europe Award 2022. – Naturparken er et særdeles vellykket greb i forvandlingen af Gellerupparken fra et socialt udsat boligområde til en attraktiv bydel i Aarhus. Vi har fået en fantastisk park, der bliver brugt til koncerter, grill, leg og afslapning for områdets beboere – ligesom parken også bruges som et åndehul for besøgende fra resten af Aarhus, pointerer Kristian Würtz.

Der er plantet over 2000 nye træer og buske i Gellerup Ny Naturpark. Alle træerne er specielt håndplukkede til Gellerup, og de er plantet, så de skaber et optimalt mikroklima, effektivt håndterer skybrud og øger trygheden i parken. Træerne er udvalgt med en stor artsvariation, hvilket er en bevidst hyldest til Gellerups etniske og kulturelle mangfoldighed, og som også gør at så mange dyr, bier og insekter som muligt kan finde levesteder i parken.

Læs hele historien her

 

Generalforsamling 2022 – forslag til behandling

Årets generalforsamling afholdes i forbindelse med Danske Parkdage på Lolland i dagene 7. til 9. september. Vi minder om, at forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsendes til formanden senest 1. juli.
Der er valg til formandsposten, to bestyrelsesposter og to suppleanter. Bestyrelsen vil have forslag til kandidater klar og opfordrer alle interesserede til at melde sig.
Forslag sendes til formand Jon Pape på mail: formand(a)parkognatur.dk

Frederiksbergs stadsgartner går på pension

Af landskabsarkitekt Hans Ove Pedersen, Park- og Naturforvalterne

I februar 2022 har Frederiksbergs engagerede stadsgartner Karsten Klintø valgt at gå på pension efter 43 års ansættelse. Karsten er en en grøn ildsjæl med stor faglig og erfaringsmæssig ballast samt politisk flair. Han har gennem årene gjort byen til en levende, tryg og grøn oase midt i storebyen med masser af bynatur og høj biodiversitet. Han har lagt vægt på grønne træer og værnet om dem som en høg fra højden. Han har skabt grønne åndehuller som ønsket af en bredt politisk flertal.

Karsten Klintø blev ansat i Frederiksberg Kommune i 1978 som landskabsarkitekt, senere overgartner og fra 1995 som stadsgartner. Da var John Vinther lige blevet borgmester og det fortælles, at John Vinther selv var optaget af at gøre Frederiksberg grøn og at varetage borgenes interesser. Således deltog borgmesteren selv i interessentselvskabsmøder som Bellevue Strandpark I/S som bestod af omegnskommune af strandparken som var et led i Brandts parkpolitik fra 30´erne hvor der blev skabt muligheder for, at befolkningen i omegnen kunne komme til badelivet under ordnede forhold bag skærmende tjørnehække. Hans Ove Pedersen deltog i mødet for stadsgartneren i Lyngby-Taarbæk Kommune og kan berette at John Vinther var interesseret i at udvikle mulighederne også for Frederiksbergs borgere.

Fra 1945 var der en stadsgartner på Frederiksberg og det er med navne som Gram, Erik Petersen og Tove Asby. Fra 1995 blev Karsten Klintø stadsgartner og deltog ivrigt i foreningslivet især i den tidligere Stads- og Kommunegartner Forening som senere blev til Kommunale Park og Naturforvaltere, nu kun det sidste. Karsten Klintø takker Park- og Naturforvalterne for de mange super faglige arrangementer og oplevelser gennem tiden – det kollegiale tilhørsforhold vil han savne og tænke tilbage på med stor respekt for foreningens – nok lidt underkendte – værdi for danskernes nærmiljø og levevilkår – ikke mindst i byerne.

En af de mest minderige dage der huskes fra Frederiksberg Allé, hvor et bølgende menneskehav løber Copenhagen Royal Run? Med deltagelse af kongelige og stadsgartneren og mindes at flagalléen måtte bøje sig over løberne, for de kunne jo ikke stå opret på grund af alléens sirligt plejede lindetræer.

Karsten Klintø er glad for at kunne oplyse, at Frederiksberg søger en ny stadsgartner og beder os tippe interesserede Park- og Naturforvaltere med et stillingsopslag som er opslået via Emply/Jobindex og som med stor glæde bringes som nyhed for medlemmerne.

Karsten Klintø har holdt reception, men har fortsat i kommunen med lidt fredningssager, Grønt Råd m.v. som han varetager indtil en ny stadsgartner forhåbentlig snart indfinder sig Karsten Klintø fortæller at der nu er ledelse som på samme måde som John Vinther har interesse i det grønne på Frederiksberg og kalder det nu Hovedstadens Grønne Hjerte.

Ved afskedsreceptionen fik han pæne ord fra Udvalgsformand for Miljø og Bynatur Jan E. Jørgensen MF og afdelingsleder Jan B Sørensen og takkede for dem i en tale hvor våbnet var boblevand.


Frederiksberg kommune har åbnet for ansøgninger til stillingen som stadsgartner. Se stillingsopslaget her

Græsslåning med omtanke i Furesø kommune

Fokus på biodiversitet og mere natur fylder meget i Furesø Kommune. For over 10 år siden besluttede Driftsafdelingen i Furesø Kommune at omlægge den traditionelle græsslåning til en mere ekstensiv slåning, der hvor det gav mening. Dvs. på arealer som ikke skulle bruges til at opholde sig på som f.eks. langs vejene, i midterrabatter, på store græsflader langs stisystemer og boligområder.

