Nye navne i Parkdage-programmet

Programmet for Danske Parkdage er netop blevet suppleret med flere indlægsholdere og debattører under temaet om ”Kompetencer og efterspørgsel”. Uddannelsesredaktør Jacob Fuglsang, Dagbladet Politiken, fører også igennem temaet, hvor du bl.a. kan høre professor (MSO) David Budtz Pedersen PhD., Aalborg Universitet, direktør Hanne Stensen Christensen, Stevns Kommune, medlem af Aftagerpanel for Geovidenskaber og Planlægning, uddannelseschef Rasmus Brodersen, Skovskolen, lektor og studieleder Torben Dam, IGN, Landskabsarkitektur og Planlægning og PNs formand stadsgartner Kirsten Lund Andersen, Aalborg Kommune.
Check programmet ud her

Få dit projekt gennemgået af Nigel Dunnett på HL19!

Det er lykkedes fagudstillingen Have & Landskab at få professor i plantedesign, Nigel Dunnett, til at holde to forelæsninger til Fagligt Forum med titlen: The Essential Guide to Naturalistic Planting Design.

Elementer af hans opsigtsvækkende, naturalistiske tilgang til beplantninger kan du endda opleve i den storstilede forsøgsplantning med buske, som Danske Planteskoler og Københavns Universitet ved Marie Schnell har etableret på Have & Landskab og som Nigel Dunnett har været med til at udvikle.
Læs mere om Nigel Dunnett på www.haveoglandskab.dk

Få verdensklasse planteinspiration med hjem til netop dit projekt
Den unikke mulighed er dog, at Nigel meget gerne vil gennemgå og komme med feedback på konkrete, danske planteprojekter!
Derfor er Have & Landskab på jagt efter 3-4 hold af landskabsarkitekter eller kommunale planlæggere, der sidder med et projekt, som er så færdigt, at der foreligger en planteplan og en planteliste. Planen er, at man i fællesskab med Nigel Dunnett skal gennemgå planen og plantelisten, tankerne bag og derefter får en faglig dialog om mulighederne og ikke mindst masser af nye og meget konkrete råd og idéer med på vejen. Det skal selvfølgelig helst være et projekt, som endnu ikke er nået til anlægsfasen, men har en færdig planteliste.
Vi er dog også realistiske, og man er velkommen til at byde ind med et projekt som netop er færdigt, eller et kommende projekt, hvor forudsætningerne svarer til et tidligere projekt, hvorfra man altså kan medbringe plantelisten. Der kommer til at være workshops både onsdag den 28. august og torsdag den 29. august og arrangementerne bliver afholdt på Fagligt Forum på Have & Landskab i Slagelse.

Lyder det spændende, og har I muligvis et planteprojekt, som kunne trænge til inspiration fra en af de bedste i verden?
Så kontakt lektor Torben Dam fra IGN på toda@ign.ku.dk eller telefon: 35 33 17 97

Horsens Blomstrer –  Fyraftensarrangement tirsdag d. 25. juni 16:30

Horsens Blomstrer! Sådan lød sloganet for Horsens for over 25 år siden.
Nu blomstrer byen igen på mange måder – byen vækster og firmaet Byblomst har bopæl i Horsens!!


Program

1:Vi kigger på ca. 5 år gamle banegårdsbede med bjørnegræs

2: Herfra går vi langs med Vitus Bering park til Niels Gyldingsgade og ser på fire nye bede designet af Overdam planteskole – med græsser og stauder.

3: Vi ser gågaden der er under renovering og hører om kommende stauder på plinte i gågaden

4: Allégade – her kommer vi forbi hævede bede med løg, stauder og græsser

5: Fra Allégade går vi til Fussingsvej 19 og kigger på Byblomsts skyggebed ved et boligselskab

6: Vi slutter ved Fængslet, hvor der er plantet et maskulint velkomstbed, også Byblomsts.
Her nyder vi også en sandwich og en vand inden turen går tilbage til banegården.


