Lav sol over Aarhus !

I disse dage kan det ikke have undgået din opmærksomhed, at Aarhus er EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD 2017. Vi er så heldige, at Danske Parkdage 2017 afholdes i Aarhus til september og dermed har vi en fantastisk ramme for konferencen, der har base i et stort telt ved Botanisk Have, hvor alle oplæg, debatter og spisning finder sted. Og det handler jo om MEGET andet end parker. Festmiddagen skabes (!) selvfølgelig i samarbejde med SMAG PÅ AARHUS!

Læs vores flyer om konferencen og sæt kryds i kalenderen.

 

Staudegruppen i Rudersdal

Årets første arrangement i staudenetværket løb af stabelen i Holte den 11. maj. Her gav de grønne folk Karsten H. Kristensen, Elsebeth Clemmesen og Preben Önnerth fra Rudersdal Kommune en inspirerende gennemgang af to forskellige nyanlæg, hvor stauderne var i fokus.

Første stop var Holte stationsforplads, der i 2013 blev omlagt, så arealer til busholdeplads blev reduceret og gav mulighed for enten flere p-pladser eller bedre opholdsmuligheder. Det blev heldigvis det sidste og der blev plads til en bred midterø i hele pladsens længde – udformet med granitfliser og store cirkelformede bede med stauder og prydgræsser samt overstandere af stammede træer. Ved arrangementet var stauderne i fuld vækst men endnu ikke i blomst – det var til gengæld masser af hvide tulipaner.

Det andet anlæg var helt nyt og udført i forbindelse med Øverødvejs nye krydsning af og tilslutninger til Helsingørmotorvejen. Her var brede midterheller oprindeligt tænkt udført med asfaltbelægning men endte alligevel som stauderabatter med salttolerante stauder og græsser udført af kommunens egne gartnere. Også her hørte vi om processen frem mod realiseringen, om valg af planter, jordtype m.m..

Arrangementet sluttede med sandwich, vand og flot aftensol i parken ved Kulturcenter Mariehøj, tæt ved staudeplantningerne.

Stor tak til de engagerede folk fra Rudersdal Kommune!

Landskaber er in – men landet er yt!

Programmet for konferencen ” Grøn samskabelse – i byen og på landet” er på plads. Blandt indlægsholderne er bl.a. landskabsarkitekt Hanne Bat Finke, SDU og formand for Akademiraadets landskabsudvalg. Hun kickstarter en debat om landskabssyn og planlov med overskriften “Landskaber er in – men landet er yt!”. Find hele programmet via dette link.

 

18. maj: Fortun Fort – et pittoresk nedlagt fæstningsværk

JA´s haveentusiaster har formået Fortun Fortets Venner til at vise fortet frem, og medlemmer af Park- og Naturforvalterne er inviteret med. Onsdag den 18. maj 2016 kl. 17 på Fortunfortvej 5, 2800 Lyngby. JA er vært ved en efterfølgende sandwich. Tilmelding på mail til Hans Ove : hansove(ad)jollybear.dk

Fortun Fort er bygget sidst i 1800-tallet som led i Københavns Befæstnings nordfront. Der ligger et lignende fort nedgravet i Dyrehaven, men Lyngby Fort består endnu på samme måde. Det er som forsvarsværk opgivet i 1920 ved en vedtagelse i landstinget.

Fortet er en markant malerisk bygning hvis forside er flad, så soldaterne kunne skyde på evt. fremtrængende landsoldater. Anlægget er også 3-kantet af samme grund og omgivet af volde der nu ligger i de private haver. Hele anlægget er fredet som fæstningsværk i 1986 og fredningen omfatter også de volde der ligger i private haver.

For år tilbage er en del af fortbygningen frilagt, ligesom det store stenglacis der kom til syne ved gravearbejdet.

Fortun Fortets Venner er en forening der virker for bevarelse af den gamle bygning. Fortet ligger i en park der rummer fine blomster på toppen og tjørnehække som datidens pigtråd.

 

Grøn samskabelse – konference i Frederikshavn

Park- og Naturforvalterne og Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning inviterer i samarbejde med værtskommunen Frederikshavn til konference i dagene 7. til 9. september 2016. Konferencen Danske Parkdage afholdes i år for 17. gang, men det handler om meget mere end parker ! Læs invitation med tema-beskrivelse, praktiske, tilmelding m.m. Læs mere

Staudegruppen 2016: Stauder i det offentlige rum

Staudegruppen er klar med de første arrangementer i 2016. Konceptet er “fyraftensmøde”, hvor man møde mødes omkring det faglige. Foreningen er ved afslutningen vært ved en sandwich og lidt at drikke

Onsdag den 11. maj kl. 17:00 – 18:30 Stauder i Rudersdal Kommune

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig. TILMELDING PÅ DETTE LINK

Grønne forvaltere fortæller om baggrunden for staudebedene ved Holte Stations rundkørsler og staudebedene ved Vejdirektoratets Helsingørmotorvejstilslutning.