Formålet var at øge biodiversitetsindholdet på arealerne og for at spare unødig brug af ressourcer væk. Hvorfor slå et areal 25 gang, hvis det er ok, kun at slå det to gange?

Resultatet har været højt græs med en rig variation af arter og summen af forskellige insekter. Stort set alle græsrabatter i kommunen bliver nu plejet med fokus på mere biodiversitet.

 

I år er der udkommet en ny rapport Forvaltning af vejrabatter og byens grønne græsflader’ som samler viden om, hvordan kommunen drifter græsfladerne i dag, hvilke hensyn og overvejelser der ligger bag, og hvordan der kan videreudvikles på de allerede gode tendenser, der er i Furesø Kommune.

Læs mere om de vilde naturtiltag i Furesø kommune.   Læs rapporten her

Ny stadsgartner søges til Frederiksberg

Er du en grøn ildsjæl med stor faglig og erfaringsmæssig ballast samt politisk flair? Så er du måske Frederiksberg kommunes næste stadsgartner. 

“Det er Frederiksbergs vision, at byen skal være en levende, tryg og grøn oase midt i storbyen med masser af bynatur og høj biodiversitet. Vi har en klar profil med stor vægt på træer og grønne åndehuller, der er højt prioriteret af et engageret bredt politisk flertal”

Den nye stadsgartner skal fungere som ‘den grønne rådgiver’ for både politikere, forvaltning og samarbejdspartere, og være programleder for kommunens strategi for bynatur og biodiversitet.

Les det fulde stillingsopslag her

Parkdage: Husk kompetenceudvikling

Danske Parkdage rykker i 2022 til Lolland kommune, hvor de bærende temaer er natur og biodiversitet.

Der er stor aktivitet i de danske kommuner: Ny infrastruktur, solcelleparker, vindmøller og feriecentre er blot nogle af de anlæg og byggerier, der er på tegnebrættet. Og der skal også gøres plads til monsterregn og biodiversitet i byerne. Målet i kommunerne er at nå de ambitiøse klimamål, skabe grøn omstilling og gøre områderne i og udenfor byerne – i den store skala og i den lille skala – til attraktive steder at bo og besøge. De mange aktiviteter sætter også en ny dagsorden i kommunerne som medarbejdere og beslutningstagere skal være rustet til.
– Biodiversitet og bynatur er vigtige fokuspunkter i de grønne forvaltninger i kommunerne. Men det er i en udstrækning også ”nyt land”, hvor særligt fagfolkene i driften skal lære og arbejde på nye måder. Derfor er det vigtigt, at sætte kompetenceudvikling på dagsordenen og, at kommunerne afsætter den nødvendige tid og de nødvendige ressourcer til udviklingen. Der er efterspørgsel fra borgere og politikere, og det handler både om ejerskab til de politiske prioriteringer og om de praktiske løsninger i driften, siger formand for Park- og Naturforvalterne, Jon Pape.
Han påpeger også, at mere natur i byerne og udenfor ikke nødvendigvis koster mindre end traditionelle grønne løsninger. Der skal foretages løbende naturpleje, hvis naturværdierne skal bevares og udvikles. Også i det åbne land er det vigtigt ikke at glemme, at naturen ikke er uden omkostninger. Hvis der kommer mennesker i naturen, vil der altid være omkostninger til drift.

Driften i fokus
På Danske Parkdage vil der bl.a. være lejlighed til at se en række maskiner som Lolland Kommune bruger i driften, hvor biodiversitet og natur prioriteres. Lolland har i en årrække arbejdet med omlægning af græsarealer, den helt store omlægning skete dog først i 2021 hvor store dele af græsarealerne blev omlagt til kun at blive klippet 1-2 gange årligt. Der er omlagt ca. 60 ha. fordelt på 220 arealer hvor der før var kort klippet græs. Hør om erfaringerne med borgerhåndtering, omstilling af nye rutiner hos driftsmedarbejderne, behovet for andre maskintyper, at holde overblikket over driftsbehovet på mange nye steder og at undersøge biodiversiteten eller mangel på samme.
Danske Parkdage afholdes 7. til 9. september og har fokus på ”Vildskab, natur og biodiversitet i landskabet, byerne og driften”.

Læs mere om program og tilmelding her

 

Konference – Byens grønne kvadratmeter

Green Cities Europe inviterer til konferencen Byens grønne kvadratmeter – hvilke værdi har de? – 29.august 2022, og tilmeldingen er nu åben!

Stadig flere flytter til de større byer, hvilket giver et stigende pres på de arealer, der kan udvikles til bynatur og på eksisterende grønne arealer, der ofte søges inddraget til boligbyggeri. Derudover står vores samfund overfor kritiske udfordringer med klimaforandringer, stress og tab af biodiversitet.
Mange af disse udfordringer kan imødekommes ved, at kommunerne langt mere målrettet indarbejder bynatur i byggeriet og i byplanlægningen.

HVORDAN KAN KOMMUNERNE MERE AKTIVT tænke flere grønne områder ind i byplanlægningen og dermed skabe mere bæredygtige og grønnere byer?
HVORDAN SIKRER VI, at grønne områder prioriteres på lige fod med byggeri, veje og parkeringspladser?

Til konferencen inviterer Green Cities Europe politikere, byplanlæggere og øvrige fagprofessionelle fra kommunerne i Region Syddanmark til en dag med oplæg og paneldebat om, hvordan vi kan skabe den nødvendige balance mellem det grå og det grønne i byerne.

Det er GRATIS at deltage

Tilmeldingsfrist 24. maj 2022

Se program og tilmelding her