Hvor:
Foran banegården / Andreas Stenbergs plads. Herfra foregår turen til fods.
Hvornår: 16:30
Tilmelding: Liselotte på tlf. 76292621, mail: telni@horsens.dk
Parkering: Lige nord for Horsens banegård ligger en stor gratis parkeringsplads.
Angiv hvis du er vegetar eller veganer.

Vi håber at I kommer trods den korte varsel !

Mange hilsner Byblomst og Horsens Kommune

Møde for Park- og Naturforvaltere i Hovedstadsområdet

På dagen vil vi tage en gåtur til Irmabyen med oplæg og diskussion. På turen kommer vi til at se de mange forskelligartede bebyggelser og byrum, som vil være afsæt i en diskussion om, hvordan kvalitet af byrum og grønne områder sikres, når der byudvikles.

Læs programmet for dagen her

Hvornår: 20 juni kl. 15:00
Hvor: Artillerimagasinet i Rødovre
Pris: Gratis

Tilmelding nødvendig via dette link: klik for tilmelding

Læs mere om baggrunden for de halvårlige møder og få flere informationer om dagen i vores arrangement-kalender her

Græsset må ikke betrædes

Flere boliger, flere indbyggere og ny infrastruktur sætter de grønne arealer under pres. Vi fylder simpelthen for meget, og det koster på biodiversiteten og de rekreative naturoplevelser.

Af stadsgartner Kirsten Lund Andersen, Aalborg Kommune og formand for Park- og Naturforvalterne

Græsset må ikke betrædes. Sådan stod der på skilte i 50`erne og 60’erne, hvor uniformerede parkbetjente sørgede for at holde parkerne som prydanlæg. I dag trækker man på smilebåndet over den indstilling, for nu skal græsset jo netop betrædes, opleves og nydes. Men jeg vil hævde, at måske har vi alligevel brug for parkbetjente eller opsynstanter. I dag er vi nemlig alt for mange om at betræde de få grønne kvadratmeter, der er. Der er run på de attraktive græspletter, og det betyder et massivt slid. Én måde at beskytte de grønne arealer på ville være at genindføre parkbetjente for at holde fodaftryk ude af arealet. Det ville være symptombehandling. En bedre løsning er selvfølgelig: Vi skal have flere grønne arealer.

Vi fylder for meget
Vi oplever i øjeblikket et kollaps i biodiversitet, fordi mennesker ganske enkelt fylder for meget. Vores optagethed af vækst gør, at vi superoptimerer – hver eneste kvadratmeter i vores byer. Men det er meget kortsigtet at give naturen og friarealerne så trange kår. Grønt er en fælles ressource; det er ikke individets ressource. Det er på tide at erkende, at vi er kommet til at fylde for meget individuelt med vores biler, bygningsmasse og vores brug af naturressourcer.

”Vi oplever i øjeblikket et kollaps i biodiversitet, fordi mennesker ganske enkelt fylder for meget. Vores optagethed af vækst gør, at vi superoptimerer – hver eneste kvadratmeter i vores byer.

Det grønne – en fælles ressource
Selvfølgelig skal vi have en effektiv infrastruktur, men kan man tænke anderledes, så fx parkering i byerne fylder mindre? I stedet for at ofre så meget opmærksomhed på individets infrastruktur, hvordan kan vi så få mere opmærksomhed på kollektiv infrastruktur, fælles arealer og byrum? Og selvfølgelig er det nødvendigt at boligudvikle, der hvor der er behov – i de større byer. Men kan man skabe nogle boligtyper, der gør, at vores aftryk ikke bliver så voldsomt? UN17 Village i København er et bud på at tænke anderledes. Byggeriet forholder sig til verdensmålene og det omgivende landskab. Der er behov for, at byerne viser mod og i deres planlægning understøtter den type af byggerier.