Landskabsarkitekt Karsten H. Kristensen, landskabsarkitekt Elsebeth Clemmensen og driftsleder Preben Önnerth beretter om baggrunden for anvendelse af stauderne og den organisationsmæssige baggrund, samarbejde med diverse parter om anvendelse af stauder de pågældende steder.

Mødet begynder ved udgangen fra Holte Station mod bus og parkering, hvorefter vi sam-transporterer os med biler til motorvejstilslutningen, M14/Øverødvej/Langhaven. Foreningen er bagefter vært ved en sandwich og lidt at drikke.

Onsdag den 10. august: Staudeplantninger i Roskilde

Landskabsarkitekt Mette Jessen vil vise os det første ”lærebed” i Roskilde og 2 udsåningsbede ved Kristiansminde og Hyrdehøj, hvorefter vi fragter os til tre præriestaudebede i Østervangsparken nær H/F Granly. Foreningen er vært ved en sandwich og lidt at drikke.

Mødested: Kristiansminde ved nr. 67,  Roskilde

Onsdag den 24. august: Blomsterenge i Furesø

Vi ser bl.a. fine eksempler på artsrige modne blomsterenge med særlige løgvækster. Flere detaljer følger, sæt kryds i kalenderen !

Der planlægges flere arrangementer i efteråret.

UDSKUDT – til efteråret- Den Grønne Tænketank 2016

UDSKUDT TIL EFTERÅRET

Efter nogle års pause inviterer Den Grønne Tænketank igen den grønne branche til seminar under titlen ’Succesfulde Udbud’. Dagens emner spænder vidt fra hvordan vi sikrer kvaliteten i de grønne områder til præsentationer af erfaringer med Nordic Green Space Award, nye kvalitetsbeskrivelser, en ny vejledning om virksomhedsoverdragelse og erfaringer med mindre udbud.

Seminaret afholdes onsdag den 25. maj 2016, Nyborg 

Læs invitation med program og info om tilmelding på dette link

”Vinter frodig” – en stadsgartners fortælling….

”Vinter frodig” – en stadsgartners fortælling, baggrund og virke JA´s haveentusiaster inviterer PN til foredrag torsdag den 25. februar 2016, kl. 17.00 – 20.00 i JA´s fællessekretariat på Frederiksberg, Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg.

Kom og hør Hans Ove Pedersen’s levende fortælling med billeder, tegninger og ord – om før og efterkrigstidens grønne områders historiske udvikling, og om dem der bar videre. I fortællingen indgår både Brandt, Bergmann, Aksel Andersen, Poul Henningsen og C. Th. Sørensen.

En historie om en stadsgartner i en forstadskommune til København og hans evne til at samle en buket af oplevelser til byens borgere, uden personlig vinding. S. A. Hansens virke i Lyngby-Taarbæk Kommune afspejler erfaringer fra store mestre og datidens selvopfattelse inden for det grønne område.

Der findes mange oaser i byen, hvor planerne for naturen og omgivelserne er tilrettelagt, så de passer til bymenneskers behov. Blot synet af oasens muligheder giver borgeren et indtryk af venlig imødekommenhed. Samtidens mesterundervisere roste S. A. Hansen for, med enkle midler, at skabe en virkelig grøn kommune.

Hvem var S. A. Hansens læremestre og hvordan lykkedes det ham at blive en af stadsgartnernes store årti mest fremmelige? Hvad var udgangspunktet da han ankom til kommunen og hvorledes lykkedes det ham at samle over hundrede grønne anlæg i hans afdeling?

Landskabsarkitekternes Forening har, sammen med andre, støttet udgivelsen af en bog om emnet og denne aften er skænket i taknemmelighed. De der er medlemmer kan tilmelde sig via JA´s Arrangementskalender senest den 23. februar. De der ikke er medlem af JA skal oprette et login på hjemmesiden, så de kan tilmelde sig. De må sende mig en mail til Cathrine Norup, hvis det driller: cn@ja.dk Netværket serverer en vand og sandwich under mødet.