Træer forurener ikke
I dag er det grønne blevet en restmængde, når alle har taget deres lunser. I det perfekte scenarie ville de grønne arealer og landets grundlæggende landskab være førsteprioritet, og så skulle bygninger og infrastruktur underlægge sig den landskabelige struktur. Naturen skulle have mere plads til rådighed, så den biologiske mangfoldighed får lov at have sine egne præmisser.
Det kan godt være, at det lyder som et guldaldermaleri. Men hvis du planter et træ, så får du et positivt afkast i forhold til rigtigt mange bundlinjer: sundhed, dyreliv, vækst, fastholdelse af CO2, udligning af temperaturforskelle. Og der er ingen negative bivirkninger – træer forurener ikke.

En fremtid for alle
Der bliver på det politiske niveau talt om at beskytte og øge biodiversiteten og give plads til mere vild natur. Men det går så langsomt, at man kan blive i tvivl, om der er en bevægelse overhovedet. Der er så meget snak og usandsynligt lidt handling. Vi er nødt til at tage de nuværende udfordringer alvorligt for at give verden en fremtid, som mange flere kan have glæde af – og man kan jo starte med dem, som ikke har en stemme – dyr og planter – og så tænke os selv ind til sidst.
På nationalt niveau bør man sætte rammer, der sikrer, at vi får plads til fællesarealer. Og på lokalt – kommunalt – niveau, er det de lokale politikere, der har muligheden for at udlægge større arealer til friareal.
Vi skal alle sammen efterspørge kvalitet, men vi skal også være villige til at gå på kompromis. Der er ingen, der ønsker at lægge begrænsninger på sine vaner. Men vi er nødt til at tænke anderledes.

Giv plads til naturen
Vi kan falde i svime over, at nu har storken fået sine første unger, men for 50 år siden var storken en almindelig ynglefugl, der gik rundt på vores enge.
Vi kan godt få parkbetjene tilbage og lave lystanlæg, hvor vi kan betragte en iscenesat natur, men ønsker vi ikke netop at opleve det autentiske? Er det ikke det, vi rejser ud og bruger en masse ressourcer på at opleve i andre lande? Det er da langt mere interessant at iagttage, når naturens udfolder sig, som den vil – det kræver bare, at vi giver den plads.

 

Program og tilmelding – Danske Parkdage 2019

Danske Parkdage 2019 afholdes på Frederiksberg i samarbejde med Center for Slotte & Haver, Slots- og Kulturstyrelsen og Frederiksberg Kommune. Onsdag d. 11. september og  torsdag d. 12. september er mødestedet  Josty ved Frederiksberg Have,  fredag d. 13. september går den faglige udflugt til Bernstorff Slotshave, Frederiksborg Slotshave og Fredensborgs Slotshave. Det bliver kongeligt og en solid markering af, at Danske Parkdage har 20 års jubilæum.

Find program og link til tilmelding på denne side

Cph Garden 2019 – Branchedag

I forbindelse med Cph Garden inviterer Haveselskabet til en speciel event for den grønne branche.

Hør spændende oplæg og se overrækkelsen af Havekulturfondens Hæderspris

Se programmet her

Hvornår: fredag d. 21. juni
Tidspunkt:
09:00-14:00 med mulighed for at blive til Cph Garden frem til lukketid kl. 18:00. 
Hvor:
Marbæk Pladsen (ved Marbækstien), 2750 Ballerup
Pris: 300 kr (inkl. parkering)
Kontaktperson: Haveselskabet, +45 4593 6000, info@haveselskabet.dk

Billetter bestilles her

 

Kom til Vejsektordagene 2019 – Udstilling, konferencer og events

Den 22. og 23. maj 2019 afholdes Vejsektordagene på Teknologisk Institut for første gang. Vejsektordagene er en målrettet specialmesse for aktører i den danske vejsektor, der arrangeres i samarbejde med Sikre Veje.

Vejsektordagene omfatter en udstilling, som har åbent begge dage fra kl. 9-16. Sideløbende afholdes en lille konference med inviterede indlæg.

Vejsektordagene er målrettet virksomheder, der arbejder med anlæg og drift af veje herunder materialer og vejbygningsmateriel samt virksomheder som f.eks. producerer og sælger vejskilte, vejmarkering, autoværn, afspærringsmateriel, og vejbelysning.

Formålet med vejsektordagene er at bidrage til, at vejinfrastrukturen udvikler sig i takt med et øget behov for mobilitet og fremkommelighed, som til stadighed er udfordret af påvirkningerne fra trafikken og miljøet.

Hør om fremtidens klimatilpassede veje, vejafvanding, vejinfrastruktur, vejteknik, asfaltudlægning, bindemidler, byggelogistik, sikkerhed ved vejarbejder og meget mere!

Se den nyeste vejhøvl fra Arkil, LONG-DOT vejstriben fra Eurostar, faldlodsmåler­ne PRIMAX og PRIMA fra Sweco, målebil fra Vejdirektoratet og meget mere.
Se oversigt over stande og telte her

Se program for begge dage her

Hvornår: 22.- 23. maj 2019
Tidspunkt:
09:00-16:00
Hvor: Teknologisk Institut, Gregersensvej 4K, 2630 Taastrup
Pris: Gratis
Kontaktperson: Bjarne Schmidt, Seniorkonsulent Teknologisk Institut
+45 72203526

Læs mere på hjemmesiden her

 

Dansk Landskabspris 2019

Med Dansk Landskabspris hædres landskabsarkitektoniske værker af særlig storartet karakter, som tjener som inspiration for udvikling af branchen. Prisen uddeles af Park og Naturforvalterne, Danske Arkitektvirksomheder og Danske Landskabsarkitekter i samarbejde.

I 2019 ønsker juryen med Dansk Landskabspris at hædre og premiere personer eller projekter, der forholder sig til hvorledes landskabsarkitektur skaber samfundsmæssig værdi.
Årets pris er temaløst og søger personer og/eller projekter der fx fokuserer på et eller flere af FN´s verdensmål for bæredygtig udvikling, for langtidsholdbare løsninger og social sammenhængskraft i projektet. Projekter, hvor landskabsarkitekturen dokumenterer værdiskabelse på en overbevisende og effektiv måde inden for fokusområderne.

Juryen ønsker at se det bedste og fremmeligste af nyere dansk landskabsarkitektur, planlægning og byrumsstrategier indenfor de seneste 5 år. Dansk Landskabspris 2019 efterspørger nutidig landskabsarkitektur og landskabsarkitekter, der helhedsorienterede formår at navigere i krav om miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed, uden at give tab på robuste, mangfoldige og æstetiske løsninger.

Vi opfordrer alle, der ønsker at fremhæve et spændende, professionelt landskabsarkitektonisk projekt, til at indstille det.

For at få så repræsentativt et udsnit af de mange talentfulde og spændende projekter der udføres i Danmark, er det i år to måder, som du kan indstille på:

  1. Via Facebookgruppe ”Dansk Landskabspris 2019”: På gruppens side kan du foreslå det projekt, du syntes fortjener juryens opmærksomhed. Forslag skal være ”indsendt” senest den 20. maj 2019. Herefter udvælger juryen de projekter der kommer med i den samlede pulje. Vi kontakter projektejer og opfordrer til at indstille projektet efter samme retningslinjer som beskrevet nedenunder.
  2. Via mail: Du indsender en motiveret indstilling til landskabsprisen@landskabsarkitekter.dk – på max en A4-side – et referenceblad samt tre fotos/illustrationer. Referenceblad skal indeholde navn, titel, årstal, og hvis der indstilles projekter, skal der oplyses bygherre, rådgivere, samarbejdspartnere, udførende, volumen, arealer m.v. samt eventuel økonomi. Indstillingsfrist er den 7. juni 2019.

Indstillingerne vil blive vurderet af prisjuryen, som i 2019 består af én repræsentant fra hver af de tre organisationer samt to uvildige repræsentanter.

Juryen er:

  • Anne Stausholm, landskabsarkitekt mdl, Anne Stausholm Landskabsarkitekter / Danske Arkitektvirksomheder

Anne er uddannet fra KVL i 1992 og har været erhvervsaktiv siden på forskellige tegnestuer og i en del år som konsulent. Anne har i 14 år drevet tegnestue, som eneindehaver og ansvarlig daglig leder. Tegnestuen sætter fagligheden og kvalitet i højsædet og bevæger sig omkring hele fagets mange aspekter i både store og små projekter.

  • Line Toft, landskabsarkitekt mdl, maa, LABLAND architects / Danske Landskabsarkitekter

Line er stiftende partner i den tværfaglige tegnestue LABLAND.  Line er uddannet fra Arkitektskolen i Aarhus og arbejder primært med dialog- og aktørbaseret byudvikling og landskabsarkitektur.
For Line er landskabsarkitektur mere end en æstetisk og funktionel disciplin. For Line handler værdifuld landskabsarkitektur om evnen til at skabe samfundsrelevante og velfærdsskabende projekter.

  • Steen Himmer, landskabsarkitekt, Gentofte Kommune / Park og Naturforvalterne

Steen er landskabsarkitekt i Gentofte Kommune. Steens arbejder med forvaltning eksisterende anlæg – med fokus på kulturarv, havekunst og borgernes anvendelse af grønne områder generelt. Steen har en særlig interesse for beplantningsudvikling, bæredygtighed og langsigtede løsninger. Han sidder i en række faglige tillidshverv og bestyrelser og har været medlem af juryen siden 2013. Steen er uddannet fra Landbohøjskolen.

  • Uvildig repræsentant – endnu ikke udpeget
  • Uvildig repræsentant – endnu ikke udpeget.

Blandt indstillingerne nominerer juryen et antal forslag, som præsenterer deres projekter i forbindelse med prisoverrækkelsen. Vinderprojekt bliver belønnet med 50.000 kr. Øvrige nominerede forslag får hædrende omtale. De nominerede projekter præsenteres og prisen uddeles i forbindelse med et arrangement d. 7. november 2019 i København.

Indstillingen indsendes pr. mail til sekretariatet for prisen: Danske Landskabsarkitekters sekretariat v/daglig leder Lillan Thomsen på landskabsprisen@landskabsarkitekter.dk

Læs mere i flyer her

Furesø og Aalborg giftfrie !

Næsten hele 32 mio. kvadratmeter er nu officielt blevet giftfrie. For Aalborg Kommune har netop tilmeldt alle deres offentlige arealer til Giftfri Have. Med deres tilmelding træder de i Furesø Kommunes fodspor, der har tilmeldt otte mio. kvadratmeter. Det skriver DN på www.dn.dk .
Giftfri Have er et fælles initiativ fra Danmarks Naturfredningsforenings og Landsforeningen Praktisk Økologi, der skal fremme vild natur og biodiversitet i de danske haver og samtidig beskytte grundvandet mod rester af sprøjtegift.
For Aalborg Kommune er hensynet til grundvandet en af hovedårsagerne til, at de holder deres arealer giftfrie:
– Kommunens offentlige arealer er giftfrie for at beskytte borgernes drikkevand. Her i Nordjylland har vi jordlag, der gør, at sprøjtegift hurtigt kan trænge ned og spores i vores grundvand. Derfor føler vi et ekstra stort ansvar for holde vores områder giftfrie, siger Kirsten Lund Andersen, der er stadsgartner for Park & Natur i Aalborg Kommune.

Læs hele nyheden hos DN